logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Polski Związek Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR „SIPUR” świętuje w tym roku 10 lat działalności. Spotkanie jubileuszowe członków oraz zaprzyjaźnionych, instytutów naukowych, stowarzyszeń i organizacji branżowych odbyło się w Puszczykowie k. Poznania.

Polski Związek Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR „SIPUR” powstał z inicjatywy między innymi takich firm jak Bayer (Covestro), Huntsman, Kingspan Insulation (EcoTherm), Polychem Systems, PCC Prodex oraz Recticel. Organizacja została zarejestrowana w maju 2009 r. i od dziesięciu lat zrzesza i reprezentuje wspólne interesy firm z branży izolacji poliuretanowych, aktywnie promuje izolacje poliuretanowe oferowane przez zrzeszone firmy, krzewi wiedzę o najnowszych technologiach i produktach wśród obecnych i przyszłych profesjonalistów budowlanych. Ważną misją Związku „SIPUR” jest również zapewnianie bezpieczeństwa branży m.in. poprzez egzekwowanie zasad uczciwej konkurencji oraz monitoring obowiązujących i nowych przepisów dotyczących funkcjonowania branży izolacji poliuretanowych.

Uroczystości jubileuszowe odbyły się w połowie czerwca br. w Leśnym Ośrodku Szkoleniowym w Puszczykowie k. Poznania. Wśród zaproszonych gości byli członkowie „SIPUR”, szefowie i przedstawiciele wiodących budowlanych instytutów badawczych, zaprzyjaźnionych stowarzyszeń i organizacji oraz branżowych mediów, a także eksperci (zdjęcie powyżej). W wydarzeniu wzięli udział m.in.: Arnoud Duvielguerbigny – Sekretarz Generalny PU Europe, Bruksela; dr inż. Robert Geryło – Dyrektor Instytutu Techniki Budowlanej ITB; dr inż. Bartłomiej Papis – Instytut Techniki Budowlanej ITB, Kierownik Zakładu Badań Ogniowych; dr inż. Małgorzata Niziurska – Z-ca Dyrektora Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowalnych ds. Oceny Technicznej ICiMB, Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie; dr inż. Artur Miros – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego IMBiGS, Odział Zamiejscowy w Katowicach; dr Kaźmierz Borkowski – Dyrektor Zarządzający PlasticsEurope Polska; Grzegorz Rękawek – Consumer Protection & Environmental Affairs Manager PlasticsEurope Polska; Kamil Kiejna – Prezes Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu PSPS; Andrzej Matla – Prezes Stowarzyszenia Producentów Styropianu SPS; dr Jacek Michalak – Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń SSO; Krzysztof Baranowski – Prezes Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości KBiN; Kamil Pawłowski – Wiceprezes CERTBUD Sp. z o.o.; Andrzej Piątkowski – Prezes Centrum Usług Techniczno-Organizacyjnych Budownictwa CUTOB – PZITB w Poznaniu Sp. z o.o.; dr hab. inż. Aleksander Prociak – profesor Politechniki Krakowskiej; dr Leonard Szczepkowski – konsultant ds. poliuretanu oraz Krystyna Wiśniewska – Redaktor Naczelny „Materiały Budowlane”; Jarosław Guzal – Redaktor Naczelny „Izolacje”; Waldemar Mulhstein – Portale Chemia Budowlana, Obud.pl, E-fachowiec, Opinbud.pl. 

Część oficjalną jubileuszu otworzył Maciej Kubanek, Prezes „SIPUR” i Sekretarz Generalny, który powitał wszystkich gości oraz opowiedział o historii Związku, podejmowanych działaniach, obecnej sytuacji organizacji i planach na przyszłość. Przedstawił 29 firm członkowskich, które aktualnie należą do „SIPUR”, wewnętrzną strukturę i podział kompetencji Grup Produktowych, a także opowiedział o działaniach podejmowanych w celu promocji i edukacji, legislacji (przepisy budowlane) oraz normalizacji na poziomie krajowym i europejskim.

Następnie głos zabrał Arnoud Duvielguerbigny, Sekretarz Generalny PU Europe w Brukseli, który opowiedział o kierowanej przez siebie organizacji, której początki sięgają 1981 r. (BING). Wśród najważniejszych wyzwań stojących obecnie przed branżą poliuretanową w krajach Unii Europejską wymienił m.in.: zarządzanie i informacje na temat produktów, w tym kwestie zdrowotne; zrównoważone budownictwo; efektywność energetyczna i termorenowacja istniejących zasobów budowlanych; bezpieczeństwo pożarowe; gospodarka o obiegu zamkniętym.

Kolejnym prelegentem był dr hab. inż. Aleksander Prociak, profesor Politechniki Krakowskiej, który zapoznał słuchaczy z systemami poliuretanowymi wytwarzania z udziałem bio- i nanokomponentów przeznaczonymi do produkcji piankowych materiałów termoizolacyjnych. Wśród surowców odnawialnych i odpadowych do wytwarzania poliuretanu wymienił przede wszystkim oleje naturalne (np. rzepakowy, sojowy, palmowy, rycynowy i talowy), a także inne surowce (lignina, sorbitol, izosorbid, kardanol - olej z łupin nerkowca), w tym odpady z tworzyw PET i PC, a nawet oleje posmażalnicze (odpad komunalny).

Później dr Leonard Szczepkowski, konsultant ds. poliuretanu z 53 letnim stażem, podzielił się z uczestnikami swoimi doświadczeniami dot. aplikacji systemów poliuretanowych. Producentom wyrobów z poliuretanu zaproponował szereg praktycznych działań, które umożliwią zwiększenie efektywności ekonomicznej i produktowej.

Na zakończenie części oficjalnej zaproszenie goście, na ręce Prezesa Macieja Kubanka, składali życzenia i wręczali okolicznościowe adresy. W czasie części nieoficjalnej uczestnicy jubileuszu „SIPUR” mieli okazję zwiedzić pieszo najciekawsze trasy Wielkopolskiego Parku Narodowego, pojechać rowerami do Muzeum Arkadego Fiedlera oraz wziąć udział w zajęciach typu „light survival”.  

Źródło: SIPUR

24.06.2019 r.