logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

W cyklu publikacji przedstawię propozycję procedury umożliwiającej wyznaczenie wytrzymałości na ściskanie muru wykonanego z ABK ze spoinami cienkowarstwowymi na podstawie badań właściwości materiału elementów murowych.

dr hab. inż. Radosław Jasiński, prof. PŚ, Politechnika Śląska; Wydział Budownictwa;
ORCID: 0000-0003-4015-4971

Adres do korespondencji: rTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2019.06.04

W cyklu publikacji przedstawię propozycję procedury umożliwiającej wyznaczenie wytrzymałości na ściskanie muru wykonanego z ABK ze spoinami cienkowarstwowymi na podstawie badań właściwości materiału elementów murowych. W tym artykule zaprezentuję metodę mało niszczącą (MDT), bazującą na wyskalowaniu własnej krzywej empirycznej uwzględniającej kształt i wielkość próbek oraz wpływ wilgotności ABK.

Słowa kluczowe: autoklawizowany beton komórkowy (ABK); wytrzymałość na ściskanie; wielkość i kształt próbki; wilgotność; metoda MDT.

Determination of AAC masonry compressive strength by MDT method

Abstract. In publication cycle I will present a proposal for the procedure to determine the compressive strength of a wall made ofAAC with thin-layer bed joints based on a study of thematerial properties of masonry components. In this paper I present the minor-destructive method (MDT) based on the calibration of its own empirical curve taking into account the shape and size of samples and the impact of AAC moisture.

Keywords: autoclaved aerated concrete (AAC); compressive strength; shape and size of specimens; moisture; MDT method.

Literatura
[1] Drobiec Łukasz, Radosław Jasiński, Adam Piekarczyk. 2013 Konstrukcje murowe według Eurokodu 6 i norm związanych. Tom 1. Warszawa. Wy daw nic two Naukowe PWN.
[2] Jasiński Rado sław, Łukasz Drobiec, Wojciech Mazur. 2019. „Application of the Mi nor Destructive Test (MDT) method for determination of AAC masonry compres sive strength”. Przegląd Spawalnictwa 91 (2): 17 – 23. DOI: 10.26628/wtr.v91i2.
[3] Jasiński Radosław, Łukasz Drobiec, Wojciech Mazur. 2019. „Validation of Selected Non -Destructive Methods for Determining the Compressive Strength of Masonry Units Made of Autoclaved Aerated Concrete”. Materials, Vol. 12, Issue 3, 389. DOI: 10.3390/ma 120303.9.
[4] Łaskawiec Katarzyna. 2017. „Autoklawizowany beton komórkowy – od porność na wilgoć”. Inżynier Budownictwa (4).
[5] Mazur Wojciech, Łukasz Drobiec, Radosław Jasiński. 2018. „Effects of specimen dimensions and shape on compres si vestrength of specific autoclaved aerated concrete”. ICA AC 6th Inter national Con fe ren ce on Autoclaved AeratedConcrete. Postdam september 4–6 2018 r.: 541 – 556.
DOI: 10.1002/ce pa.837.
[6] Neville Adam.M. 2011. Włściwości betonu. 5th edi tion, Pearson Education Limited, Es sex, En gland.
[7] PN -EN 771-4:2011 Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 4. Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego.
[8] PN -EN 1996-1-1+A1: 2013-05P Projektowanie konstrukcji murowych. Część 1-1. Reguły ogólne dlaz brojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.
[9] Rybarczyk Tomasz. 2019. „Wilgotność elementów i konstrukcji z betonu komórkowego”. Materiały Budowlane 558 (2): 26 – 27.
[10] Zapotoczna - Sytek Genowefa, Svetozar Balkovic. 2013. Autoklawizowany beton komórkowy. Technologia. Właściwości. Wykonawstwo. Warszawa. Wydawnictwo Nauko we PWN.
Przyjęto do druki: 05.05.2019 r.

Zobacz więcej >>

Materiały Budowlane 6/2019, strona 50-51 (spis treści >>)