logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

31 lipca br. podczas śniadania prasowego w Ministerstwie Rozwoju, Wicepremier Jadwiga Emilewicz poinformowała, że 3 sierpnia rozpocznie się cyfryzacja procesu inwestycyjno-budowlanego. Od tego dnia w serwisie e-budownictwo (e-budownictwo.gunb.gov.pl) będzie można pobrać i wypełnić 10 formularzy elektronicznych dotyczących procesu budowlanego. W ramach procesu cyfryzacji prowadzone są prace, aby już jesienią możliwe było również przesyłanie dokumentacji budowlanej online, a na koniec roku – złożenie przez internet wniosku o pozwolenie na budowę.

Drogą elektroniczną będzie można:

 • zgłosić roboty budowlane (z wyjątkiem tych zgłoszeń, do których konieczne jest dołączenie projektu);
 • złożyć wniosek o pozwolenie na rozbiórkę;
 • zgłosić rozbiórkę;
 • wnioskować o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę;
 • złożyć wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych;
 • wnioskować o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia;
 • zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych;
 • złożyć wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości;
 • zgłosić zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części;
 • złożyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.


Od mitręgi biurokratycznej, związanej z koniecznością osobistego składania papierowej dokumentacji w urzędzie, stopniowo przechodzimy do cyfryzacji procesu inwestycyjno-budowlanego. Będzie to duże ułatwienie dla inżynierów, architektów czy inwestorów – podkreśliła Wicepremier Jadwiga Emilewicz. Działania na rzecz cyfryzacji procesu inwestycyjno-budowlanego to wspólna inicjatywa Ministerstwa Rozwoju i Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Dorota Cabańska - p.o. zastępcy Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego stwierdziła, że potrzebę cyfryzacji procesu budowlanego uwypuklił lockdown, związany z pandemią Covid-19. Na pierwszy ogień pójdzie dziesięć formularzy, które już niedługo będzie można zrealizować przez internet. Do pracy przy digitalizacji polskiego budownictwa zaprosiliśmy głównych zainteresowanych, czyli środowisko budowlane, architektów i inżynierów, którzy od początku testują i opiniują poszczególne rozwiązania, na wczesnym etapie ich tworzenia.

Ułatwienia, które przyniesie serwis e-budownictwo to dopiero początek. Kolejnymi etapami cyfryzacji procesu inwestycyjno-budowlanego będą:

 • wprowadzenie Elektronicznego Dziennika Budowy;
 • nowy elektroniczny centralny rejestr osób, mających uprawnienia budowlane;
 • konto inwestora w serwisie e-budownictwo
 • umożliwienie – pod koniec roku – złożenia wniosku o pozwolenie na budowę całkowicie elektronicznie, załączając wymagane dokumenty i podpisując je za pomocą profilu zaufanego.

 

Drogę do cyfryzacji procesu budowlanego otwierają zmiany w prawie - projekt noweli Prawa budowlanego, zawarte w tzw. społecznej części pakietu mieszkaniowego.

Należy podkreślić, że zachowana zostanie również dotychczasowa – papierowa postać – dokumentacji składanej do organów administracji budowlanej. Zainteresowany będzie miał więc możliwość wyboru, czy chce korzystać z dokumentów w postaci elektronicznej, czy papierowej.