logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z raportu firmy badawczej Spectis pt. „Rynek budowlany w Polsce – luty 2021” wynika, że w drugim półroczu 2021 r. można spodziewać się ożywienia w budownictwie, na co wskazuje wzrost portfela zamówień dwudziestu największych firm wykonawczych. Natomiast w perspektywie pierwszego półrocza, więcej powodów do zmartwień mają małe i średnie podmioty budowlane, często pełniące funkcję podwykonawców.

Zagregowany portfel zamówień największych firm wykonawczych zwiększał się w III kw. 2020 r. w tempie 8% r/r, a jego wartość wyniosła 63 mld zł. Wzrost portfela napędzany był dużymi kontraktami drogowymi, kolejowymi i przemysłowo-energetycznymi. Pewne oznaki spowolnienia można zauważyć w portfelach firm ukierunkowanych na budownictwo kubaturowe, natomiast w firmach realizujących wszystkie typy budownictwa zaobserwowano przenoszenie środka ciężkości w kierunku segmentu inżynieryjnego.

Z analizy kontraktów dwudziestu pięciu znanych firm budowlanych, w projekty o największej wartości zaangażowane są obecnie grupy: Budimex; Porr; Strabag; Mirbud; Polimex-Mostostal; Mostostal Warszawa; Intercor; Gulermak i Astaldi, głównie dzięki dużym kontraktom drogowym, kolejowym, tunelowym i energetycznym.

Wśród firm specjalizujących się w budownictwie kubaturowym, największą wartość kontraktów realizują: Skanska; Warbud; Budimex i Porr, a w budownictwie mieszkaniowym: Budimex; Erbud i Unibep (każda z nich jest zaangażowana w projekty mieszkaniowe o wartości 700 – 900 mln zł). W przypadku sektora niemieszkaniowego czołowi wykonawcy to: Skanska; Warbud; Budimex i Porr.

Poprawy dynamiki budownictwa należy spodziewać się w drugiej połowie 2021 r. Skala ożywienia w dużej mierze zależy od sprawnego wdrożenia pakietu inwestycyjnego współfinansowanego z nowych środków unijnych.