logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

XX Jubileuszowa Konferencja z cyklu Edukacja Menedżerska Budowlanych, organizowana przez Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Budownictwa poświęcona będzie partnerstwu publiczno-prywatnemu.

22 listopada 2019 r. w Mazurskim Centrum Kongresowym w Hotelu „Gołębiewski” w Mikołajkach odbędzie się XX Jubileuszowa Konferencja z cyklu Edukacja Menedżerska Budowlanych, organizowana przez Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Budownictwa (PSMB), we współpracy z Wydziałem Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Tematyka wydarzenia tradycyjnie już dotyczy zagadnień istotnych dla środowiska menedżerów budownictwa. W tym roku jest to: „Partnerstwo publiczno-prywatne szansą na finansowanie rozwoju regionalnego. Przedsiębiorstwo budowlane - inwestor - samorząd”. Temat ten został wybrany nieprzypadkowo, gdyż w obliczu kończących się dotacji z Unii Europejskiej, znowelizowana Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym, może być dla samorządów istotnym instrumentem finansowania inwestycji.

Organizatorzy zaplanowali dwie sesje tematyczne: „Porozmawiajmy o prawie” oraz „Prawa i obowiązki stron w ramach procesu wdrażania przedsięwzięcia PPP”, podczas których prezentacje wygłoszą przedstawiciele m.in. Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Urzędu Zamówień Publicznych czy Banku Gospodarstwa Krajowego. Konferencję zakończy samorządowy panel dyskusyjny pt. „Potrzeby inwestycyjne samorządu – na ile PPP może być rozwiązaniem”, w którym udział wezmą reprezentanci liczących się na rynku firm budowlanych (m.in. Hochtief Polska SA, Warbud SA, Erbus SA, Unibep SA), władz samorządowych oraz Związku Miast Polskich, Związku Powiatów Polskich, Związku Gmin Wiejskich RP i Unii Metropolii Polskich. W trakcie konferencji zaprezentowane zostaną ponadto projekty unijne Erasmus+: IPCIC, URBAN BIM, DIAGNOSIS oraz CODESMA. 

Szczegółowe informacje o konferencji dostępne są na stronie: www.psmb.pl.

Źródło: PSMB

04.09.2019 r.