logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

28 grudnia 2019 r. zmarł nagle w wieku 71 lat mgr inż. Jerzy Gumiński, Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych (SITPMB), wyjątkowo aktywny zarówno w pracy zawodowej, jak i działalności społecznej do ostatniego dnia, tj. 24 grudnia, kiedy doznał ciężkiego udaru mózgu.

 Mgr inż. Jerzy Gumiński był niezwykle ambitny, pracowity, szybki w podejmowaniu decyzji i działaniu. Jako prezes SITPMB zajmował się całym spektrum spraw, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie tej organizacji oraz zintegrować środowisko inżynierów i techników przemysłu materiałów budowlanych. Był bardzo zaangażowany we współpracę z administracją publiczną, wieloma instytucjami i organizacjami pozarządowymi, zapleczem naukowo-badawczym i przedsiębiorstwami z sektora budownictwa. W niezwykle szerokiej działalności pomagały Mu niewątpliwie takie cechy charakteru, jak otwartość na świat i ludzi, pozytywne usposobienie oraz łatwość nawiązywania kontaktów.

Jerzy Gumiński urodził się 17 lutego 1948 r. w Brzezinach k. Łodzi.

Z wykształcenia był mgr. inż. budownictwa lądowego i tłumaczem języka rosyjskiego. Ponadto ukończył studia podyplomowe na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego z dziedziny zagadnień prawnych i ustrojowych samorządu terytorialnego. W 1988 r. uzyskał uprawnienia zawodowe w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi oraz nadzorowania i oceny stanu technicznego budynków i budowli. Miał również uprawnienia licencjonowanego zarządcy nieruchomości oraz rzeczoznawcy branżowego SITPMB w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Był oficerem rezerwy Wojsk Inżynieryjnych i Obrony Cywilnej.

W okresie pracy zawodowej mgr inż. Jerzy Gumiński zajmował ważne stanowiska techniczne i kierownicze. Przez 13 lat (1982 – 1994) pracował jako główny specjalista i kierownik działu w Generalnej Dyrekcji Budowy Metra w Warszawie. Był wiceprezesem i prezesem zarządu oraz przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowy Domów Jednorodzinnych „Metro”. W latach 1995 – 2001 pracował w Urzędzie Gminy Warszawa – Centrum na stanowisku dyrektora Miejskiego Inspektoratu OC, a następnie był inspektorem nadzoru budowlanego ds. remontów i inwestycji oświatowych Dzielnicy Warszawa – Śródmieście (2001 – 2004), zarządcą nieruchomości Telekomunikacji Kolejowej Sp. z o.o., inspektorem nadzoru inwestorskiego przy realizacji wielu ważnych inwestycji.

Obok pracy zawodowej, a także po przejściu na emeryturę mgr inż. Jerzy Gumiński prowadził aktywną działalność społeczną w środowisku inżynierskim.W2000 r. wstąpił do SITPMB. W czerwcu 2002 r. został wiceprezesem, w styczniu 2005 r. p.o. prezesa Zarządu Głównego SITPMB, a od września 2006 r. objął funkcję prezesa tej organizacji, którą pełnił nieprzerwanie przez 13 lat aż do chwili śmierci. Jako zwolennik kompromisu stworzył klimat koleżeńskiej współpracy w Zarządzie Głównym, aby wspólnymi siłami doprowadzić do rozwoju SITPMB. W latach 2008 – 2012 mgr inż. Jerzy Gumiński był jednocześnie Sekretarzem Generalnym Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej. W 2001 r. zaangażował się w tworzenie samorządu zawodowego inżynierów budownictwa – był członkiem założycielem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Praca zawodowa i działalność społeczna mgr. inż. Jerzego Gumińskiego, na rzecz rozwoju budownictwa oraz podnoszenia prestiżu i statusu zawodowego polskich inżynierów i techników, zostały docenione. Otrzymał m.in.: Złoty Krzyż Zasługi; Złotą Odznakę Honorową SITPMB oraz najwyższe odznaczenie tej organizacji Złotą Odznakę Honorową z Brylantem; Złotą Odznakę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa; Medal 125-lecia Ruchu Zawodowego Budowlanych w Polsce.

Odszedł człowiek o wszechstronnych kompetencjach zawodowych, działacz społeczny silnie zaangażowany w sprawy środowiska inżynierskiego, przede wszystkim z sektorów budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych, zasłużony prezes SITPMB, cieszący się szacunkiem i sympatią. Pamiętał zawsze o współpracownikach oraz członkach Stowarzyszenia, o ważnych datach i wydarzeniach z ich życia i nigdy nie zapominał o przesyłaniu życzeń z tych okazji. Był wrażliwy na problemy i potrzeby innych ludzi. Zawsze, w miarę swoich możliwości, starał się służyć pomocą. Dbał też o to, aby współpracownicy oraz wyróżniający się działacze SITPMB otrzymywali wyróżnienia oraz podziękowania za aktywność. Doceniał też zasługi stowarzyszeń, organizacji i firm, z którymi współpracował. Wiele z nich uhonorował odznakami SITPMB.

Mgr inż. Jerzy Gumiński został pochowany 13 stycznia br. w grobie rodzinnym na Cmentarzu Komunalnym Północnym w Warszawie. Żegnali Go

z ogromnym bólem i smutkiem członkowie rodziny oraz licznie przybyli z całej Polski przyjaciele, koledzy i współpracownicy m.in. z organizacji inżynierskich, stowarzyszeń branżowych i przedsiębiorstw przemysłu materiałów budowlanych. Trudno pogodzić się, że odszedł tak nagle i nie zdążył zrealizować wielu przedsięwzięć, o których często mówił i do których się przygotowywał.

 

Cześć Jego pamięci!

Zarząd Główny, Rada Naczelna i Członkowie Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz zespół redakcyjny miesięcznika „Materiały Budowlane

 

Pożegnanie ŚP. Jerzego Gumińskiego w imieniu społeczności inżynierskiej przez: 
Ewę Mańkiewicz-Cudny – Prezes NOT Sp. z o.o. oraz Stanisława Petrykowskiego – Honorowego Prezesa SITPMB