logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Jakub Kus, Wiceprzewodniczący Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie

Problem niedoboru wykwalifikowanych kadr w polskim budownictwie powraca w debatach na temat efektywności systemu kształcenia i szkolenia zawodowego od wielu lat. Kłopoty z dostępnością wykwalifikowanych pracowników budowlanych na rynku pracy pojawiły się po raz pierwszy pod koniec lat dziewięćdziesiątych XX w. 

 

Zobacz więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 9/2020, strona 60-61 (spis treści >>)