logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP O/Białystok  wraz z Politechniką Białostocką zaprasza na  XII Seminarium Technicznego „Aktualne zagadnienia budownictwa komunikacyjnego”, które odbędzie się  3-5 lutego 2020 r. w hotelu „Białowieski”  w   Białowieży.  Adresowane jest ono głównie do sektora budownictwa komunikacyjnego. Co roku gromadzi niemal 200 uczestników: naukowców, projektantów, wykonawców, firmy branżowe, a także zarządców dróg i kolei z województwa oraz całego kraju. Jest to okazja do zdobycia nowej wiedzy, wymiany doświadczeń oraz zawarcia nowych znajomości i kontaktów biznesowych. Podczas obrad wygłoszonych zostanie ok. 30 referatów dotyczących m.in.:

  • planowanego rozwoju sieci dróg samochodowych i kolejowych w województwie podlaskim;
  • projektowania dróg i ulic, inżynierii ruchu drogowego oraz ochrony środowiska w budownictwie drogowym, a także projektowania linii kolejowych;
  • materiałów i technologii drogowych nawierzchni asfaltowych i betonowych;
  • geotechniki oraz projektowania drogowych obiektów mostowych;
  • utrzymania i remontów dróg oraz aspektów prawnych i ekonomicznych.

 

W czasie obrad odbędą się również prezentacje głównych sponsorów Seminarium, zaś w przerwach pomiędzy sesjami uczestnicy Seminarium będą mieli możliwość odwiedzenia stoisk reklamowych firm partnerskich.

Organizatorzy zapewnią uczestnikom miły pobyt, urozmaicając program Seminarium różnymi niespodziankami artystycznymi, a odbywające się wieczorami uroczyste kolacje będą sprzyjały cennym kontaktom biznesowym.


Kartę zgłoszeniowa na stronie SITK: http://sitk.bialystok.pl/index.php/seminaria-techniczne/xii-seminarium-techniczne-2020-r

Zapraszamy do zapoznana się z krótkim filmem podsumowującym  poprzednie XI Seminarium, który znajduje się pod adresem: http://sitk.bialystok.pl/index.php/308 .