logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

14 października br. w przestrzeni WIRTUALNEJ AKADEMII DAFA odbędzie się panel dyskusyjny dedykowany członkom Stowarzyszenia, poświęcony instalacji urządzeń typu BIG FOOT na dachach płaskich. Celem spotkania będzie usystematyzowanie dotychczasowej wiedzy i doświadczeń oraz wypracowanie dobrych praktyk budowlanych, wskazujących na prawidłowy sposób posadowienia konstrukcji typu BIG FOOT na dachach.

Temat podpór typu BIG FOOT został podjęty w kontekście elementów, które dociążają bezpośrednio pokrycie dachowe. Oprócz stóp podkonstrukcji mogą to być również elementy betonowe do posadowienia urządzeń dachowych.

Poruszone zostaną aspekty praktyczne, m.in.:

§ uwzględniania na etapie projektowym możliwości ustawienia podpór typu BIG FOOT,

§ prawidłowej lokalizacji podpór na powierzchni dachu,

§ uwzględnianie obciążeń długotrwałych i możliwych deformacji warstw pokrycia

§ oddziaływanie obciążeń od stóp na zastosowane hydroizolacje oraz sposób ich zabezpieczenia,

§ konstrukcja i rozmieszczenie podpór na dachu w sposób zapobiegający niekontrolowanemu oddziaływaniu na pokrycie dachu,

§ praktyczne rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo warstw dachowych.

Nadrzędnym celem panelu będzie określenie i usystematyzowanie ogólnych wytycznych wykonawczych. Opracowanie ma na celu zwrócenie uwagi wykonawców, projektantów oraz osób nadzorujących na konieczność spełnienia określonych warunków tak, aby pokrycie dachowe z zainstalowanymi konstrukcjami typu BIG FOOT prawidłowo funkcjonowało.

Partner projektu: miesięcznik MATERIAŁY BUDOWLANE

Zapraszamy do przyłączenia się do DAFA i skorzystania z nowej platformy e-learningowej. Zajrzyj na https://dafa.com.pl/