logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

Strop zespolony jest projektowany i obliczany dla dwóch etapów: montażowego i użytkowego. W fazie montażowej profil stalowy pełni rolę szalunku i pomostu roboczego, a w fazie użytkowej stanowi częściowe lub całkowite zbrojenie przęsłowe płyt. Może on posiadać otwartą geometrię fałdy ze specjalnymi dodatkowymi przetłoczeniami i karbami na środniku lub zamkniętą (tzw. jaskółczy ogon) zapewniającą mocniejsze zespolenie betonu i stali. Te ekonomiczne rozwiązania mogą być stosowane w budownictwie przemysłowym, mieszkaniowym, ogólnym i użyteczności publicznej o konstrukcji nośnej murowej lub szkieletowej (stalowej i żelbetowej).