logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

„Wytyczne dla dachów zielonych. Wytyczne do projektowania, wykonywania i utrzymywania dachów zielonych" - drugie polskie wydanie wytycznych jest zbiorem zaleceń oraz odniesień do norm określających wymagania techniczne oraz parametry materiałów wykorzystywanych do budowy dachów zielonych. Stanowią punkt odniesienia do projektowania, wykonywania oraz utrzymania dachów zielonych i znawane są za powszechnie obowiązujące zasady techniki.

W tej wersji wytycznych więcej uwagi poświęcono ochronie przeciwpożarowej, ochronie przed erozją wodną i wietrzną, zapewnieniu dodatkowej zdolności do retencji wód opadowych na dachu zielonym, zasadom tworzenia przestrzeni życiowych dla flory i fauny (wzrost bioróżnorodności) oraz zaleceniom współfunkcjonowania zazielenionych dachów z instalacjami fotowoltaicznymi.
Znaczna część wytycznych poświęcona jest także omówieniu rodzajów czynności niezbędnych do rozwoju i utrzymania roślinności na dachu oraz prac pielęgnacyjnych, wymaganych na poszczególnych rodzajach dachów.
Uszczegółowienie w wytycznych zaleceń w wymienionych zagadnieniach ma na celu zwrócenie większej uwagi na prawidłowy wybór materiałów i rozwiązań na etapie projektu i budowy dachów zielonych, a na etapie eksploatacji – na potrzebę przeprowadzania właściwych zabiegów pielęgnacyjnych i kontroli. To z kolei powinno umożliwić realizację założeń projektanta dachów zielonych, dotyczących zapewnienia przez lata trwałego efektu oraz funkcjonalności rozwiązania.

Redakcja merytoryczna: dr hab. inż. Ewa Burszta-Adamiak

Wydawca: Stowarzyszenie DAFA