logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

9-10 maja 2019 r. w Ożarowie Mazowieckim odbędzie się szósta Międzynarodowa Konferencja ETICS, organizowana przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń (SSO). Konferencja ETICS to najważniejsze wydarzenie dla polskiego środowiska producentów systemów izolacji cieplnej.

Kierujący Stowarzyszeniem na Rzecz Systemów Ociepleń (SSO) dr inż. Jacek Michalak, inicjator konferencji, zapowiada debatę o wszystkim, co ważne dla branży ETICS. W szerokim gronie specjalistów porozmawiamy o tym, jak zwiększyć efektywność energetyczną budynków oraz wydłużyć trwałość eksploatacyjną systemów ETICS. Przedstawiciele trzech polskich instytutów oceny technicznej podzielą się swoimi doświadczeniami w zakresie metodyki badań ETICS. Poruszymy tematy związane z niedoskonałością wymagań prawnych. Eksperci Stowarzyszenia ocenią próby stworzenia nowej rzeczywistości w dziedzinie bezpieczeństwa pożarowego elewacji. Zaproszeni goście z Austrii, Niemiec i Ukrainy przedstawią osiągnięcia swoich krajowych rynków. Jak zawsze, rozmawiać będziemy o zmianach normalizacyjnych dotyczących ETICS na poziomie unijnym i krajowym, a przedstawiciele nadzoru budowlanego tradycyjnie przedstawią dane z kontroli wyrobów budowlanych w ubiegłym roku. Nie zapomnimy o aktualnych technicznych aspektach ociepleń. Podejmiemy zatem kwestie, które dziś najbardziej nurtują środowisko producentów złożonych systemów izolacji cieplnej – obiecuje prezes Michalak.

Od 2014 r. dotychczasowych pięć edycji konferencji ETICS zgromadziło ok. 700 uczestników z 10 krajów. Organizatorzy ponownie zapraszają każdego, kogo interesuje szeroko rozumiana efektywność energetyczna budynków, stosowanie systemów ETICS i zrównoważony rozwój w budownictwie.

Program firmowanej przez SSO konferencji obejmie m.in. następujące zagadnienia:

 • Kierunki zmian w ocenie systemów ociepleń;
 • Zharmonizowane europejskie specyfikacje techniczne a krajowe przepisy na rynku unijnym;
 • Certyfikacja wykonawstwa robót ociepleniowych – równowaga pomiędzy aspektami technicznymi a ekonomicznymi – doświadczenia austriackie;
 • Ukraiński rynek systemów ociepleń – wymagania techniczne, perspektywa rozwoju;
 • Nadzór rynku budowlanego – kontrole i orzecznictwo;
 • Badania rozprzestrzeniania ognia przez ściany zewnętrzne w dużej skali – trendy i doświadczenia;
 • Zastosowanie pianek fenolowych w systemach ETICS;
 • Rola kruszyw w zaprawach klejących w systemach ETICS;
 • Izolacyjność akustyczna systemów ETICS;
 • Ochrona pożarowa budynków a systemy ETICS;
 • Bezpieczeństwo pożarowe elewacji – wymagania i zalecenia;
 • Systemy ETICS a zrównoważony rozwój budownictwa.

 

Bieżące informacje na temat VI Międzynarodowej Konferencji ETICS, wraz z formularzem rejestracyjnym, dostępne są na stronie internetowej www.konferencjaetics.com.pl.

Źródło: SSO

20.03.2019 r.