logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

W lipcu br. Komitet Wykonawczy Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Autoklawizowanego Betonu Komórkowego (EAACA) wybrał Roberta Turskiego, Prezesa spółki Xella Polska na nowego Przewodniczącego tej organizacji. Jest to wyraz docenienia nie tylko Jego pozycji w branży, ale również roli i znaczenia polskiego przemysłu ABK, największego pod względem wielkości produkcji tego wyrobu w Europie.

Robert Turski

Robert Turski jest absolwentem Politechniki Łódzkiej, gdzie studiował na wydziale budownictwa. Po studiach podjął pracę w Niemczech w firmie YTONG (obecnie Xella). W trakcie pracy przechodził kolejne szczeble kariery zawodowej. W 2008 r. został powołany na funkcję Prezesa Zarządu w Xella Rosja. Od 1 stycznia 2018 r. pełni obowiązki Prezesa Zarządu Xella Polska Sp. z o.o. i jednocześnie CEO regionu NEE (północno-wschodnia Europa). Odpowiada za kompleksowe zarządzanie firmą, rozwój przedsiębiorstwa oraz wzrost sprzedaży na rynku polskim i w całej północno-wschodniej Europie. Jest również odpowiedzialny za inicjowanie i wdrażanie nowych cyfrowych rozwiązań w Grupie Xella, w tym programu Building Companion. Ma olbrzymie doświadczenie w dziedzinie projektów innowacyjnych. Równolegle piastuje stanowisko prezesa rosyjskiej spółki Xella-Aeroblock-Center.
Jednocześnie na wniosek Józefa Kostrzewskiego, członka Komitetu Strategicznego EAACA, Dyrektora Biura Stowarzyszenia Producentów Betonów (SPB), Komitet Wykonawczy nadał godność Honorowego Prezydenta EAACA wieloletniemu, wielce zasłużonemu szefowi tej organizacji - Jos Cox

Jos Cox

Jos Cox jest inżynierem budownictwa i cenionym specjalistą w dziedzinie zarządzania biznesowego oraz zarządzania innowacjami technologicznymi. Od 35 lat był związany z międzynarodowym sektorem autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK). Jest CEO Xella North Europe West (NEW). W 2004 r. został powołany na stanowisko Przewodniczącego Europejskiego Stowarzyszenia Autoklawizowanego Betonu Komórkowego (EAACA). Ma niekwestionowane zasługi w rozwoju tej organizacji . Aktywnie włączał się w organizowanie przez Polskie Stowarzyszenie Producentów Betonów międzynarodowe konferencje.
Europejskie Stowarzyszenie Producentów Autoklawizowanego Betonu Komórkowego (EAACA) zostało powołane w 1988 r. Jego podstawowym celem jest konsolidacja na poziomie europejskim branży autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK), a także reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenie w organach Unii Europejskiej. Istotnym zadaniem EAACA jest promocja ABK i dbanie o wizerunek branży.
EAACA to obecnie potężna organizacja grupująca 18 stowarzyszeń krajowych, reprezentujących branżę ABK lub przedsiębiorstwa działające w tej branży w poszczególnych krajach. Stowarzyszenie Producentów Betonów przystąpiło do EAACA w 1997 r.