logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

III Podkarpacka Konferencja Drogowa pt. "Betonowe drogi w Polsce" odbędzie się 21 listopada 2018 r. na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej. Organizatorami wydarzenia są Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział Rzeszów, Stowarzyszenie Producentów Cementu, Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego oraz firmy współpracujące.

Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej wraz ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział Rzeszów, Stowarzyszeniem Producentów Cementu, Stowarzyszeniem Producentów Betonu Towarowego, Chryso Polska, OAT oraz Cement Ożarów zapraszają na III PODKARPACKĄ KONFERENCJĘ DROGOWĄ. Tegoroczne spotkanie odbywać się będzie pod hasłem BETONOWE drogi w Polsce. Celem wydarzenia jest wskazanie rozwiązań, które wpłyną na poprawę jakości dróg w województwie podkarpackim.

Konferencja odbędzie się w środę, 21 listopada 2018 r. na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej (Budynek P, V piętro, ul. Poznańska 2, Rzeszów).

Więcej informacji na stronie: nawierzchniebetonowe.com.pl

Konferencja jest poświęcona poprawie jakości dróg w województwie podkarpackim poprzez wybór najbardziej ekonomicznie uzasadnionych rozwiązań w tej dziedzinie. Wydarzenie dedykowane jest całemu środowisku drogowemu, a w szczególności:
- środowisku samorządowców i administracji drogowej (Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski, Prezydent Miasta Rzeszów, GDDKiA, Starostowie, Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie, Wojewódzki Zarząd Dróg, Powiatowe Zarządy Dróg),
- środowisku naukowemu (uczelnie, instytuty badawczo-rozwojowe, stowarzyszenia branżowe ‑ PZITB, SITK),
- środowisku wykonawców dróg, projektantów, inwestorów prywatnych oraz dostawców materiałów do budownictwa drogowego.