logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

10 października br. odbyło się doroczne Forum Budownictwo w Polsce. Wydarzenie zgromadziło 150 przedstawicieli kluczowych wykonawców, deweloperów, producentów materiałów budowlanych a także środowisk branżowych oraz inwestorów. Omówiono sytuację w sektorze budownictwa i prognozy na 2020 rok.

Prognozy w sektorze budownictwa na 2020 rok
Wśród uczestników rynku panuje umiarkowany optymizm: sondy przeprowadzone podczas Forum Budownictwo w Polsce 2020 pokazały, że większość głosujących spodziewa się wzrostu produkcji budowlano-montażowej w 2019 i 2020 r., choć w ich opinii może wystąpić dalsze pogorszenie rentowności. Z licznych dyskusji i wypowiedzi uczestników Forum wyłania się najważniejszy wniosek: w najbliższym czasie największym wyzwaniem w dużych firmach budowlanych (choć oczywiście nie wszystkich) będzie nie zwiększanie sprzedaży, a raczej stabilizacja przychodów i poprawa rentowności. Głównym problemem zgłaszanym zarówno przez badane firmy, jak i uczestników Forum PMR jest niedobór pracowników w budownictwie. W obliczu rekordowo niskiego bezrobocia w Polsce nieuniknionym są więc także w budownictwie działania podnoszące efektywność pracy (automatyzacja, informatyzacja, innowacyjne materiały ułatwiające montaż, czy zwiększony udział prefabrykacji). Każdy segment rynku rządzi się swoimi prawami i w każdym działania w tych kierunkach muszą być dostosowane do możliwości technicznych i wymagań klientów. W dłuższym okresie czasu nie ma przed nimi odwrotu.

Plany wiodących graczy runku budowlanego i najważniejsze zmiany
Wydarzenie było okazją do otrzymania z pierwszej ręki najnowszych wskaźników i prognoz PMR – dotyczących sektorów: infrastruktury, mieszkaniowego, komercyjnego, a także na rynku materiałów budowlanych. Tradycyjnie swoją oceną i planami rozwoju, podzielili się w tym roku przedstawiciele zarządu m.in. następujących firm: Budimex, Erbud, Unibep, PORR, Polimex-Mostostal, Doraco, Mirbud, Trakcji PRKiI, Strabag, Mostostal-Warszawa, Eurovia, Aluprof, Selena, Pekabex, Atal, Robyg, Vantage Development i innych.  

Do zobaczenia za rok!
W imieniu organizatora, firmy PMR dziękujemy wszystkim uczestnikom i panelistom wydarzenia za doskonałą atmosferę, otwartość i merytoryczne dyskusje. Partnerom wydarzenia: PZPB, Builder, DLA Piper, e-Point oraz wszystkim partnerom medialnym dziękujemy za wsparcie merytoryczne oraz medialne. Już wkrótce do pobrania pełna relacja z wydarzenia z głównymi wnioskami. Do zobaczenia za rok!  

Więcej informacji: www.forum-budownictwo.com

Źródło i zdjęcie: PMR

16.10.2019 r.