logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Konkurs ABA – Architecture Budma Award to kolejna inicjatywa organizatorów Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA 2019. Celem przedsięwzięcia jest promocja wyjątkowych obiektów współczesnej architektury oraz uhonorowanie jej twórców, przyczyniających się do budowania narodowego dziedzictwa i funkcjonalnych przestrzeni dla przyszłych pokoleń. Zgłoszenia można nadsyłać do 8 stycznia br.

Konkurs ABA – Architecture Budma Award
Należy wyróżniać obiekty, budynki, przedmioty, projekty, które w pozytywny sposób wpływają na całokształt architektury otoczenia, są przyjazne człowiekowi i jednocześnie stanowią spójną całość z przestrzenią. Doceniać projekty wartościowe, inspirujące do powstawania kolejnych, tak by budować narodowe dziedzictwo i przestrzeń dla przyszłych pokoleń. Te właśnie cele były motywacją do zainicjowania przez organizatorów Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA 2019, konkursu ABA – Architecture Budma Award.


Do konkursu można zgłosić wyróżniające się pod względem estetyki, jakości wykonania i funkcjonalności projekty budynków, przestrzeni publicznych, obiektów małej architektury czy też elementów integralnie związanych z architektoniczną formą wzornictwa. Statuetkami uhonorowani zostaną architekci, których talent i zaangażowanie doprowadziły do tych powstania wyjątkowych obiektów. Zgłoszenia można nadsyłać do 8 stycznia poprzez stronę: https://goo.gl/forms/OncJahnQra4c7UV73.

Konkurs dotyczy obiektów zrealizowanych w okresie od dnia 1 stycznia 2016r. do dnia 8 stycznia 2019 r. Zgłoszenia obiektu mogą dokonać zarówno sami twórcy, tj. architekci polscy i zagraniczni realizujący swoje projekty w Polsce, jak i firmy architektoniczne, organizacje zrzeszające architektów, producenci materiałów budowlanych i wykończeniowych, firmy wykonawcze, realizujące inwestycje, inwestorzy i użytkownicy obiektów oraz organy administracji publicznej i samorządowej.  

Partnerem konkursu jest Izba Architektów RP.

Więcej na temat konkursu: www.budma/konkurs_ABA

Źródło: MTP

04.01.2019 r.