logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

W ramach kontraktu Soletanche zaprojektuje i wykona posadowienie kładki dla pieszych oraz planowanego zadaszenia peronów. Zrealizuje poziomą przesłonę przeciwfiltracyjną niezbędną ze względu na wysoki poziom wód gruntowych. Najważniejszym zadaniem będzie wykonanie ściany tunelu dla pieszych oraz podziemnego przystanku tramwajowego. W tej samej technologii zostanie zrealizowane posadowienie budynku wielofunkcyjnego, z którego będzie prowadzony nadzór nad płynnością ruchu kolejowego oraz funkcjonowania pierwszego w Polsce Hubu komunikacyjnego. Prace prowadzone są przy zachowaniu ciągłości ruchu kolejowego.

Przebudowa stacji kolejowej Warszawa Zachodnia oraz realizacja podziemnego przystanku tramwajowego to główne zadania, w których Soletanche wspomoże w zakresie fundamentowym Budmiex SA. Mają one zostać zrealizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 5.1–13 oraz 6.1–22. Planowane prace obejmują poszerzenie istniejącego tunelu i wydłużenie go do peronu linii obwodowej. Stanie się on podziemnym dworcem z usytuowanym kondygnację niżej przestankiem linii tramwajowej. W efekcie mieszkańcy Warszawy i przyjezdni w wygodny sposób dotrą komunikacją miejską na dworzec i bezpośrednio pod perony stacji. W ramach przedsięwzięcia mają powstać także nowe perony i zostanie zmodernizowana hala dworcowa.

Ta realizacja to ogromne wyzwanie na wielu poziomach - począwszy od skomplikowanych warunków gruntowo – wodnych przez zaprojektowanie konstrukcji podziemnej oraz jej wykonanie. W kontekście samego wykonawstwa dodatkowym aspektem jest kwestia odpowiedniego zaplanowania logistyki, aby prace były realizowane w sposób płynny i jak najmniej rzutowały na ruch pasażerski. Harmonogram prac jest bardzo napięty czasowo i wymagający w kontekście organizacji budowy. Dodatkowo plac budowy jest usytuowany w miejscu o jednym z największych w Polsce natężeniu ruchu pasażerskiego, co oznacza, że niemal bez przerwy obok pracujących brygad przejeżdżają pociągi……powiedział Marek Wasiluk, Kierownik Projektu z ramienia Soletanche Polska.

Pierwsze zadanie to zapewnienie dostępu do peronów. Na każdym peronie zostanie wykonane kilkanaście pali na głębokość ok. 27 m. Po wywierceniu otworu wypełniany jest on mieszanką betonową podawaną pod ciśnieniem, a następnie pogrążany jest kosz zbrojeniowy. Na tak przygotowanym podłożu zostaną posadowione filary kładki. W ostatniej fazie nasuwana będzie konstrukcja kładki, która połączy dwie dzielnice Warszawy, Ochotę i Wolę oraz umożliwi wygodny dostęp na perony w czasie zamknięcia i przebudowy przejścia podziemnego.

Wszystkie przebudowane perony przekryje wspólna wiata na filarach posadowionych na palach i baretach (jest to element konstrukcyjny fundamentu wykonany w technologii ścian szczelinowych). Barety mają za zadanie przenieś znaczne obciążenia, które będzie generowała konstrukcja dachowa wiaty. Obecnie realizujemy na poszczególnych peronach pale, na których ma spocząć kładka dla pieszych. W tym samym czasie wykonujemy również posadowienie budynku wielofunkcyjnego, który znajdował się będzie przy ul. Tunelowej. Postęp i tempo prac jest zgodne z założeniami. Jeśli utrzymamy obecny rytm oraz nie pokrzyżuje nam planów pogoda, pierwszy etap realizacji zakończy się zgodnie z planem – podsumowuje Wasiluk.

Następnie wykonawca fundamentowania przejdzie do realizacji ścian tunelu. Prace będą realizowane w ten sam sposób, w jaki Soletanche wykonywała najdłuższy tunel drogowy zrealizowany ramach trasy S2 zlokalizowany na Warszawskim Ursynowie. W przypadku tunelu w ramach przebudowy Dworca Warszawa Zachodnia prace fundamentowe będą zazębiały się z pracami generalnego wykonawcy. Po wykonaniu ścian szczelinowych Budimex „przywróci” torowisko zdemontowane na czas ich wykonywania. Prace będą postępowały sukcesywnie, by jak najmniej wpływały na płynność ruchu kolejowego. Wykop tunelu zostanie zrealizowany metodą podstropową, czyli spod stropu tzw. metodami górniczymi będzie wydobywany urobek.

Trudne warunki hydrogeologiczne wymagają dodatkowych działań. Wraz z postępem prac budowlanych w zakresie ścian tunelu oraz posadowienia budynku wielofunkcyjnego będzie realizowana pozioma przesłona przeciwfiltracyjna w postaci kolumn w technologii jet grouting, które stworzą grunto - betonowy korek, którego zadaniem jest ograniczenie napływu wody gruntowej do wnętrza konstrukcji podziemnej. Soletanche ma do wykonania ok. 41 tys. m³ przesłony.

Pomagamy łączyć Polskę, rozwiązując najtrudniejsze zadania geotechniczne. Bardzo się cieszymy, że jesteśmy częścią tak istotnego i ważnego projektu w skali kraju. Ta inwestycja jest nie tylko prestiżowa, ale zdaje się być przede wszystkim punktem milowym w kontekście modernizacji obiektów infrastrukturalnych. Połączenie kolei dalekobieżnej i podmiejskiej, z tramwajami i dworcem autobusowym sprawi, że Dworzec Warszawa Zachodnia będzie prawdziwym hubem komunikacyjnym Warszawy. Osobiście wierzę, że realizując obiekty infrastrukturalne i przyczyniając się do modernizacji transportu publicznego dokładamy swoja cegiełkę do obniżenia emisji CO₂. Między innymi z tego powodu realizacja tego obiektu z pewnością trafi do portfolio naszych flagowych budów – puentuje Emilia Błach Dyrektor działu Ofertowo – Projektowego, Soletanche Polska.

Realizacja fundamentowania specjalistycznego w ramach przebudowy Dworca Warszawa Zachodnia to kolejny projekt służący modernizacji transportu szynowego, w którym Soletanche Polska występuje jako wykonawca prac geotechnicznych. Obecnie firma wykonuje fundamentowanie dwóch strategicznych obiektów w ramach budowy Tunelu Średnicowego w Łodzi: Komorę Odolanowską, z której rozpocznie prace tarcza o średnicy 13,04 m oraz Komorę K – 18 z której wystartuje tarcza o średnicy 8,7 m. Firma prowadzi również prace na krańcowej stacji II linii metra M2 BRÓDNO. Realizuje zadania w ramach rewitalizacji i modernizacji Dworca Gdańsk Główny oraz węzła integracyjnego Gdynia – Chylonia. Grupa Soletanche Bachy zrealizowała już ponad 250 stacji metra na świecie.

Projekt modernizacji stacji przygotowali: DWAA Architekci
Inwestor: PKP Polskie Linie Kolejowe oraz Tramwaje Warszawskie
Generalny Wykonawca: Budimex SA
Projekt i realizacja fundamentowania specjalistycznego: Soletanche Polska