logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Stowarzyszenie DAFA uruchomiło cykl szkoleń online pod hasłem WIRTUALNA AKADEMIA DAFA, które pozwalają wartościowo wykorzystać obecny czas i podnieść kwalifikacje. Partnerem przedsięwzięcia jest m.in. miesięcznik „Materiały Budowlane”. Podczas szkoleń eks per ci DAFA dzielą się

wiedzą m.in. z dziedziny: bezpieczeństwa pożarowego; realizacji dachów z blach fałdowych; dachów płaskich i zielonych oraz techniki mocowań.

Zobacz więcej >>

Strona www >>