logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Podsumowanie 2019r., bariery polskich producentów na rynkach eksportowych i wybory uzupełniające do Zarządu Polskie Okna i Drzwi, to niektóre z tematów ostatniego w tym roku posiedzenia Rady POiD, które zostało połączone ze spotkaniem wigilijnym dla przyjaciół i sympatyków POiD, a odbyło się 11 grudnia  br. w Warszawie.

Obrady otworzył prezes zarządu Janusz Komurkiewicz, który zaznaczył, że mijający rok to czas nowoczesnych technologii, przemysłu 4.0, innowacji, ale również tematów związanych z szeroko pojętą ekologią. Tych zagadnień nie zabrakło w inicjatywach podejmowanych przez Związek POiD. Pojawiły się również nowe działania, które są efektem dostosowania się do potrzeb firm członkowskich.

2019 r. wyzwań
Jak wynika ze szczegółowego sprawozdania, które zaprezentował dyrektor zarządzający POiD Paweł Wróblewski, zrealizowano 100% zaplanowanych działań.
Oprócz kluczowych, cyklicznych projektów, Związek Polskie Okna i Drzwi realizuje wiele inicjatyw, których celem jest propagowanie producentów stolarki  w środowisku biznesowym. W tym roku kontynuacja  prac związanych z wdrożeniem do szkół zawodowych, kierunku o specjalizacji „monter stolarki budowlanej” charakteryzowała się wsparciem w  zakresie szkoleń  dla nauczycieli przedmiotów zawodowych. W tym celu, POiD zaangażowało w projekt  również firmy członkowskie, które udostępniają swoje zaplecza szkoleniowe oraz wiedzę ekspertów.

Dzięki rozbudowaniu zaplecza szkoleniowego POiD, obecnie można korzystać ze szkoleń technicznych  organizowanych przez POiD we współpracy z Instytutem Techniki Budowlanej. Szkolenia, w zależności od tematyki, odbywają się w poszczególnych laboratoriach ITB i mają charakter warsztatowy. Oprócz standardowego programu szkoleniowego uczestnicy maja okazję poznać procesy związane z badaniami technicznymi oraz certyfikacją wyrobów stolarki budowlanej.

 

Co przed nami?

Zgodnie z harmonogramem posiedzenia, uchwalono budżet na 2020 r.  Ponadto został przedstawiony program kolejnej edycji MONTERIADY, która  odbędzie się 4-7 lutego w ramach Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury 2020. Zatwierdzony został także program XI Kongresu Stolarki Budowlanej. Do Zarządu wpłynęły również m.in. wnioski dotyczące podjęcia działań związanych z tematem barier, z którymi spotykają się polscy producenci na rynkach zagranicznych.

Nowy członek zarządu POiD


Związek Polskie Okna i Drzwi wybrał nowego członka zarządu. Został nim Marcin Strzelec, na co dzień zajmujący stanowisko menadżera zarządzającego grupą produktów w firmie Wiśniowski. Funkcja członka Zarządu w najważniejszej organizacji konsolidującej branżę stolarki, jaką jest Związek Polskie Okna i Drzwi to dla mnie ogromne wyróżnienie, a jednocześnie wyzwanie, którego z dumą się podejmę. Dołożę wszelkich starań, żeby moje doświadczenie i wiedza, w połączeniu z zaangażowaniem w prace zarządu POiD, mogły przyczyniać się do dalszego szybkiego rozwoju organizacji. Jako branża możemy pochwalić się świetnymi produktami, które bez kompleksów mogą konkurować na rynku międzynarodowym, dlatego dla mnie szczególnym wyzwaniem będzie wspieranie projektów związanych z propagowaniem polskich producentów na rynkach zagranicznych. Dzisiaj dziękuję za zaufanie -  komentuje swoją nową rolę Marcin  Strzelec.

Po zakończeniu obrad Rady odbyło się spotkanie wigilijne członków POiD oraz zaproszonych gości, połączone z tradycyjnym poczęstunkiem.