logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Przemysł cementowy, zrzeszony w Stowarzyszeniu Producentów Cementu, obchodzącym w 2020 r. 30-lecie działalności, stanowi jeden z kluczowych filarów polskiej gospodarki.  Sektor ten zapewnia łączną wartość dodaną dla gospodarek lokalnych oraz sektora finansów publicznych na poziomie 3,8 mld zł rocznie.

Wkład polskiego budownictwa w krajową gospodarkę wynosi ok. 8% PKB, a uwzględniając powiązania z innymi sektorami oceniany jest na przeszło 13% PKB oraz 2,1 mln miejsc pracy. Do wytworzenia niebagatelnej części tego dobra, przyczynia się przemysł cementowy. To wymierny - ogólnokrajowy efekt działania branży cementowej – podkreśla Krzysztof Kieres, Przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu.

Od 2017 r. Polska jest trzecim w Europie producentem cementu (pierwszym – Niemcy, drugim – Włochy).
W 2019 r. produkcja cementu w Polsce wyniosła 18 653 tys. ton. Daje to średnie zużycie cementu na mieszkańca ok. 500 kg rocznie. Wcześniejsze prognozy na 2020 r. wskazywały, że zapotrzebowanie na cement powinno utrzymać się na poziomie 19 mln ton, ale w związku z epidemię koronawirusa obecne szacunki wynoszą ok. 18 mln ton.

Cement jest podstawowym materiałem budowlanym, bez którego nie powstałaby potrzebna infrastruktura drogowa czy kolejowa. Bez cementu i betonu nie można także zaspokoić potrzeb mieszkaniowych polskiego społeczeństwa.

Obecnie przemysł cementowy stanął wobec kluczowych wyzwań, które muszą być zrealizowane w ciągu kolejnych lat. Jest to przede wszystkim realizacja celów Europejskiego Zielonego Ładu. Brak możliwości ubiegania się o rekompensaty z tytułu rosnących kosztów energii elektrycznej, spowodowanej przez ceny uprawnień do emisji CO2 w Europejskim Systemie Handlu Emisjami (EU ETS) oraz inne czynniki, takie jak ryzyko ucieczki emisji czy zmiany legislacyjne, stają się jednak ogromnym problemem dla branży – podkreśla Krzysztof Kieres.

Zakłady cementowe w Polsce są wyposażone w najnowocześniejsze rozwiązania techniczne i technologiczne. W ostatnich latach sektor cementowy kładzie szczególny nacisk na zrównoważony rozwój, a nakłady inwestycyjne na modernizację zakładów przekraczające 10 mld zł pozwoliły m. in. na ograniczenie emisji CO2 o przeszło 30%.