logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Przez najbliższe dwa lata, pracom European Association for ETICS (EAE), organizacji reprezentującej europejską branżę producentów ociepleń budynków, przewodzić będzie Jacek W.Kulig, wiceprezes polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń (SSO). Obecność Polaka na kluczowym dla sektora stanowisku to nobilitacja, odpowiedzialność ale też sygnał, że rodzima branża ETICS ma wiele do powiedzenia na międzynarodowym forum.

Jacek W. Kulig współtworzył, w 2003 r., Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, a pięć lat później był jednym z inicjatorów utworzenia European Association for ETICS. Od wyborów, które odbyły się 15.12.2020r., będzie stał na jego czele, jako pierwszy Prezes Zarządu EAE z Europy Środkowo - Wschodniej. Wybór polskiego eksperta to ważne wydarzenie dla całego, krajowego sektora ETICS.
- Polska branża ociepleń rozwinęła się w imponującym tempie – ocenia Jacek W. Kuilg. – Obecnie nasz rynek jest największy w Europie a jego potencjał wciąż rośnie. Nie mówię tu wyłącznie o wartości mierzonej możliwościami inwestycyjnymi, ale przede wszystkim o wysokich kompetencjach naszych specjalistów z dziedziny ETICS, dzięki którym Polska jest dziś ważnym miejscem transformacji systemów ociepleń. Pracujemy nad nowymi rozwiązaniami technologicznymi, ich maksymalnie dobrą jakością i bezpieczeństwem, jesteśmy też poligonem zdobywania kwalifikacji dla wykonawców, nie tylko z Polski, którzy realizują później zlecenia na terenie całej Europie. Z jednej strony nakłada to na nas wielką odpowiedzialność, z drugiej, nasz merytoryczny potencjał daje realne szanse wpływu na rozwój branży w pożądanym zarówno przez konsumentów, producentów, jak i rosnące wymagania środowiskowe, kierunku. W Polsce mamy specjalistów światowej skali - to naukowcy, technolodzy, eksperci pracujący w firmach sektora chemii budowlanej. Zamierzam mocno korzystać z ogromnego potencjału ich wiedzy i doświadczenia w pracy na europejskim forum - mówi Jacek W. Kulig, nowo wybrany Prezes Zarządu European Association for ETICS (EAE).
W skład nowo wybranego Zarządu European Association for ETICS, oprócz reprezentanta Polski, weszli: prof. Zuzana Sternova (wiceprezes zarządu) szefowa słowackiej organizacji, na co dzień związana z Technický skúšobný ústav stavebný n. o. (TSUS) w Bratysławie, Christoph M. Stolz (członek zarządu odpowiedzialnym za sprawy finansowe i public relations) reprezentujący niemieckie VDPM, Alessandro Siragussa (członek zarządu odpowiedzialny za marketing) z włoskiej organizacji Cortexa, Dr. Clemens Hecht (członek zarządu odpowiedzialny za pracę Komitetu Technicznego EAE) reprezentujący austriacką organizację QG WDS.