logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

12 czerwca 2019 r., w zrewitalizowanych wnętrzach browaru "Lubicz" w Krakowie, świętowano 20-lecie założenia Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego w Polsce.

 

W uroczystych obchodach 20-lecia powołania Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego w Polsce (SPBT) udział wzięło blisko sześćdziesięciu zaproszonych gości, w tym byłych i obecnych prezesów oraz członków zarządu SPBT, przedstawiciele administracji rządowej, organizacji i stowarzyszeń branżowych, wyższych uczelni, a także prasy. Przybyli między innymi: Krzysztof Szewczyk, Mariusz Saferna, Piotr Ptak i Bartosz Kopia, pasjonaci betonu i dawni aktywiści SPBT. Z dalekiego Kazachstanu przyjechał Roman Kempe, członek grupy założycielskiej i pierwszy prezes Zarządu Stowarzyszenia (I i II kadencja). Byli obecni także prezesi kolejnych Zarządów – Witold Kozłowski, Andrzej Werkowski i Michał Daszkiewicz, jak również Ewa Michalewicz, pierwsza kobieta w Zarządzie SPBT III kadencji. W gronie oficjalnych gości byli również: Roman Sobczak, dyrektor Departamentu Wyrobów Budowlanych GUNB; Andrzej Tekiela i Andrzej Ptak, byli przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu; dr inż. Zygmunt Rawicki, wiceprezes Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa; Mirosław Boryczko, przewodniczący Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Małgorzata Boryczko, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie. Uroczystość zaszczycili profesorowie, m.in. Jan Deja, jeden z inicjatorów powołania Stowarzyszenia, wspierający jego działania od początku; Zbigniew Giergiczny, zaangażowany w pomoc przy redakcji norm technicznych dla betonu oraz członek zespołu autorów SPBT; Jan Małolepszy, przewodniczący Kapituły Znaku SPBT "Dobry Beton"; Lucyna Domagała, tłumaczka europejskich wzorców z serii EN 206 i Janusz Mierzwa, recenzent wydawnictw SPBT. Przyjechał też Stefan Czarniecki, były wiceprezes centralnego Zarządu PIIB i członek Kapituły Znaku SPBT "Dobry Beton". Władze Stowarzyszenia reprezentowali: Wojciech Hałat, ustępujący prezes Zarządu; Wojciech Kliś, wiceprezes oraz członkowie: Anna Kornecka, Michał Grys, Tomasz Klimala, Łukasz Żyła, z pracowni którego pochodziły wykonane z betonu okolicznościowe statuetki oraz Grzegorz Bajorek z Komisji Rewizyjnej SPBT. 


Od lewej - dyr. Biura dr inż. Maciej Gruszczyński, Wojciech Hałat - urzędujący prezes Zarządu SPBT, Michał Daszkiewicz - poprzedni prezes Zarządu SPBT i kierownik Biura - Justyna Piotrowska-Łój

Listy gratulacyjne nadesłali: prof. Zbigniew Kledyński, prezes Krajowej Rady PIIB; Ryszard Trykosko, przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa; prof. Lech Czarnecki, sekretarz naukowy ITB, natomiast okolicznościowe adresy odczytali dr inż. Wioletta Jackiewicz-Rek, prodziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej oraz Tadeusz Wasąg, prezes Zarządu Stowarzyszenia Producentów Chemii Budowlanej.

Galę jubileuszową prowadził Zdzisław Kohutek, związany ze Stowarzyszeniem od początku jego istnienia, który przedstawił ewolucji krajowej branży betonu towarowego w ciągu 20 lat. Natomiast kierowniczka Biura – Justyna Piotrowska-Łój wspólnie z jego dyrektorem – Maciejem Gruszczyńskim przypomnieli historię organizacji. Zasłużonym wręczano pamiątkowe dyplomy z indywidualną dedykacją, betonowe statuetki w kształcie gruszki oraz inne upominki. W trakcie kolacji każdy z obecnych mógł do mikrofonu podzielić się wspomnieniami. Przywoływano najróżniejsze epizody z przeszłości Stowarzyszenia, zarówno – oficjalnie, jak i te mniej. Tło muzyczne zapewnił zespół "HeyNow". Uroczystość zakończyło zwiedzanie znajdującego się w podziemiach mini-browaru.

Źródło i zdjęcia: SPBT

19.07.2019 r.