logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Grupa Kapitałowa Dom Development S.A. odnotowała w I półroczu 2019 r. przychody ze sprzedaży na poziomie 766,8 mln zł (+20% r/r) oraz zysk netto wynoszący 115,3 mln zł (+51% r/r). W pierwszym półroczu 2019 r. Grupa sprzedała 1762 lokale (+7% r/r) i zrealizowała przyjęte cele sprzedażowe, przekazując terminowo 1655 lokali (+15% r/r). Wypracowana w minionym półroczu marża brutto wyniosła 29,3%.

Grupa Kapitałowa Dom Development S.A. w I półroczu br. wprowadziła do realizacji 2055 lokali w ramach 27 projektów wobec 2391 lokali (w 19 projektach) rok wcześniej. W efekcie na koniec czerwca 2019 r. Grupa posiadała 5372 lokale w budowie na 56 projektach. 60% inwestycji realizowanych jest przez własne generalne wykonawstwo Grupy (poprzez spółki: Dom Construction i Euro Styl Construction).


Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. (wg IAS 18)

Oferta Dom Development na koniec czerwca 2019 roku liczyła łącznie 3166 lokali w 38 projektach (w 18 inwestycjach warszawskich, 13 trójmiejskich i 7 wrocławskich), a bank ziemi Grupy wynosił 12 021 lokali (grunty kupione i kontrolowane). Grupa, pomimo istotnego zwiększenia banku ziemi (+17% r/r) utrzymuje silny bilans, w tym niskie zadłużenie netto (19,9%). 


Grupa Dom Development S.A. po I półroczu 2019 r. zwiększyła bank ziemi o 17%

W I półroczu 2019 roku obserwowaliśmy silny, niesłabnący popyt na nasze mieszkania. Dzięki maksymalizacji marż i terminowemu przekazaniu odnotowaliśmy dwucyfrowy wzrost sprzedaży i zyskowności rok do roku. Istotnie zwiększyliśmy ofertę w tym okresie, szczególnie w Trójmieście i Wrocławiu. Obserwujemy jednak, że ceny działek utrzymują się na bardzo wysokim poziomie, co przekłada się na ograniczenie podaży na rynku. Jednocześnie wzrost cen mieszkań spowolnił mimo wysokiego popytu i czynników makroekonomicznych, które go wspierają. Pozytywnym zjawiskiem jest stabilizacja cen materiałów i usług budowlanych - stwierdził Jarosław Szanajca, Prezes Zarządu Dom Development S.A. podczas konferencji prasowej zorganizowanej przez firmę, która odbyła się 23 sierpnia br. w Warszawie.

Żródło: Dom Development