logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

ISSN 0137-2971

e-ISSN 2449-951X

Wersja papierowa jest wersją pierwotną

SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS

Okładka I - SOLBET (reklama)
Okładka II - PREFABET Osława Dąbrowa S.A. (reklama)
Okładka III - PREFBET ŚNIADOWO (reklama)
Okładka IV - AUSTROTHERM (reklama)

MATERIAŁY BUDOWLANE SCIENCE

R. Jasiński Wpływ zbrojenia spoin wspornych w ścianach z otworami, wykonanych z silikatowych elementów murowych, na morfologię zarysowań i mechanizm zniszczenia / Research on the influence of bed joint reinforcement of shear walls with openings made of calcium silicate masonry elements on cracking morphology and failure mechanism  ... 11-14
cytuj/citation: Radosław Jasiński. 2021. Wpływ zbrojenia spoin wspornych w ścianach z otworami, wykonanych z silikatowych elementów murowych, na morfologię zarysowań i mechanizm zniszczenia. Materiały Budowlane 584 (4): 11-14. DOI: 10.15199/33.2021.04.01

J. Jasiczak, M. KanoniczakZwiększenie izolacyjności termicznej budynków z elewacją kamienną na ruszcie stalowym / Problems of increasing the thermal insulation of buildings with stone facades on a steel grate   ... 20-22
cytuj/citation: Józef Jasiczak, Marcin Kanoniczak. 2021. Zwiększenie izolacyjności termicznej budynków z elewacją kamienną na ruszcie stalowym. Materiały Budowlane 584 (4): 20-22. DOI: 10.15199/33.2021.04.02

J. Zając, Ł. Drobiec, K. Grzyb, A. KisiołekStropy panelowe – rynek polski i światowy / Panel slabs – polish and world market ... 33-36
cytuj/citation: Jakub Zając, Łukasz Drobiec, Krzysztof Grzyb, Artur Kisiołek. 2021. Stropy panelowe – rynek polski i światowy. Materiały Budowlane 584 (4): 33-36. DOI: 10.15199/33.2021.04.03

A. Chowaniec, S. Czarnecki, Ł. SadowskiLepkość płynnej żywicy epoksydowej modyfikowanej odpadowymi mączkami wapiennymi / Viscosity of liquid epoxy resin modified with waste limestone powders ... 46-48
cytuj/citation: Agnieszka Chowaniec, Sławomir Czarnecki, Łukasz Sadowski. 2021. Lepkość płynnej żywicy epoksydowej modyfikowanej odpadowymi mączkami wapiennymi. Materiały Budowlane 584 (4): 46-48. DOI: 10.15199/33.2021.04.04

A. Madaj, K. MossorWzmocnienie przegubów przęseł mostu z zastosowaniem kotew wklejanych / Strengthening of hinges in bridge spans by application of bonded anchors ... 66-68
cytuj/citation: Arkadiusz Madaj, Katarzyna Mossor. 2021. Wzmocnienie przegubów przęseł mostu z zastosowaniem kotew wklejanych. Materiały Budowlane 584 (4): 66-68. DOI: 10.15199/33.2021.04.05

 ***

TEMAT WYDANIA – Przegrody zewnętrzne i wewnętrzne

L. MisiewiczPolski rynek materiałów budowlanych do wznoszenia ścian w 2020 roku ... 2

SEMPRE (reklama)

T. RybarczykSOLBET liderem w produkcji autoklawizowanego betonu komórkowego i rozwoju konstrukcji murowych (artykuł sponsorowany) ... 4

R. AleksiejukSystem Śniadowo – innowacyjne produkty ... 6

P. Gębarowski, P. ZającSpoina jako istotny element jakości muru ... 7

ARBOCEL P (reklama)

H+H (reklama)

B. Rolbiecka, M. LangowskaEnergooszczędne ściany z betonu komórkowego ... 10

nova (reklama)

S. Czernik, M. Hynowski, J. Łukaszewicz, B. MichałowskiTynk gipsowy Dolina Nidy Alfa Fire do ogniochronnych zabezpieczeń elementów konstrukcyjnych ... 16

Ciepły, cichy i energooszczędny dom z systemowymi rozwiązaniami SOPREMA (artykuł sponsorowany) ... 18

BRUK-BET (reklama)

P. ŚliwińskiSprawdzony system ocieplenia ścian zewnętrznych (artykuł sponsorowany) ... 24

BETARD (reklama)

Porotherm 25 K P+W– proste rozwiązanie na trudne przypadki (artykuł sponsorowany) ... 26

IZODOM2000 – innowacyjna technologia budowania energooszczędnych domów (artykuł sponsorowany) ... 28

P. O. KoryckiKasetony elewacyjne ... 29

CANASTOL (reklama)

Stropy sprężone – RECTOR (artykuł sponsorowany) ... 31

STROPY.pl (reklama)

ARBOCEL (reklama)

Prefabrykowane elementy stropów i balkonów – szybki montaż i solidna technologia (artykuł sponsorowany) ... 37

AUTOKLAWIZOWNY BETON KOMÓRKOWY

L. Misiewicz, K. Łaskawiec, T. RybarczykAnaliza wyników badań i obliczeń wytrzymałości na zginanie murów z autoklawizowanego betonu komórkowego na zaprawach do cienkich spoin ... 38

NOWOCZESNA PREFABRYKACJA BETONOWA

R. KrzymowskiHolistyczne podejście do projektowania w czasach pandemii ... 41

DACHY – TEORIA I PRAKTYKA

K. PatokaRegulatory pary w przegrodach dachowych ... 43

SODASIL (reklama)

TEMAT WYDANIA – Drogi, mosty

T. OrłowskiFinansowy tort infrastrukturalny ... 49

TPA (reklama)

IMMERBAU (reklama)

A. Garbacz, W. Jackiewicz-RekNaprawa i ochrona konstrukcji betonowych w budownictwie infrastrukturalnym ... 55

P. Moszczak, P. HeinrichSzybka wymiana nawierzchni z betonu cementowego za pomocą płyt prefabrykowanych ... 59

OAT (reklama)

P. PrzybylskiOcena przydatności betonu wałowanego do wykonywania nawierzchni dróg lokalnych ... 62

Cement Ożarów S.A. (reklama)

ARBOCEL (reklama)

IMMERBAU (reklama)

K. Błażejowski, M. Wójcik - WiśniewskaNowoczesne koncepcje konstrukcji nawierzchni ... 70

Z. Gałajda, P. RychlewskiRozwój technologii ścian oporowych i wzmacniania podłoża gruntowego ... 74

AVASIL (reklama)

SOLETANCHE (reklama)

UŻYTKOWANIE I UTRZYMANIE OBIEKTÓW

J. Bogusławska-Kozłowska, J. Jeruzal, J. SzerProblemy eksploatacyjne pomieszczeń piwnicznych w budynkach wielorodzinnych po rewitalizacji ... 78

THIXAN (reklama)

AKADEMIA BIM

K. Pietroń, Ł. KacprzakInwentaryzacja hałd materiałów sypkich metodą UAV oraz naziemnego skaningu laserowego ... 82

POLEMIKA

K. KiejnaOświadczenie Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu (PSPS) w związku z odpowiedzią ROCKWOOL Polska na polemikę PSPS do artykułu „Pożar ściany zewnętrznej z barierami ogniowymi” ... 84

INFORMATOR GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO

Departament Prawny GUNB informuje ... 85

INFORMATOR PRAWNY

J. Wawryniuk-BarańskaObrona przed uciążliwymi sąsiadami na gruncie prawa budowlanego i cywilnego ... 86

RYNEK BUDOWLANY

M. KowalskaProdukcja materiałów budowlanych w lutym 2021 roku ... 88

J. KobylarzSprzedaż produkcji budowlano-montażowej i produkcja sprzedana budownictwa w okresie styczeń – luty 2021 roku ... 91

M. Mysior-SyczukZmiana cen materiałów budowlanych w lutym 2021 roku ... 93

IBERSIL/EBROSIL (reklama)