logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

14 maja 2019 r. w Airport Hotel w Warszawie odbyła się XVIII Konferencja Naukowo-Techniczna "Reologia w technologii Betonu", zorganizowana przez Grupę Górażdże i Stowarzyszenie Producentów Chemii Budowlanej przy współpracy Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej. Spotkanie było okazją do zaprezentowania wyników prac badawczych oraz wdrożonych udoskonaleń w produkcji betonu.

Reologia w technologii betonu to, jak wskazują zaprezentowane podczas konferencji referaty, nie tylko problemy do rozwiązania ale i pojawiające się nowe możliwości. Podobnie jak podczas poprzednich edycji konferencja była okazją do zaprezentowania wyników prac badawczych oraz udoskonaleń już wdrożonych przez praktyków. Konferencję zorganizowały wspólnie Grupa Górażdże oraz Stowarzyszenie Producentów Chemii Budowlanej (SPChB) przy współpracy Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej. O wysoki poziom merytoryczny zadbała Rada Programowa w składzie: Przewodniczący: Ernest Jelito – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Górażdże Cement S.A.; Tadeusz Wasąg – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Producentów Chemii Budowlanej; prof. dr hab. inż. Janusz Szwabowski – Politechnika Śląska; oraz członkowie: Czesław Nierzwicki - Dyrektor Handlowy, Górażdże Cement S.A.; Krzysztof Kaczan - Stowarzyszenie Producentów Chemii Budowlanej; prof. dr hab. inż. Zbigniew Giergiczny - Politechnika Śląska, Górażdże Cement S.A.; prof. dr hab. inż. Jacek Gołaszewski - Politechnika Śląska; dr hab. inż. Piotr Woyciechowski, prof. PW - Politechnika Warszawska; dr hab. inż. Waldemar Pichór, prof. AGH - Akademia Górniczo-Hutnicza; dr hab. inż. Elżbieta Horszczaruk, prof. ZUT - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny; prof. dr hab. inż. Michał A. Glinicki - Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk.

Konferencja przyciągnęła szerokie grono uczestników. Referatów wysłuchało 270 osób. Byli to zarówno przedstawiciele świata akademickiego jak również przedsiębiorcy – firmy budowlane, producenci betonu oraz domieszek chemicznych, laboratoria badawcze, producenci materiałów budowlanych. Jak powiedział Tadeusz Wasąg, Prezes Stowarzyszenia Producentów Chemii Budowlanej – „Frekwencja z roku na rok rośnie. To znaczy, że uczestnicy zagłosowali nogami i pokazali, że idziemy w dobrym kierunku. To dobrze rokuje na przyszłość, a my postaramy się za dwa lata przygotować równie interesujące treści.” 

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Giergiczny reprezentujący Politechnikę Śląską oraz Górażdże Cement S.A zwrócił uwagę na potrzebę tego rodzaju spotkań. „Podczas Reologii w technologii betonu mamy okazję wymienić się doświadczeniami i weryfikować wymagania inwestorów a one są coraz wyższe. Cementownia Górażdże jest w tym momencie największa w Europie. To pokazuje, że w Polsce budujemy dużo. A ze względu na ograniczoną podaż przestrzeni w centrach miast budujemy wysoko. Aby dostarczyć beton na coraz wyższe kondygnacje wykonawcy i inwestorzy muszą ściśle współpracować z naukowcami.”

Uczestnicy wysłuchali poniższych referatów oraz otrzymali je opracowane w formie drukowanej. Na stronie Stowarzyszenia Producentów Chemii Budowlanej dostępna jest wersja elektroniczna. 

Część I
1. Współczesna prefabrykacja w budownictwie - dr hab. inż. Piotr Woyciechowski prof. PW, dr inż. Grzegorz Adamczewski, Politechnika Warszawska
2. OST w budownictwie drogowym – realizacja drogi wojewódzkiej DW 423 w technologii nawierzchni betonowej - Piotr Smolarczyk, Budpol, Mariusz Saferna, Górażdże Beton 
3. Ocena reaktywności alkalicznej kruszyw - Michał A. Glinicki, prof. dr hab. inż., Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk
4. Beton samozagęszczalny wg PN-EN 206 – kształtowanie składu, metody badań i ocena jakości - prof. dr hab. inż. Jacek Gołaszewski, Politechnika Śląska
5. Inteligentny beton - dr hab. inż. Waldemar Pichór, prof. AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza
6. Nanotechnologia w technologii betonu - dr hab. inż. Elżbieta Horszczaruk, prof. ZUT, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
7. Realizacja Generation Park z wykorzystaniem cementu fotokatalitycznego TioCem® - Krzysztof Szerszeń, Górażdże Cement, Anna Tryfon-Bojarska, Hubert Witkowski, Skanska

Część II
8. Drukowanie 3D w betonie - Robert Czołgosz, Sika Polska Sp. z o.o., dr Didier Lootens, Sika Technology
9. Współczynnik przeliczeniowy wytrzymałości na ściskanie – wpływ wymiaru próbek - Jakub Augustyn, Michał Woźniak, Przemysław Pudlik, MAPEI Polska 
10. Zastosowanie technologii betonu SCC na przykładzie modernizacji EW Dychów - Kamil Fiks, Marcin Piechocki, Atlas, Jacek Kozakiewicz, Concrete Cossack, Wojciech Poręba, HZBUD 
11. Zastosowanie domieszki zmniejszającej lepkość mieszanek betonowych - Dariusz Rutkowski, Ha-Be Polska
12. Wpływ domieszek chemicznych na hydratację cementu - Cyprian Pełczyński, Aleksandra Pełczyńska, STACHEMA Polska 
13. Reologia staje się łatwiejsza – nowa gama domieszek zmniejszających lepkość mieszanek betonowych - Konrad Grzesiak, BASF Polska

Źródło i zdjęcia: SPChB

19.07.2019 r.