logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

7 listopada br. w Warszawie odbyła się 21. konferencja Monitoring Rynku Budowlanego, organizowana przez ASM i Polską Izbę Przemysłowo-Handlową Budownictwa. Eksperci nakreślili aktualną kondycję sektora budownictwa oraz ogłosili prognozy dla poszczególnych segmentów rynku – budownictwa inżynieryjnego, niemieszkalnego i mieszkaniowego.

Tradycyjnie już eksperci i uczestnicy konferencji Monitoring Rynku Budowlanego 2018 podjęli temat budownictwa w szerokim zakresie. Odbyły się trzy sesje tematyczne: Budownictwo vs. polska gospodarka, Budownictwo niemieszkalne i inżynieryjne oraz Budownictwo mieszkaniowe. Wśród prelegentów znaleźli się zarówno specjaliści ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku: Beata Tomczak (Główny Analityk Rynku, Kierownik Zespołu Analitycznego), Joanna Florczak-Czujwid, Agnieszka Wójcik-Zachorska, Joanna Łebkowska; jak i eksperci zewnętrzni: prof. dr hab. Marek Bryx (Szkoła Główna Handlowa), Michał Modrzejewski (Euler Hermes), Małgorzata Skonieczna (Grupa Pracuj), Wioletta Fabrycka (RD bud), dr Andrzej Topiński (Biuro Informacji Kredytowej), Konrad Płochocki (Polski Związek Firm Deweloperskich). 

Eksperci na podstawie danych po III kwartale 2018 r. nakreślili aktualną kondycję sektora budowlanego oraz ogłosili prognozy dla poszczególnych segmentów rynku – budownictwa inżynieryjnego, niemieszkalnego i mieszkaniowego. Przedstawili również aktualne trendy i obszary mogące odgrywać kluczową rolę w koniunkturze w ciągu najbliższych lat.

W ramach 21. konferencji Monitoring Rynku Budowlanego odbyła się ponadto debata pt. Czy to jeszcze wzrost, czy już dojrzałość runku budowlanego? Przyszłość polskiego budownictwa po 2020 roku, z udziałem przedstawicieli stowarzyszeń branżowych. Wzięli w niej udział: Marek Bolek (Stowarzyszenie Budowniczych Domów i Mieszkań), prof. dr hab. inż. Jan Deja (Stowarzyszenie Producentów Cementu), dr Damian Kaźmierczak (Polski Związek Pracodawców Budownictwa), Hanna Milewska-Wilk (Stowarzyszenie Mieszkanicznik) oraz Andrzej Kozłowski (Polski Klaster Eksporterów Budownictwa).

Wśród 100 uczestników wydarzenia znaleźli się producenci i dystrybutorzy materiałów budowlanych, deweloperzy, stowarzyszenia branżowe i media. 

Boom w branży budowlanej
Od początku roku odnotowywane są wzrosty wartości produkcji budowlano-montażowej zarówno w budownictwie mieszkaniowym, niemieszkalnym, jak i inżynieryjnym. Po pierwszych trzech kwartałach 2018 r. wartość produkcji budowlano-montażowej wyniosła 66,9 mld PLN, a więc o 22,9% więcej niż w analogicznym okresie 2017 r. i o 5,5% więcej niż po trzech kwartałach 2011 r., w którym odnotowano historycznie najwyższy wolumen produkcji w branży budowlanej – 97,1 mld PLN. Szczególny wpływ na wzrosty w branży determinowało budownictwo inżynieryjne, którego udział w tworzeniu wolumenu produkcji wynosił 49,1%. Intensyfikacja projektów infrastrukturalnych współfinansowanych z perspektywy budżetowej UE na lata 2014-2020 wpłynęła na zwiększenie się wartości tego sektora o 28,1% w stosunku do I-III kw. 2017 r.. Dodatkowo wzrost wartości budownictwa niemieszkalnego o 20,8% w stosunku do I-III kw. 2017 r. i mieszkaniowego o 13,6% przełożył się na istotne ożywienie inwestycyjne w branży budowlanej.


Źródło: ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku na podstawie danych GUS

Czy czeka nas kryzys w budownictwie?
Analitycy ASM prognozują, iż pierwszy raz w historii w 2018 i 2019 r. wartość produkcji budowlano-montażowej przekroczy 100 mld PLN (w cenach bieżących). Pomimo tego jednak branża budowlana będzie mierzyła się z szeregiem wyzwań, które zwiększają błąd predykcji. W 2016 r. mieliśmy do czynienia z luką inwestycyjną projektów infrastrukturalnych, czego odzwierciedleniem był zarówno spadek branży budowlanej o 14,4% r/r, jak również ogólny spadek nakładów brutto na środki trwałe o 8,2% r/r. Teraz staramy się odbudować ten dołek inwestycyjny zasypując rynek nowymi kontraktami, głównie infrastrukturalnymi. To wszystko prowadzi do napięć i może doprowadzić do kryzysu w budownictwie, który już teraz podsyca:

• wzrost cen materiałów budowlanych (spowodowany m.in. kumulacją przetargów), ale również kłopoty z ich dostępnością w szczególności kruszyw w branży infrastrukturalnej,
• wzrost kosztów działalności przedsiębiorstwa, w szczególności wzrost kosztów pracy. Należy podkreślić, iż zadowolenie ze wzrostu wynagrodzeń będzie i już jest mniej odczuwalne ze względu na zwiększenie się inflacji,
• brak wykwalifikowanych pracowników, który przekłada się na brak mocy przerobowych i wynikające z tego opóźnienia w realizacji projektów,
• wzrost kosztów usług podwykonawców,
• problemy z płynnością finansową firm budowlanych oraz spadek ich rentowności – wycena notowanych spółek budowlanych w ciągu 6 miesięcy br. zmniejszyła się aż o 38%,
• duża presja na marżę – niektóre kontrakty realizowane są na skraju opłacalności (lub są nieopłacalne finansowo), gdyż nie uwzględniały w swoich kosztorysach jednoczesnej kumulacji m.in. czynników przedstawionych powyżej.  

Nie zanosi się na to, aby czynniki te zostały zniwelowane w przyszłym roku. To wszystko może doprowadzić do tego, że realizowane projekty okażą się nierentowne dla firm, czego skutkiem będzie seria bankructw. Już teraz zadłużenie branży budowlanej na koniec czerwca br. przekroczyło 4,7 mld zł. Pomimo tych trudności branża budowlana odnotuje rekordowy wolumen produkcji, głównie za sprawą dobrej sytuacji gospodarczej kraju oraz projektom infrastrukturalnym. Wzrost wartości produkcji będzie wspierany również wzrostem wolumenu w budownictwie niemieszkalnym i mieszkaniowym. W ocenie sytuacji pomocne będą analizy ekspertów ASM (raport Monitoring Rynku Budowlanego), dostępne w formie 4 raportów kwartalnych i 12 aktualizacji miesięcznych.

Honorowy patronat na konferencją objęło Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, natomiast miesięcznik "Materiały Budowlane" był jednym z patronów medialnych wydarzenia.

Więcej informacji na stronie www.asm-poland.com.pl.

Źródło i zdjęcia: ASM

14.11.2018 r.