ISSN 0137-2971

e-ISSN 2449-951X

Wersja papierowa jest wersją pierwotną

Okładka I - reklama papy ICOPAL

Okładka II - reklama Fakro

XXXIV Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji ... 2

Reklama Velux

TEMAT WYDANIA – Energooszczędność w budownictwie

K. Witczak – Nowa dyrektywa EPBD dotycząca efektywności energetycznej budynków ... 4

cytuj: Witczak Konrad. Nowa dyrektywa EPBD dotycząca efektywności energetycznej budynków. 2019. Materiały Budowlane 557 (1): 6-7.

Reklama Schock

Ł. Kulczycki – Trwałość elewacji a dobór materiałów do jej wykonania ... 8

Jesteśmy jedną z najbardziej reprezentatywnych organizacji producenckich w budownictwie  ... 10

Kompleksowa termomodernizacja rozwiąże problem smogu ... 12

P. Narowski – Metody wyznaczania zapotrzebowania na energię budynku zgodnie z PN-ENISO52016-1 ... 14

cytuj: Narowski Piotr. 2019. Metody wyznaczania zapotrzebowania na energię budynku zgodnie z PN-ENISO52016-1. Materiały Budowlane 557 (1): 14-18. DOI:- 10.15199/33.2019.01.01

J. Rucińska, J. Kwiatkowski, A. Wiszniewski – Określenie referencyjnego standardu energetycznego budynków wielorodzinnych do wyznaczania ich klasy energetycznej ... 19

cytuj: Rucińska Joanna, Kwiatkowski Jerzy, Wiszniewski Andrzej. 2019. Określenie referencyjnego standardu energetycznego budynków wielorodzinnych do wyznaczania ich klasy energetycznej. Materiały Budowlane 557 (1): 19-23. DOI: 10.15199/33.2019.01.02

Reklama ITB

P. PolakISOVER Stropmax 31 – przełom w izolacji sufitów garaży oraz pomieszczeń technicznych ... 24

U. BerardiRecent trends in superinsulation materials for building – aerogel-enhanced products ... 26

cytuj: Berardi Umberto. 2019. Recent trends in superinsulation materials for building – aerogel-enhanced products. Materiały Budowlane 557 (1): 26-29. DOI: 10.15199/33.2019.01.03

J. Kwiatkowski, O. Dybiński, Ł. Hada – Weryfikacja zamówionej mocy cieplnej za pomocą symulacji dynamicznych ... 30

cytuj: Kwiatkowski Jerzy, Dybiński Olaf, Hada Łukasz. 2019. Weryfikacja zamówionej mocy cieplnej za pomocą symulacji dynamicznych. Materiały Budowlane 557 (1): 30-33. DOI: 10.15199/33.2019.01.04

M. MijakowskiWymiana pary wodnej pomiędzy materiałami budowlanymi a powietrzem w pomieszczeniu ... 34

cytuj: Mijakowski Maciej. 2019. Wymiana pary wodnej pomiędzy materiałami budowlanymi a powietrzem w pomieszczeniu. Materiały Budowlane 557 (1): 34-36. DOI: 10.15199/33.2019.01.05

M. Fedorczak-Cisak, M. Furtak, J. SzumińskiBadania in situ innowacyjnego systemu budowy domów jednorodzinnych o konstrukcji drewnianej ... 37

R. StachniewiczKontrola sprawności wentylacji przy użyciu termowizji ... 38

cytuj: Stachniewicz Robert. 2019. Kontrola sprawności wentylacji przy użyciu termowizji. Materiały Budowlane 557 (1): 38-41. DOI: 10.15199/33.2019.01.06

Reklama Alitech

A. TrząskiAnaliza porównawcza wartości sezonowego współczynnika efektywności grzewczej pomp ciepła określonej różnymi metodami ... 42

cytuj: Trząski Adrian. 2019. Analiza porównawcza wartości sezonowego współczynnika efektywności grzewczej pomp ciepła określonej różnymi metodami. Materiały Budowlane 557 (1): 42-45. DOI: 10.15199/33.2019.01.07

Reklama JRS

M. Słowik, H. NowakSemitransparentne systemy fotowoltaiczne zintegrowane z przeszkleniem jako element wspomagający zrównoważone budynki biurowe ... 46

cytuj: Słowik Magda, Nowak Henryk. 2019. Semitransparentne systemy fotowoltaiczne zintegrowane z przeszkleniem jako element wspomagający zrównoważone budynki biurowe. Materiały Budowlane 557 (1): 46-49. DOI: 10.15199/33.2019.01.08

O. Dybiński, J. Kwiatkowski, K. Różycki, A. Węglarz, R. KwiecieńAnaliza oszczędności energii wynikającej z zastosowania automatycznego systemu sterowania ogrzewaniem w budynku wielorodzinnym ... 50

cytuj: Dybiński Olaf, Kwiatkowski Jerzy, Różycki Kamil, Węglarz Arkadiusz, Kwiecień Roman. 2018. Analiza oszczędności energii wynikającej z zastosowania automatycznego systemu sterowania ogrzewaniem w budynku wielorodzinnym. Materiały Budowlane 557 (1): 50-52. DOI: 10.15199/33.2019.01.09

Fundusze Europejskie na termomodernizację ... 53

J. Sinacka, E. SzczechowiakStropy i sufity grzewczo-chłodzące o dużej pojemności cieplnej ... 54

cytuj: Sinacka Joanna, Szczechowiak Szczechowiak. 2019. Stropy i sufity grzewczo-chłodzące o dużej pojemności cieplnej. Materiały Budowlane 557 (1): 54-56. DOI: 10.15199/33.2019.01.10

Pożyczka Termomodernizacyjna Alior Banku nowa forma finansowania termomodernizacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych ... 57

H. Garbalińska, L. CederholmPrzewodność cieplna betonu komórkowego różnych klas gęstości wyznaczana w różnym stanie zawilgocenia ... 58

cytuj: Garbalińska Halina, Cederholm Linda. 2019. Przewodność cieplna betonu komórkowego różnych klas gęstości wyznaczana w różnym stanie zawilgocenia. Materiały Budowlane 557 (1): 6-7. DOI: 10.15199/33.2019.01.11

D. Schneider,A. Szymczak-GraczykWyznaczenie modułu sztywności pianki poliuretanowej in situ ... 62

cytuj: Schneider Daria, Szymczak-Graczyk Anna. 2019. Wyznaczenie modułu sztywności pianki poliuretanowej in situ. Materiały Budowlane 557 (1): 62-63. DOI: 10.15199/33.2019.01.12

D. RatajczakNowe wytyczne SITP dotyczące ocieplenia elewacji budynków ... 64

Reklama Viatop

J. Żurawski12. Dni Oszczędzania Energii ... 67

AUTOKLAWIZOWANY BETON KOMÓRKOWY

Ł. DrobiecBadania ścian z ABK w skali naturalnej poddanych ściskaniu – analiza strefy połączeń ścian prostopadłych. Cz. 2 ... 68

cytuj: Drobiec Łukasz. 2019. Badania ścian z ABK w skali naturalnej poddanych ściskaniu – analiza strefy połączeń ścian prostopadłych. Cz. 2. Materiały Budowlane 557 (1): 68-69. DOI: 10.15199/33.2019.01.13

NOWOCZESNA PREFABRYKACJA BETONOWA

P. MielczarekStropy w budownictwie mieszkaniowym i biurowym ... 70

DACHY – TEORIA I PRAKTYKA

K. PatokaRóżnica między wentylacją dachu a przewiewem ... 72

Reklama Painpol

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE W BUDOWNICTWIE

P. Sulik, P. TurkowskiZabezpieczenia ogniochronne konstrukcji stalowych – najczęściej zadawane pytania ...76

ZRÓWNOWAŻONE BUDOWNICTWO

A. BaćZrównoważona siedziba zarządu Bloomberga w Londynie ... 78

cytuj: Bać Anna. 2019. Zrównoważona siedziba zarządu Bloomberga w Londynie. Materiały Budowlane 557 (1): 78-79. DOI: 10.15199/33.2019.01.14

PRAKTYKA BUDOWLANA

A. Ambroziak, M. GrabskiSposoby przykładania obciążenia zmiennego na konstrukcję płytowo-słupową ... 80

cytuj: Ambroziak Andrzej, Grabski Maciej. 2019. Sposoby przykładania obciążenia zmiennego na konstrukcję płytowo-słupową. Materiały Budowlane 557 (1): 80-82. DOI: 10.15199/33.2019.01.15

Sz. Dawczyński, R. Krzywoń, J. HulimkaAwaria stropu w budynku biurowym spowodowana betonowaniem w niekorzystnych warunkach atmosferycznych ... 83

cytuj: Dawczyński Szymon, Krzywoń Rafał, Hulimka Jacek. 2019. Awaria stropu w budynku biurowym spowodowana betonowaniem w niekorzystnych warunkach atmosferycznych. Materiały Budowlane 557 (1): 83-85. DOI: 10.15199/33.2019.01.16

Reklama Canastol

H. ŻelaznyZnaczenie filara międzyokiennego w kształtowaniu warunków widzenia w sali dydaktycznej ... 86

cytuj: Żelazny Henryk. 2019. Znaczenie filara międzyokiennego w kształtowaniu warunków widzenia w sali dydaktycznej. Materiały Budowlane 557 (1): 86-87. DOI: 10.15199/33.2019.01.17


R. Ostromęcki„Ręczne” wymiarowanie zbrojenia prostokątnych przekrojów mimośrodowo ściskanych ... 88

cytuj: Ostromęcki Rafał. 2019. „Ręczne” wymiarowanie zbrojenia prostokątnych przekrojów mimośrodowo ściskanych. Materiały Budowlane 557 (1): 88-91. DOI: 10.15199/33.2019.01.18

BEZPIECZEŃSTWO W BUDOWNICTWIE

Każdy wypadek to wielka tragedia – rozmowa z Przemysławem Matowickim, szefem Grupy Roboczej BHP działającej przy Porozumieniu dla Bezpieczeństwa w Budownictwie ... 92

RYNEK BUDOWLANY

BIM-owanie w kosztorysowaniu, czyli mamy model obiektu i co dalej? ... 93

M. KowalskaProdukcja materiałów budowlanych w listopadzie 2018 roku ... 94

J. KobylarzSprzedaż produkcji budowlano-montażowej i produkcja sprzedana budownictwa w okresie jedenastu miesięcy 2018 roku ... 97

M. Mysior-SyczukZmiana cen materiałów dla budownictwa w listopadzie 2018 roku ... 98

Wirtualna Czytelnia 

INFORMATOR GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO

Departament Prawny GUNB informuje

KONFERENCJE

Ł. Kruk, P. Rychlewski - Jubileusz 100-lecia Technikum Budownictwa i Architektury nr 1 im. prof. Zdzisława Mączeńskiego ... 100

K. Wiśniewska - II Konferencja Naukowo-Techniczna „Rusztowania” ... 101

Prenumerata dla uczelni wyższych

Prenumerata dla szkół średnich

Okładka III - Reklama ITB

Okładka IV - Reklama Solbet