logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Tegoroczna edycja konferencji odbyła się w dniach 20-24.05.2019 r. Był to pierwszy raz kiedy konferencję zorganizowano pod nazwą International Conference on Structural Failures – Awarie Budowlane. Prezentowane zagadnienia dotyczyły poprawy bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych pod kątem ograniczenia ilości katastrof i awarii budowlanych.

XXIX konferencja „Awarie budowlane” odbyła się 20-24.05.2019 r. w Międzyzdrojach. Była to pierwsza edycja konferencji pod nazwą International Conference on Structural Failures – Awarie Budowlane, a zakwalifikowane referaty zostały opublikowane w czasopiśmie MATEC Web of Conferences. Podobnie jak w latach poprzednich patronat merytoryczny nad wydarzeniem objął Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitet Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Współorganizatorem konferencji był Wydział Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz Szczeciński Oddział PZITB, a także Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie. Honorowy patronat nad konferencją objęło Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Wojewoda i Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Mecenat Miasta Szczecina oraz Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. Konferencję, już po raz trzeci, honorowym patronatem objął również Amerykański Instytut Betonu (ACI).

W konferencji udział wzięło 480 uczestników, reprezentujących wyższe uczelnie i instytuty naukowe, firmy consultingowe i wykonawstwo, nadzór budowlany, urzędy i administrację, biura projektowe i wydawnictwa. Gościliśmy uczestników z USA, Niemiec, Holandii i Malezji. W trakcie konferencji prezentowało się 20 firm budowlanych z całej Polski, a stoiska wystawiennicze cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczestników konferencji.

Uroczyste otwarcie konferencji odbyło się 21.05.2019 r. w Międzynarodowym Domu Kultury w Międzyzdrojach. Podczas sesji otwarcia głos zabrali zasiadający w prezydium przedstawiciele współorganizatorów konferencji: prof. Kazimierz Furtak – przewodniczący KILiW PAN, prof. Zbigniew Kledyński – prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Ryszard Trykosko – przewodniczący PZITB, dr inż. Robert Geryło – dyrektor ITB, prof. Kazimierz Flaga – przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji, prof. Jacek Przepiórski – Prorektor ds. nauki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Inauguracyjny referat o katastrofie, która wydarzyła się w maju 2017 r. na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie wygłosił dr inż. Stefan Nowaczyk. W pierwszej sesji plenarnej bardzo interesujące referaty wygłosili: prof. Joost Walraven z Delf University w Holandii, prof. Antonii Szydło z Politechniki Wrocławskiej i prof. Andrzej S. Nowak z Auburn University w Stanach Zjednoczonych. Sesję zakończyła prezentacja głównego partnera konferencji firmy PERI na temat prac rozbiórkowych przy usuwaniu skutków katastrofy na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.

W dniu otwarcia konferencji mieliśmy także zaszczyt obchodzić jubileusz 90 urodzin prof. Lesława Brunarskiego z Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie. Następnie odbyła się debata panelowa współorganizowana z patronem konferencji Porozumieniem dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. Moderatorami dyskusji byli sekretarz generalny PZITB Wiktor Piwkowski i rzecznik Porozumienia Michał Wasilewski. W debacie udział wzięli: prezes UNIBEP aktualny prezydent Porozumienia (PDB), prof. Zbigniew Kledyński prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Krzysztof Piątek zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, prof. Zygmunt Meyer wiceprezydent Europejskiej Rady Izb Inżynierów, Ryszard Trykosko przewodniczący PZITB. Niestety nie dotarł Minister Artur Soboń sekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

Na konferencji prezentowano 12 referatów plenarnych zamówionych przez organizatorów, 82 referaty zakwalifikowane przez Komitet Naukowy oraz 6 referatów sponsorowanych zgłoszonych przez partnerów konferencji. Referaty te podzielono na 8 sesji tematycznych: awarie konstrukcji żelbetowych, geotechniczne aspekty awarii, awarie posadzek, awarie obiektów sakralnych i zabytkowych, awarie obiektów mostowych i drogowych, materiałowe aspekty awarii i napraw konstrukcji, budownictwo ogólne i diagnostyka oraz awarie konstrukcji metalowych. Referaty były prezentowane podczas obrad lub na specjalnej sesji plakatowej. podczas której , odbył się konkurs na najlepszą prezentację w poszczególnych grupach tematycznych. Referaty prezentowane podczas obrad w poszczególnych grupach tematycznych były poprzedzone prezentacjami plenarnymi.

W sesji dotyczącej awarii posadzek przemysłowych interesujący referat wygłosił prof. Jacek Hulimka z Politechniki Śląskiej. W sesji mostowej referaty wprowadzające wygłosili prof. Jan Biliszczuk i prof. Jan Bień, obaj z Politechniki Wrocławskiej. W sesji konstrukcji żelbetowych referat wprowadzający dotyczący podjętych przez ministerstwo i ITB działań dotyczących oceny bezpieczeństwa i trwałości obiektów wielkopłytowych wygłosił dyrektor ITB dr inż. Robert Geryło. Drugi referat opracowany wspólnie z prof. Piotrem Moncarzem dotyczący analizy zarysowania konstrukcji wygłosił prof. Piotr Noakowski. W sesji „materiałowej” referat wprowadzający na temat zarysowania konstrukcji betonowych w młodym wieku wygłosił prof. Anton Schindler z Auburn University w USA. Ostatnie referaty problemowe wygłosili prof. Piotr Moncarz pod intrygującym tytułem „Anatomia awarii” oraz Ryszard Daniel z Holandii, który omówił zasady postępowania przy wypadkach i awariach konstrukcji hydrotechnicznych.

Wszystkie referaty opublikowano w monografii składającej się z dwóch części. Pierwsza część zawiera prace problemowe zamawiane przez organizatorów konferencji, część druga natomiast streszczenia artykułów opublikowanych w pełnej wersji w materiałach MATEC Web of Conferences.

Pod koniec konferencji odbyło się posiedzenie Komitetu Naukowego i przedstawicieli współorganizatorów, podczas którego m.in.:zwrócono uwagę na zauważalnie duży udział młodych uczestników – projektantów, wykonawców; podkreślano bardzo wysoki poziom merytoryczny konferencji oraz wyrażono uznanie i słowa podziękowania dla zespołu organizatorów za perfekcyjne zorganizowanie konferencji.

W czasie trwania konferencji organizatorzy zapewnili również wiele atrakcyjnych wydarzeń. I tak w dniu otwarcia konferencji wszyscy jej uczestnicy mieli przyjemność wysłuchać koncertu Chóru Akademickiego ZUT im. Prof. Jana Szyrockiego pt.: „Chaps expeditions”, a partnerem wieczornej gali była firma PERI Polska. Drugiego dnia odbyło się spotkanie, które uprzyjemnił znakomicie przyjęty występ Teatru Broadway ze Szczecina. Natomiast podczas ostatniego wieczoru „hawajskiego” tradycyjnie już sponsorowanego przez firmę SIKA Poland wystąpili artyści z Teatru Polskiego w Szczecinie. Osoby towarzyszące i zagraniczni goście konferencji mieli przyjemność uczestniczyć w zorganizowanym dla nich rejsie katamaranem w dorzeczu Starej Świny – „Świnoujście na 44 wyspach”.  

Patronat medialny nad konferencją objął m.in. miesięcznik „Materiały Budowlane”. Konferencja „Awarie budowlane” to szczególne spotkania cyklicznie wzbogacające uczestników nie tylko w wiedzę, ale także i w branżowe kontakty, to spotkania cenione przez wszystkich: projektantów, pracowników administracji państwowej, wykonawców i studentów. Zagadnienia poruszane w referatach umożliwiają naukę na cudzych błędach i stanowią doskonałą lekcję dla wszystkich zainteresowanych procesem budowlanym. Organizatorzy wyrażają nadzieję, że konferencja spełniła oczekiwania uczestników oraz patronujących jej instytucji i przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych oraz ograniczenia ilości katastrof i awarii budowlanych.

Kolejna tym razem jubileuszowa XXX konferencja odbędzie się w maju 2021 r., tradycyjnie w Międzyzdrojach, na którą organizatorzy już dziś zapraszają wszystkich zainteresowanych.

Tekst: prof. Maria Kaszyńska
Zdjęcia: Jerzy Undro