logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Soletanche Polska w niestandardowy sposób podsumowuje prace z zakresu fundamentowania specjalistycznego na budowie Fabryki Norblina. Wykonano 1423 kolumn w technologii jet – grouting oraz 18 672 m² ścian szczelinowych.
Po podziemiach obiektu oprowadza Michał Kurzeja, Kierownik Robót Soletanche Polska. Prace realizowane były w ramach kontraktu z Grupą Capital Park.

Fabryka Norblina to jedna z najbardziej wyczekiwanych inwestycji typu mixed – use development w Warszawie. Wszystko za sprawą unikatowego, wymagającego projektu, który umiejętnie zespala historię z nowoczesnością. Rewitalizacja polegająca na modernizacji obiektu w taki sposób, aby zmienić jego funkcję użytkową to zabieg, który stosowany jest coraz częściej przez inwestorów. Niemniej jednak teren, na którym prowadzone są prace budowlane jest wyjątkowy nie tylko za sprawą swojej historii, ale także stopnia skomplikowania zadania jakie stało przed wykonawcami.

Projekt zakłada, że w tkankę nowego obiektu zostaną wkomponowane zabytkowe fasady dawnej fabryki. Zadaniem Soletanche Polska było zabezpieczenie stateczności historycznych murów przez podbicie ich fundamentów. Kolejnym dużym wyzwaniem realizacyjnym było wykonanie fundamentowania pod wymagającą bryłę nadziemną oraz realizacja ścian szczelinowych, które pełnią potrójną funkcję: ścian 4-kondygnacyjnego parkingu podziemnego, obudowy wykopu oraz fundamentu podtrzymującego konstrukcję nadziemną. Parking docelowo ma mieć 720 miejsc postojowych dla samochodów oraz 200 miejsc przeznaczonych na rowery.

Pierwszym etapem prac było zabezpieczenie zabytkowych fasad za pomocą kolumn wykonanych w technologii jet – grouting. Tutaj ogromnym wyzwaniem była ograniczona skrajnia i ciasne prześwity między budynkami, które powodowały, że realizacja kolumn wymagała czasu i ogromnej precyzji. W sumie Soletanche wykonało 1423 kolumn (977 jako podbicie fundamentów oraz zabezpieczenie wykopów i 446 jako wzmocnienie gruntu) – wyjaśnia Michał Kurzeja, Kierownik Robót Soletanche Polska.

Kolejnym zadaniem było wykonanie ścian 4-kondygnacyjnego parkingu podziemnego. Soletanche wykonało 18 672 m² ścian szczelinowych o grubości 80 cm stanowiących obudowę wykopu oraz ściany parkingu podziemnego. Najgłębsze sekcje ścian szczelinowych sięgają do 48 m poniżej poziomu terenu. W tej samej technologii zostały zrealizowane barety - 197 szt. o głębokości 27 m, które współpracują z płytą fundamentową. W ramach kontraktu Soletanche wykonała również słupy tymczasowe podtrzymujące stropy poszczególnych kondygnacji parkingu.

Norblin areną inżynieryjnej ekwilibrystyki

Wykonanie ścian szczelinowych było jednym z najtrudniejszych elementów geotechnicznej układanki. Nie tylko ze względu na bliskie sąsiedztwo zabytkowych murów, ale też ze względu na usytuowanie trzech budynków, które miały zostać posadowione na płycie fundamentowej stropu 0 i znajdowały się w obrysie przyszłego parkingu podziemnego. Oznacza to, że dokładnie pod nimi miał zostać wykonany parking podziemny. Te okoliczności spowodowały konieczność zastosowania niestandardowych rozwiązań, tj. przesunięcie jednego z budynków (budynek B-15 o wadze 900 ton) oraz podwieszanie dwóch pozostałych (B-17 i B-18 o łącznej wadze 750 ton).

Lewitujące budynki

Dwa z tych budynków B-17 i B-18 należało podwiesić, aby można było wykonać pod nimi płytę stropu 0. Wykorzystano do tego celu 84 mikropale, zbrojone kształtownikami HEB. Na mikropalach wykonano stalowy oczep, którego zadaniem było podchwycenie budynków i przekazanie obciążeń na mikropale. Następnie odkryto budynek do odpowiedniej rzędnej i wykonano zbrojoną płytę fundamentową, na której docelowo go posadowiono.

Po co przesuwano budynek B-15?

Wraz z postępem prac związanych z zabezpieczaniem stateczności ścian symultanicznie wykonywano ściany szczelinowe. W pewnym momencie budynek B-15 stanął „w kolizji” z realizacją ściany szczelinowej. Prześwit pomiędzy budynkami był zbyt mały, aby żuraw dźwigowy, który miał za zadanie wykonać ostatnie sekcje ścian szczelinowych, mógł swobodnie operować.

Wykonanie fundamentowania Fabryki Norblina było nie tylko dużym wyzwaniem ze względu na wymagający charakter realizacji, ale również ze względu na skomplikowane warunki gruntowe. Najtrudniejszy kamień milowy realizacji został osiągnięty. W trakcie „wirtualnego spaceru” po budowie można zobaczyć miejsca, które odwiedzając Fabrykę Norblina po zakończeniu prac wykończeniowych będą niewidoczne. To unikalna okazja by doświadczyć jak skomplikowane zadanie miała do wykonania Soletanche Polska oraz jak ambitnym projektem jest bryła tego obiektu.

https://www.youtube.com/watch?v=mV7m-LQLLIM

Obecnie trwają prace wykończeniowe parkingu oraz dotyczące realizacji konstrukcji naziemnej. Za tę część robót odpowiedzialna jest firma Warbud SA. Budynek w najwyższym punkcie ma sięgać 8 kondygnacji. W trakcie realizacji prac Soletanche współpracowała również z Maat4, TKT Engineering i Dampak. Inwestorem jest Grupa Capital Park.