logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

W celu ograniczenia zjawisk niekorzystnych dla środowiska naturalnego, CEMEX opracował innowacyjną technologię PERVIAdo budowy trwałych i wodoprzepuszczalnych nawierzchni. Są to betony jamiste, zwane również drenażowymi. Charakteryzują się dużą przepuszczalnością wody do gruntu, dzięki sieci pustek powietrznych.

PERVIA jest dostępny w dwóch wariantach. PERVIA classic stosowany jest jako podbudowa, co daje wodoprzepuszczalną, równą i wytrzymałą warstwę umożliwiającą wykonanie nawierzchni, np. z kostki betonowej. Natomiast z betonu PERVIA path wykonuje się wodoprzepuszczalne nawierzchnie, dzięki którym można zredukować obszar spływu wód deszczowych na terenach zurbanizowanych i ograniczyć ilość opadów trafiających do kanalizacji deszczowej. PERVIA path może być wykorzystywany do budowy alejek, skwerów, ścieżek rowerowych, miejsc postojowych dla rowerów, stref rekreacyjnych, przestrzeni aktywnego wypoczynku, dachów zielonych i podbudowy tarasów.

Korzyści z zastosowania betonów PERVIA to: zmniejszenie niekorzystnych skutków intensywnych opadów deszczu w mieście bez konieczności inwestycji w wydajne sieci kanalizacyjne; odciążenie kanałów deszczowych; zapobieganie powstawaniu kałuż i zastoisk wody; ograniczenie negatywnych skutków suszy i ulewnych deszczy dzięki zatrzymaniu wód deszczowych w gruncie; pozytywny wpływ na otaczającą roślinność dzięki lepszemu zaopatrzeniu w wodę ich części podziemnych.