logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Firma CEMEX dostarczy ponad 40 000 ton betonu natryskowego na budowę tunelu Thames Tadeway w Londynie w Wielkiej Brytanii. System wodno-kanalizacyjny w Londynie został poddany modernizacji w celu zwiększenia wydajności. Inwestycja ma się zakończyć w 2025 r. Obecnie Londyn korzysta ze 150-letniego systemu kanalizacji, który w założeniu miał służyć o połowę mniejszej populacji niż obecna. W efekcie podczas silnych opadów deszczu, infrastruktura jest bardzo przeciążona.

25-kilometrowy tunel będzie przechwytywał, składował i przesyłał nieczystości z dala od Tamizy. Począwszy od Acton w zachodnim Londynie, będzie biegł przez centrum miasta na głębokości 30 ÷ 60 m, wykorzystując grawitację do przenoszenia odpadów do Becton na wschodzie oraz przetwarzania ich w nowoczesnym obiekcie.

Beton natryskowy CEMEX wykorzystywany jest do budowy szybów i tuneli w głównej części projektu tj. na 12,5-kilometrowymodcinku biegnącym pod centrum Londynu, budowanym przez konsorcjum Ferrovial Construction i Laing O’Rourke. Nanoszony jest od dołu do góry w trybie ciągłym, aż do ukończenia ściany szybu. Charakteryzuje się dużą wytrzymałością, a mieszanka betonowa ma odpowiednią konsystencję oraz urabialność do dwóch godzin. Sprawdza się też przy szybkim przepompowywaniu, gdyż długość odcinków rurociągu w niektórych miejscach wynosi do 400 m. CEMEX dostarcza mieszankę betonową z wytwórni betonu w Buxton w ilości 3000 ton miesięcznie.

Tunel Thames Tideway to projekt realizowany na wielką skalę i ma na celu rozwiązanie poważnych problemów z przepustowością londyńskiego systemu kanalizacji miejskiej. Inwestycja przyniesie duże korzyści dla środowiska oraz mieszkańców tego obszaru – zapobiegnie zanieczyszczeniom, utworzy miejsca pracy, zrewitalizuje gospodarkę wodną ... – powiedział Sergio Menendez, Prezes CEMEX EMEAA.