logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

III Forum Gospodarcze Budownictwa „Build4Future”, to jedno z najważniejszych wydarzeń towarzyszących targom BUDMA 2019, odbywającym się w dniach 11-15 lutego 2019 r. w Poznaniu. Tradycyjnie już spotkanie będzie okazją do merytorycznej dyskusji o kondycji polskiego budownictwa między przedstawicielami administracji publicznej a przedsiębiorcami.

III edycja Forum Gospodarczego Budownictwa „Build4Future” (11-12 lutego 2019 r.) zainauguruje święto branży budowlanej. Ciekawy program merytoryczny spotkania zapewnią prezentacje ekspertów oraz panele dyskusyjne, które będą idealną okazją do merytorycznej dyskusji przedstawicieli administracji publicznej z przedsiębiorcami. Panele dotyczyć będą tematów związanych z inwestycjami, stanem oraz perspektywami rozwoju społeczno-gospodarczego na rynku budowlanym w Polsce w najbliższych latach.

Tematyka paneli dyskusyjnych podczas Forum „Build4Future”:

  • Plany i strategie rozwoju budownictwa w Polsce,
  • Programy promieszkaniowe w Polsce,
  • Eksport i współpraca międzynarodowa,
  • Wpływ sektora budowlanego na gospodarkę,
  • Efektywne zarządzanie energią w budownictwie.

Prelegentami, jak również uczestnikami Forum, będą przedstawiciele Ministerstw oraz najważniejszych w kraju izb i stowarzyszeń branżowych, a także producenci i eksporterzy.

Udział w panelach dyskusyjnych potwierdzili: Artur Soboń, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju; Włodzimierz Kocon, Wiceprezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego; Wojciech Hann, Członek Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego; prof. Zygmunt Meyer, Wiceprezydent Europejskiej Rady Inżynierów Budownictwa; Mateusz Walewski, Dyrektor Biura Badań i Analiz Banku Gospodarstwa Krajowego; prof. Zbigniew Kledyński, Prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa; Tomasz Kozłowski, Prezes Wschodniego Klastra Budowlanego; Jan Mikołuszko, Prezes Zarządu Polskiego Klastra Eksporterów Budownictwa; Zbigniew Janowski, Przewodniczący Związku Zawodowego „Budowlani”; Jerzy Stroński, Przewodniczący Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Wśród tematów poruszonych podczas spotkania nie zabraknie: konkurencyjności polskich firm budowlanych i producentów wyrobów budowlanych na rynkach eksportowych, przyszłości branży budowlanej, rozwoju polskich firm budowlanych, nowych wyzwań dla budownictwa energooszczędnego oraz cyfryzacji w budownictwie.

Ponadto uczestnikami paneli dyskusyjnych będą przedstawiciele: Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki, Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, Polskiego Związku Firm Deweloperskich, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Banku Santander oraz MSL Group.

Forum zostało objęte Patronatem Honorowym Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki. Natomiast miesięcznik "Materiały Budowlane" jest jednym z partnerów medialnych wydarzenia.

Zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu. Więcej informacji o III Forum Gospodarczym Budownictwa „Build4Future” na stronie www.build4future.pl.

Źródło: MTP

14.01.2019 r.