logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk objął patronatem honorowym XI Konferencję Dni Betonu 2020. W gronie patronów konferencji są także Tomasz Żuchowski - p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad oraz Sekcja Inżynierii Materiałów Budowlanych oraz Sekcja Konstrukcji Betonowych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN.

Przygotowania do XI Konferencji Dni Betonu 2020, organizowanej przez Stowarzyszenie Producentów Cementu, przebiegają zgodnie z założonym harmonogramem. Konferencja odbędzie się  12-14 października 2020 r. w Hotelu Gołębiewski w Wiśle. Podczas konferencji tradycyjnie odbędą się interesujące sesje i debaty dotyczące wyzwań technicznych i uwarunkowań gospodarczych w budownictwie. Wśród wydarzeń towarzyszących warto wymienić konkurs Power Concrete, Warsztaty Betonowe i wręczenie Nagród Dni Betonu.

Podczas konferencji prezentowane będzie całe spektrum zastosowania cementu i betonu w gospodarce narodowej. Dni Betonu to forum wymiany informacji, poszukiwania nowych rozwiązań i technologii. Ważnym tematem tegorocznej konferencji będzie problematyka zrównoważonego rozwoju i Zielony Ład, który będzie realizowany przez Unię Europejską. Chcemy pokazać wkład przemysłu cementowego w ochronę klimatu i środowiska.

Liczba miejsc na konferencji Dni Betonu 2020 jest ograniczona. O udziale decyduje kolejność wpłat.

Zachęcamy do zgłaszania uczestnictwa w Dniach Betonu 2020 przez system rejestracyjny na www.dnibetonu.com

W ostatniej, jubileuszowej, dziesiątej konferencji Dni Betonu uczestniczyła rekordowa liczba 1060 osób.