logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Materiały i Technologie Energooszczędne - Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym”, którą zaplanowano na  4-5 listopada 2020 r., z powodu pandemii Covid - 19 odbędzie się  w formie wideokonferencji.

Konferencja organizowana jest przez Katedrę Inżynierii Procesów Budowlanych Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej. Patronat nad konferencją objęli JM Rektor Politechniki Częstochowskiej prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol, Komisja Inżynierii Budowlanej Polskiej Akademii Nauk oraz Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami PAN. Partnerami konferencji są Research Institute of Building Physics (NIISF) Russian Academy of Architecture and Building Sciences (Rosja), University of Žilina (Słowacja) i Georgian Technical University (Gruzja).

Konferencja poświęcona jest przede wszystkim teoretycznym i praktycznym problemom współczesnego budownictwa, którego jednym z nadrzędnych priorytetów jest racjonalne wykorzystywanie zasobów naturalnych, w tym energii, troska o środowisko w jakim przebywa człowiek i środowisko naturalne, zastępowanie energii ze źródeł nieodnawialnych energią odnawialną oraz poprawa efektywności systemów technicznych w budownictwie. Celem konferencji jest również prezentacja najnowszych rozwiązań projektowych, konstrukcyjnych, technologicznych i organizacyjnych, które są stosowane we współczesnym budownictwie zrównoważonym.

Szczegółowe informacje o tegorocznej XVII Konferencji znaleźć można na stronie: www.mest.bud.pcz.pl,  a o warunkach zgłoszenia i publikacji artykułów na stronie https://bud.pcz.pl/budownictwo-o-zoptymalizowanym-potencjale-energetycznym

Relacja z ubiegłorocznej XVI Konferencji na stronie: https://bud.pcz.pl/xvi-miedzynarodowa-konferencja-naukowo-techniczna/wydarzenia a z wcześniejszych konferencji na stronie: https://bud.pcz.pl/prasa-o-nas .