logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Materiały i Technologie Energooszczędne – Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym”, zorganizowana przez Katedrę Inżynierii Procesów Budowlanych Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej odbyła się 4 – 5 listopada 2020 r. w formie zdalnej.

Prowadzący wideokonferencję na tle slajdów z prezentacji
Fot. P. Helbrych

Patronat nad wydarzeniem objęli JM Rektor Politechniki Częstochowskiej prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol, Komisja Inżynierii Budowlanej Polskiej Akademii Nauk oraz Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami PAN. Partnerami konferencji były ośrodki naukowe: Research Institute of Building Physics (NIISF); Russian Academy of Architecture and Building Sciences; University of Žilina i Georgian Technical University.
Na konferencję zgłoszono referaty z dziewiętnastu ośrodków naukowych z kraju i zagranicy, m.in. z Armenii, Gruzji, Litwy, Łotwy, Polski, Rosji, Ukrainy i Węgier. Uczestniczyło w niej ponad 90 osób, wśród których byli przedstawiciele uczelni, w tym studenci, oraz osoby reprezentujące instytucje naukowo- badawcze, stowarzyszenia i firmy budowlane z Armenii, Gruzji, Litwy, Łotwy, Polski, Rosji, Ukrainy i Węgier. Tematyka wystąpień dotyczyła obiektów budowlanych, komponentów wpływających na charakterystykę energetyczną i ekologiczną oraz właściwości, wpisujących się w ideę zrównoważonego rozwoju. Autorzy referatów zaprezentowali wyniki badań naukowych nad nowatorskimi rozwiązaniami projektowymi, materiałowymi, konstrukcyjnymi, technologicznymi i organizacyjnymi pozwalającymi zoptymalizować realizację, eksploatację i utylizację obiektu budowlanego pod względem energetycznym i ekologicznym.
Praktykowane od wielu lat łączenie obrad i dyskusji z wystąpieniami przedstawicieli firm budowlanych umożliwiło uczestnikom zapoznanie się ze współczesną praktyką budowlaną, w tym z możliwościami realizacji i modernizacji istniejących obiektów budowlanych.
Podczas konferencji swoje prezentacje miały: ALUPROFS.A. z Grupy Kęty S.A.; FAKRO Sp. z o.o.; Schöck Sp. z o.o.; TESTO Sp. z o.o.; Polski Związek Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR „SIPUR”; YAWAL S.A. Konferencję wsparły również Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Katowicach oraz Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Częstochowie. Patronat nad wydarzeniem objęły czasopisma: „Materiały Budowlane”; „Inżynier Budownictwa”; „Izolacje”; „Rynek Instalacyjny”; „Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym” oraz „Świat Szkła”.

dr inż. Adam Ujma, Politechnika Częstochowska