logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Wspólna platforma danych (CDE – Common Data Environment) to klucz do zarządzania całym procesem budowlanymprzez cyfrowe oraz fizyczne procesy, które w połączeniu tworzą inżynierię produkcji budowlanej.Wynikiemtych prac jest budowa – fizyczny proces, oraz BIM (Building Information Modelling) – cyfrowe zarządzanie obiektami, a także Internet Rzeczy (IoT – Internet of Things) – cyfrowe procesy.

BIM in CDE

mgr inż. Robert Łataś, Politechnika Warszawska; Wydział Inżynierii Lądowej
dr inż. Dariusz Walasek, Politechnika Warszawska; Wydział Inżynierii Lądowej

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2019.12.06
Artykuł przeglądowy (Review paper)

Streszczenie. Wspólna platforma danych (CDE – Common Data Environment) to klucz do zarządzania całym procesem budowlanymprzez cyfrowe oraz fizyczne procesy, które w połączeniu tworzą inżynierię produkcji budowlanej.Wynikiemtych prac jest budowa – fizyczny proces, oraz BIM (Building Information Modelling) – cyfrowe zarządzanie obiektami, a także Internet Rzeczy (IoT – Internet of Things) – cyfrowe procesy. Jest to narzędzie informatyczne, dzięki któremu każdy uczestnik procesu inwestycyjnego może również mobilnie zarządzać budową z dowolnegomiejsca bez potrzeby instalacji specjalnego oprogramowania. Dzięki wspólnej platformie danych (CDE) zarządzanie w BIM łączy zespoły, modele oraz dane projektu, zmniejszając ryzyko wystąpienia błędów, a przy tym zachowując standardy BIM (BS/PAS 1192).
Słowa kluczowe: BIM poziom 2; CDE; wspólna platforma danych; PAS 1192-2.

Abstract. Common Data Environment (CDE) is the key to manage the entire building cycle through the digital and physical processes which combined enhance production engineering and management. The result of this work is a construction – physical process, and BIM(Building InformationModelling) digital object management, as well as Internet of Things (IoT – Internet of Things) are digital processes. It is an information tool that enables every participant in the construction investment process to manage the building fromany location without the need to install a special software. Thanks to the common data environment (CDE), BIM management combines teams, models, and project data, thereby reducing the risk of errors and maintaining BIM standards (BS/PAS 1192).
Keywords: BIM level 2; CDE; common data environment; PAS 1192-2.

Literatura
[1] Hardin B., D. McCool. 2015. BIM and Construction Management: Proven Tools, Methods, and Workflows. John Wiley & Sons, Inc., Indianapolis, Indiana, pp. 31.
[2] KPMG. 2016. Ekspertyza dotycząca możliwości wdrożenia metodyki BIM w Polsce. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, pp. 6, 118.
[3] Magruk Andrzej. 2015. „The most important aspects of uncertainty in the Internet of Things field – context of smart buildings”. Procedia Engineering, Vol. 122, pp. 221.
[4] PAS 1192-2:2013; Specification for informationmanagement for the capital/delivery phase of construction projects using building information modelling; The British Standards Institution 2013, pp. vii-viii.
[5] Richards Mervyn. 2010. Building Information Management. A Standard Framework and Guide to BS 1192.BritishStandard Institution,Londyn, pp. 19.

Przyjęto do druku: 04.11.2019 r

Czytaj więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 12/2019, strona 45-47 (spis treści >>)