logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

W ramach akcji „POLIURETAN IZOLUJE LEPIEJ” przedstawiciele Polskiego Związku Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR „SIPUR” kontynuują spotkania ze studentami wyższych uczelni. W drugim półroczu 2019 roku odwiedzili Politechnikę w Krakowie i Gdańsku, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wyższą Szkołę Ekologii i Zarządzania w Warszawie oraz Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego. W trakcie spotkań z przyszłymi profesjonalistami omówiliśmy budowę, rodzaje i technologie wytwarzania produktów poliuretanowych, a także najważniejsze cechy wyrobów izolacyjnych z poliuretanu stosowanych w budownictwie.