logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

LIDER to jeden z programów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju skierowany do młodych naukowców z całej Polski. Jego laureaci otrzymują granty na stworzenie własnego zespołu badawczego i prowadzenie badań. W dziewiątej edycji programu dofinansowanie otrzymało aż 51 naukowców.

Dziewiąta edycja programu LIDER, organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), była rekordowa pod względem liczby osób, które otrzymały dofinansowanie, jak i samej kwoty przyznanych grantów. Aż 51 młodych, zdolnych naukowców otrzymało łączne dofinansowanie w wysokości niemal 60 mln zł. Dla porównania – w pierwszej edycji programu 23 osoby otrzymały łącznie ponad 21 mln. Wyróżnienia i symboliczne czeki zostały wręczone laureatom IX edycji LIDERA 22 stycznia 2019 r. w Warszawie, podczas uroczystej gali przez wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina i dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju prof. Macieja Chorowskiego.

- Jesteśmy świadkami przełomowej zmiany technologicznej i pokoleniowej. To dzięki ambitnym badaczom nauka rozwija się w ogromnym tempie, pokonujemy kolejne bariery technologiczne i następuje postęp cywilizacyjny. Młodzi, zdolni naukowcy to skarb. A naukowi liderzy, którzy z zapałem prowadzą swoje badania, są przyszłością polskiej nauki. Wspierając ich, wspieramy rozwój Polski z pożytkiem dla gospodarki i dla nas wszystkich – mówił wicepremier Jarosław Gowin. 

Program LIDER nie narzuca ograniczeń związanych z dziedziną nauki, w której należy realizować projekt. Aby złożyć wniosek w IX edycji konkursu naukowcy musieli spełniać wymagania m.in. nie przekroczyć 35 roku życia, posiadać tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera, lekarza medycyny lub stopień doktora, być autorami publikacji w renomowanych czasopismach naukowych bądź posiadać patenty lub wdrożenia. Do startu w konkursie niezbędne było również pozyskanie do współpracy jednostki naukowej, w której możliwa będzie realizacja projektu.

- W naszym postrzeganiu Lider to nie tylko osoba realizująca projekt naukowy. To osoba, która wyznacza nowe kierunki i potrafi przekonać do nich społeczeństwo. Od wszystkich Liderów wybranych w programie oczekujemy umiejętności samodzielnego planowania i zarządzania projektami naukowymi, a także kierowania zespołami badawczymi i komercjalizacją wyników badań. To ogromna odpowiedzialność, ale również szansa zawodowa – podkreślił prof. Maciej Chorowski.

W tej edycji LIDERA najlepiej oceniony został projekt zgłoszony przez dr Lucynę Budźko, która we współpracy z Instytutem Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu zrealizuje projekt „Wykorzystanie enzymów AID/APOBEC w mapowaniu modyfikacji cytozyny w kwasach nukleinowych”. Natomiast w dziedzinie nauk technicznych laureatami zostali:

  • dr Agnieszka Woszuk, Politechnika Lubelska, projekt pt. „Zastosowanie funkcjonalnych struktur zeolitowych do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych w procesie spieniania asfaltu”;
  • dr inż. Maciej Kulpa, Politechnika Rzeszowska, projekt pt. „Inteligentny system pomostowy z kompozytów polimerowych do budowy i modernizacji drogowych obiektów mostowych, wyposażony w czujniki światłowodowe do monitoringu konstrukcji i kontroli obciążenia”;
  • dr inż. Krzysztof Holak, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowi, projekt pt. „System wizyjny do monitorowania stanu konstrukcji wykorzystujący algorytmy wzmacniania ruchu i deformacji”;
  • dr inż. Paweł Bałon, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, projekt pt. „Opracowanie innowacyjnego modułowego układu akumulacji energii wykorzystującego materiały zmiennofazowe”.

W dziewięciu dotychczasowych edycjach programu dofinansowanie w łącznej wysokości ponad 367 mln zł na prowadzenie własnych badań uzyskało 337 liderów. Średni wiek laureatów, to 32 lata, a średnia wartość dofinansowania milion złotych. 66% liczby projektów i wartości dofinansowania stanowią projekty z dziedziny nauk inżynieryjnych i technicznych. Drugim co do popularności obszarem są nauki przyrodnicze (17%), a trzecim nauki medyczne i o zdrowiu (10%). Nabór wniosków w kolejnym, dziesiątym konkursie programu LIDER będzie trwał od 18 stycznia do 18 marca br.

Źródło: NCBR