logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Celem Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne „Laur Innowacyjności”, organizowany przez Naczelną Organizację Techniczną Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych FSNT NOT jest promocja nowoczesnych produktów, technologii i usług, które w założeniu mają przyczynić się do rozwoju gospodarczego i konkurencyjności polskiej gospodarki.

Ideą przyświecającą organizatorom Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne „Laur Innowacyjności” jest przekonanie, że kluczem do rozwoju polskiej gospodarki jest promowanie produktów innowacyjnych i ich twórców oraz pomoc we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań, które w założeniu mają przyczynić się do rozwoju gospodarczego i konkurencyjności polskiej gospodarki.

Laur Innowacyjności 2019
Konkurs „Laur Innowacyjności” adresowany jest do firm, które posiadają siedzibę zarejestrowaną w Polsce oraz podmiotów gospodarczych i naukowo-badawczych, których innowacyjnymi produktami może być zainteresowana polska gospodarka. 

Konkurs obejmuje następujące kategorie nowatorskich produktów i rozwiązań:
1) Budownictwo i obiekty użyteczności publicznej, bezpieczeństwo i pożarnictwo.
2) Ekologia i efektywność energetyczna.
3) Energetyka, elektrotechnika.
4) Górnictwo i hutnictwo.
5) Informatyka, oprogramowanie.
6) Automatyka.
7) Mechanika, maszyny i urządzenia.
8) Technika medyczna, przemysł farmaceutyczny, chemia.
9) Przemysł spożywczy, gastronomia, rolnictwo, ogrodnictwo, obróbka drewna.
10) Technika wojskowa.
11) Logistyka, transport, komunikacja.
12) Włókiennictwo, inżynieria materiałowa.
13) Usługi oraz inne rozwiązania i innowacje o charakterze społeczno-gospodarczym.

Regulamin konkursu wraz z materiałami zgłoszeniowymi dostępny jest na stronie: www.laurinnowacyjnosci.pl

Termin zgłaszania projektów do tegorocznej edycji upływa 20 października br.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 10 grudnia 2019 r. podczas uroczystej Gali, która odbędzie się w Warszawskim Domu Technika NOT w Warszawie.

Źródło: FSNT NOT

27.09.2019 r.