logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

W sierpniu br. w ośrodku szkoleniowym Państwowej Straży Pożarnej w Pionkach (woj. mazowieckie) potwierdzono, że wielopoziomowe, szkieletowe budynki drewniane są bezpieczne pod względem pożarowym.

Na terenie poligonu Ośrodka Szkoleniowego Państwowej Straży Pożarnej w Pionkach przeprowadzono eksperyment „Bezpieczny pożarowo szkieletowy dom drewniany. Eksperyment pożarowy w skali rzeczywistej budynku wielokondygnacyjnego”. Z inicjatywy Instytutu Techniki Budowlanej stanął tam dwukondygnacyjny budynek mieszkalny, zbudowany przez UNIHOUSE SA, specjalnie po to, by można było przeprowadzić w nim serię pożarów. Celem eksperymentu było wypracowanie nowych przepisów przeciwpożarowych dotyczących budynków o konstrukcji drewnianej i tym samym umożliwienie rozwój budownictwa drewnianego w Polsce.
Realizatorem przedsięwzięcia był Instytut Techniki Budowlanej (pod kierunkiem dr. inż. Pawła Sulika), Państwowa Straż Pożarna przy współudziale UNIHOUSE oraz Grupa Saint-Gobain.

- Działalność ITB jest skierowana na szeroko pojęte dbanie o jak najlepszą jakość́ w budownictwie, z uwzględnieniem wszystkich wymagań podstawowych (WP). Wspieranie rozwoju budownictwa drewnianego wpisuje się w tę działalność z kilku istotnych powodów, wśród których wymienić należy m.in. oszczędność energii i izolacyjność cieplną, którą zapewniają technologie na bazie drewna czy zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych, co z kolei wiąże się z wykorzystaniem w obiektach budowlanych surowców przyjaznych środowisku. Wśród wielu zweryfikowanych doświadczalnie zalet technologii na bazie drewna bezpieczeństwo pożarowe wymaga doprecyzowania, dlatego Instytut Techniki Budowlanej zdecydował się na realizację projektu badawczego, którego celem jest dostarczenie oczekiwanych, m.in. przez Państwową Straż Pożarną, doświadczalnie potwierdzonych dowodów zachowania się tego typu konstrukcji w pożarze. Nie tylko wg norm badawczych na standardowych próbkach, ale również w skali rzeczywistej, w obiekcie zbliżonym do realnych realizacji” – mówi Paweł Sulik z Instytutu Techniki Budowlanej.

Na potrzeby eksperymentu firma UNIHOUSE SA wyprodukowała budynek o powierzchni przeszło 110 m2, składający się z dwóch kondygnacji i czterech modułów (cztery pokoje, dwie łazienki i korytarz), przy czym trzy z nich znajdowały się na parterze, czwarty - na piętrze. Został on wyposażony w rury, kable, kanały wentylacyjne i gniazdka elektryczne.

Badanie procesu spalania dwukondygnacyjnego budynku o szkieletowej konstrukcji drewnianej w pełnej skali odbyło się wg scenariuszy pożarowych uzgodnionych z Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej. Przewidziano realizację różnych wariantów rozprzestrzeniania się ognia: trzy scenariusze pożaru we wnętrzu budynku oraz dwa scenariusze pożaru zewnętrznego.

Eksperyment został sfilmowany, pobrano także próbki do badań. Mają one dostarczyć wiedzy, która pozwoli na zmianę przepisów techniczno-budowlanych dotyczących stopnia palności (klasy reakcji na ogień́) wyrobów budowlanych oraz stopnia rozprzestrzeniania ognia przez elementy wykonane z drewna. Projekt potwierdził również skuteczność biernej ochrony pożarowej zastosowanych systemów.