logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Kamil Kiejna, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu (PSPS)

Artykuł Moniki Hyjek z Rockwool Polska Sp. z o.o. pt.: „Pożar ściany zewnętrznej z barierami ogniowymi”, opublikowany w styczniowym numerze „Materiałów Budowlanych” (nr 1/2021), wymaga komentarza i sprostowania z uwagi na wybiórcze, tendencyjne i nieuprawnione przedstawienie wyników badań w dużej skali, przeprowadzonych na zlecenie Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń (SSO) we wrześniu i październiku 2020 r. w Instytucie Ceramiki i Materiałów Budowlanych (ICiMB), Oddział w Krakowie. 

Literatura
[1] Niziurska M., M. Wieczorek, K. Borkowicz. 2021. „Badania ogniowe systemów ociepleń w dużej skali”. Materiały Budowlane 581 (1): 27 – 29.
[2] PN-EN ISO 13943:2017-2 Bezpieczeństwo pożarowe – Terminologia (wersja angielska).
[3] PN-B-02867: 2013 Ochrona przeciwpożarowa budynków –Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany zewnętrzne od strony zewnętrznej oraz zasady klasyfikacji.
[4] Europejski Rynek Ociepleń – Fakty i liczby – Ralf Pascer, European Association for ETICS (EAE) – prezentacja z IV Międzynarodowej Konferencji ETICS, Ożarów Mazowiecki 2017 r.
[5] Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa: wytyczne SITP WP – 03:2018 Wytyczne projektowania. Ocieplenia elewacji budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe.
[6] Rynek Ociepleń a wytyczne SITP dla elewacji: debata system o dawców – VI Międzynarodowa Konferencja ETICS, Ożarów Mazowiecki 2019; Stanowisko SSO; Stanowisko SSO wobec Wytycznych SITP – http://www.systemyocieplen. pl/artykul_detail.php?id=262.
[7] Sprawozdania z badań ICiMB dotyczących ścian: I – nr 55/21/KG, II – nr 56/21/KG, III – nr 57/21/KG (str. 3) i IV – nr 58/21/KG (str. 3) http://www.systemyocieplen.pl/artykul_detail. php?id=268.
[8] BS 8414-1: 2020 Fire performance of external cladding systems. Test method for non-loadbearing external cladding systems fixed to, and supported by, a masonry substrate.

 

 

Zobacz więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 02/2021, strona 39-41 (spis treści >>)