logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

ISSN 0137-2971

e-ISSN 2449-951X

Wersja papierowa jest wersją pierwotną

SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS

Okładka I - UTP im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy (reklama)
Okładka II - VELUX (reklama)
Okładka III - FAKRO (reklama)
Okładka IV - AIRIUM (reklama)

MATERIAŁY BUDOWLANE SCIENCE

K. Synowiec, M. BatogCementy portlandzkie wieloskładnikowe żużlowo-wapienne (S-LL) / Portland composite slag – limestone cements (S-LL) ... 32-35
cytuj/citation: Katarzyna Synowiec, Maciej Batog. 2020. Cementy portlandzkie wieloskładnikowe żużlowo-wapienne (S-LL). Materiały Budowlane 578 (10): 32-35. DOI: 10.15199/33.2020.10.01

G. L. GolewskiWalidacja korzystnej ilości popiołu lotnego w betonie z uwagi na odporność na pękanie za pomocą metody cyfrowej korelacji obrazu / Validation of the favorable quantity of fly ash in concrete in the fracture toughness examinations through digital image correlation method ... 36-39
cytuj/citation: Grzegorz Ludwik Golewski. 2020. Walidacja korzystnej ilości popiołu lotnego w betonie z uwagi na odporność na pękanie za pomocą metody cyfrowej korelacji obrazu. Materiały Budowlane 578 (10): 36-39. DOI: 10.15199/33.2020.10.02

P. Woyciechowski, M. KalinowskiWpływ modyfikacji betonu polimerem superabsorpcyjnym (SAP) na przebieg karbonatyzacji oraz właściwości mechaniczne / The influence of concrete modification with superabsorbent polymers (SAP) on the course of carbonation and mechanical properties ... 40-43
cytuj/citation: Piotr Woyciechowski, Maciej Kalinowski. 2020. Wpływ modyfikacji betonu polimerem superabsorpcyjnym (SAP) na przebieg karbonatyzacji oraz właściwości mechaniczne. Materiały Budowlane 578 (10): 40-43. DOI: 10.15199/33.2020.10.03

A. Kaliszuk-Wietecka – Błędy w ociepleniach w systemie ETICS / Faults in the ETICS insulation system ... 49-51
cytuj/citation: Agnieszka Kaliszuk-Wietecka. 2020. Błędy w ociepleniach w systemie ETICS. Materiały Budowlane 578 (10): 49-51. DOI: 10.15199/33.2020.10.04

A. Osiński, S. Boroń Wpływ rodzaju drewna na czas zadziałania autonomicznych czujek dymu / Influence of wood type on the time of operation of autonomous smoke detectors ... 54-57
cytuj/citation: Adrian Osiński, Sylwia Boroń. 2020. Wpływ rodzaju drewna na czas zadziałania autonomicznych czujek dymu. Materiały Budowlane 578 (10): 54-57. DOI: 10.15199/33.2020.10.05

P. Górak, Ł. Szabat, P. JelonkiewiczPochodzenie kruszywa łamanego a cechy użytkowe betonu do obiektów inżynierskich / The origin of crushed aggregate and the functional features of concrete for use in civil engineering ... 61-64
cytuj/citation: Piotr Górak, Łukasz Szabat, Przemysław Jelonkiewicz. 2020. Pochodzenie kruszywa łamanego a cechy użytkowe betonu do obiektów inżynierskich. Materiały Budowlane 578 (10): 61-64. DOI: 10.15199/33.2020.10.06

 ***

PPMD KRUSZBET S.A. (reklama)

 

TEMAT WYDANIA – NOWOCZESNA PREFABRYKACJA BETONOWA

J. Kostrzewski - Seminarium „Wrocławski dzień prefabrykacji” ... 3

K. Janczura - Inteligentne ukryte połączenia elementów prefabrykowanych oferowane przez firmę Jordahl & Pfeifer ... 4

PFEIFER (reklama)

P. Śnieżyk - Obiekty budowlane z zastosowaniem prefabrykowanych podwójnych ścian zespolonych ... 6

ZPB Kaczmarek (reklama)

T. Malkowski - Efektywna Budowa z materiałów Ytong, Silka i Multipor ... 8

XELLA (reklama)

B. Matusiak - Prefabrykowane budynki mieszkalne ... 10

BETARD (reklama)

G. Bajek - Prefabrykowane modułowe obiekty z betonu ... 12

GOLDBECK COMFORT (reklama)

Strategia SPB to kontynuacja działalności oraz podejmowanie nowych inicjatyw ... 14

Prefabrykacja betonowa to konieczność na dziś i jutro – temat nadal aktualny (artykuł sponsorowany) ... 16

M. Bors - Technologia TBM z wykorzystaniem prefabrykowanych elementów obudowy tuneli ... 18

M. Wroński, Ł. Janka - Obiekty ramownicowe z prefabrykatów łukowych optemARCH w ciągu drogi S19 Lublin – Rzeszów ... 20

OPTEM (reklama)

K. Protchenko - Technologia BIM w prefabrykacji ... 22

KEIM (reklama)

W. Laska - Estetyka i ochrona prefabrykowanych elementów betonowych ... 25

 

AUTOKLAWIZOWANY BETON KOMÓRKOWY

L. Misiewicz, K. Łaskawiec, T. Rybarczyk - Badanie wytrzymałości na ścinanie spoiny w murze z ABK ... 27

VISBUD (reklama)

TEMAT WYDANIA – CEMENT, DODATKI I DOMIESZKI DO BETONU

P. Piestrzyński - Przemysł cementowy wspiera polską gospodarkę ... 30

ARBOCEL P (reklama)

CANASTOL (reklama)

G. Bajorek, M. Barć - Funkcja dojrzałości betonu w praktyce ... 44

MASTER BUILDERS (reklama)

P. Piestrzyński - Polscy kierowcy dobrze oceniają drogi betonowe ... 48

ARBOCEL (reklama)

DACHY – TEORIA I PRAKTYKA

K. Patoka - O czym decyduje kąt nachylenia dachu ... 52

BLUEBEAM (reklama)

AKADEMIA BIM

A. Tomana - BIM – nowe opracowania ... 59

BUDOWNICTWO INFRASTRUKTURALNE

CEMEX (reklama)

Asfalty ekologiczne WMA (artykuł sponsorowany) ... 66

KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE ZAWODOWE

J. Kus - Nowe kwalifikacje rynkowe w budownictwie ... 67

PRAKTYKA BUDOWLANA

Wykonujemy remonty obiektów bez wyłączania ich z użytkowania ... 70

SODASIL (reklama)

 

INFORMATOR GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO

Departament Prawny GUNB informuje ... 72

BEZPIECZEŃSTWO W BUDOWNICTWIE

Przeciwwłamaniowe okna na straży bezpieczeństwa obiektów ... 74

ARBOCEL (reklama)

Przeciwwłamaniowe drzwi zewnętrzne ... 76

AVASIL (reklama)

SPBT dba o bezpieczeństwo transportu i stosowania betonu ... 78

RYNEK BUDOWLANY

M. Kowalska - Produkcja materiałów budowlanych w sierpniu 2020 roku ... 79

J. Kobylarz - Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej i produkcja sprzedana budownictwa w okresie ośmiu miesięcy 2020 roku ... 82

THIXAN (reklama)

M. Mysior-Syczuk - Zmiana cen materiałów budowlanych w sierpniu 2020 roku ... 84

IBERSIL/EBROSIL (reklama)

ZCB OWCZARY (reklama)