logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

"Użytkowe betony konstrukcyjne. Modele kształtowania struktury i właściwości" to kolejna pozycja PWN dla inżynierów. Autorem monografii na temat projektowania mieszanki betonowej jest dr hab. inż. Aleksander Świtoński, prof. WSG.

W książce pt. "Użytkowe betony konstrukcyjne. Modele kształtowania struktury i właściwości" autorstwa Aleksandra Świtońskiego, zawarto informacje i wytyczne do zaprojektowania mieszanki betonowej jako materiału wyjściowego do wykonania betonów, których właściwości można kształtować już na etapie uzyskania informacji o ich przeznaczeniu i warunkach w jakich mogą być eksploatowane. Autor opracował matematyczny model kształtowania struktury betonu w powiązaniu z jego późniejszymi właściwościami eksploatacyjnymi, bazując na doświadczalnych cechach komponentów oraz wielkości ich udziału w mieszance betonowej. Jest to kompleksowe ujęcie problemu, znacznie bardziej rygorystyczne w stosunku do innych teorii i publikacji o tożsamej i pokrewnej tematyce.

Publikacja zawiera m.in.:
• podstawowe parametry modelu struktury betonu konstrukcyjnego,
• analityczno-doświadczalną metodę doboru uziarnienia kruszywa do betonów konstrukcyjnych,
• zasady kształtowania struktury betonu: w projektowaniu składu mieszanki, w aspekcie odporności na czynniki zewnętrzne i w procesie wibroprasowania mieszanki betonowej.  

Monografia przeznaczona jest dla inżynierów z zakresu konstrukcji betonowych, technologów betonu, studentów I i II stopnia studiów dziennych i zaocznych, a zwłaszcza słuchaczy III stopnia studiów doktoranckich kierunku budownictwo oraz pracowników naukowych uczelni jak również instytutów badawczych.

Tytuł: Użytkowe betony konstrukcyjne
Podtytuł: Modele kształtowania struktury i właściwości
Autor: Aleksander Świtoński
Wydanie I (15 września 2018 r.)
ISBN 978-83-01-20033-6
Cena: 59 zł

Jednym z patronów medialnych publikacji jest miesięcznik "Materiały Budowlane".

 

Źródło: PWN

09.11.2018 r.