logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Jubileuszowa 10. konferencja Dni Betonu, która odbyła się 8-10 października 2018 r. w Wiśle, zgromadziła rekordową liczbę 1060 uczestników, natomiast drugie tyle widzów śledziło obrady przez Internet. Tematyka prezentowanych referatów dotyczyła oczywiście nowości związanych z technologią betonu.

Konferencja Dni Betonu to największe w Polsce spotkanie osób związanych z produkcją i technologią betonu oraz szeroko rozumianym budownictwem, organizowane w cyklu dwuletnim przez Stowarzyszenie Producentów Cementu. Tegoroczna, jubileuszowa 10 edycja odbyła się pod patronatem Ministra Infrastruktury oraz Dyrektora Generalnego Dróg Krajowych i Autostrad, a także Sekcji Konstrukcji Betonowych i Sekcji Inżynierii Materiałów Budowlanych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk. W trzydniowych obradach Dni Betonu 2018 w Hotelu Gołębiewski w Wiśle (8-10 października 2018 r.) udział wzięło łącznie 1060 osób - powiedział prof. Jan Deja, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Dni Betonu.

W tym roku, po raz pierwszy, obrady były transmitowane na żywo przez Internet. Referaty i debaty oglądało każdego dnia ponad 500 internautów. W sumie wygłoszono 55 referatów, a 83 zostały opublikowane w dwutomowym wydawnictwie „Monografie technologii betonu”.

Beton - materiał, technologia, konstrukcja
Sesję otwarcia rozpoczął prof. Tomasz Siwowski z Politechniki Rzeszowskiej referatem pt. „Mosty betonowe – stan obecny i kierunki rozwoju”. Przedstawił nowoczesne obiekty z betonu UHPC i betonu geopolimerowego. - Beton TRC (textile reinforced concrete) pozwala na kreowanie elementów betonowych o bardzo małej grubości. Dzięki temu można tworzyć mosty lekkie i długie np. obiekt w Albstadt w Niemczech. - mówił profesor. Prof. Anna Siemińska – Lewandowska z Politechniki Warszawskiej zaprezentowała „Światowe tendencje w budowie tuneli”. Przedstawiła m.in. najdłuższy obecnie tunel samochodowy na świecie pod przełęczą św. Gotharda o długości 57 km oraz budowany najdłuższy tunel kolejowy pod przełęczą Brenner o długości 64 km. Natomiast prof. Jana Olka z Purdue University w USA mówił o betonie drukowanym („Betonowe konstrukcje na zamówienie w druku 3D”). Tłumaczył, że na razie jesteśmy na etapie początkowym rozwoju tej technologii, której niewątpliwą zaletą jest możliwość realizowania obiektów skomplikowanych architektonicznie. Z kolei Sebastian Spaum z Austriackiego Stowarzyszenia Producentów Cementu podjął temat „Budynki betonowe – zrównoważone rozwiązania dla ogrzewania, chłodzenia, i gromadzenia energii”. Tę część sesji podsumował prof. Lech Czarnecki referatem „10 Dni Betonu w XXI wieku”.

Sektor cementowy w Polsce
Druga część sesji otwarcia rozpoczęła się od analizy aktualnej sytuacji gospodarczej, którą przeprowadził prof. Jerzy Hausner z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Dr Bohdan Wyżnikiewicz z Instytutu Prognoz i Analiz Gospodarczych przedstawił „Rynek materiałów budowlanych w Polsce”.
Andrzej Ptak, przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu, przedstawił wpływ branży na rozwój gospodarczy w Polsce oraz problemy i zagrożenia dla przemysłu cementowego w naszym kraju (konieczność zakupu uprawnień do emisji CO2, wzrost o ok. 30% w 2019 r. kosztów zakupu energii elektrycznej dla zakładów przemysłowych, brak kierowców i związane z tym problemy logistyczne). Dr Maciej Gruszczyński w imieniu Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego poinformował, że producenci betonu towarowego w Polsce wyprodukują w tym roku aż 24,5 mln m3 betonu. Pokazał też zagrożenia m.in. brak ludzi – kierowców i wykonawców na placach budów, kłopoty związane z przepływami finansowymi w sektorze firm budowlanych oraz coraz wyższe ceny surowców. Tadeusz Wasąg, prezes Stowarzyszenia Producentów Chemii Budowlanej przybliżył uczestnikom rynek domieszek do betonu oraz zaprosił na pokazy technologiczne. Zaś Ryszard Zając przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Betonu mówił o rynku prefabrykacji i betonu komórkowego. Piotr Nowicki, prezes Stowarzyszenia Producentów Betonowej Kostki Brukowej stwierdził, że również w przypadku tego sektora są problemy m.in. z wykwalifikowanymi kadrami zarówno do produkcji jak i do wbudowania kostki brukowej. Wspomniał też o kłopotach z dostępnością kruszyw oraz popiołów.

Debaty i "betonowe Oskary"
Podczas konferencji dyskutowano również o obecnych problemach budownictwa i szansach jego rozwoju w przyszłości. Odbyły się dwie debaty. W pierwszej, prowadzonej przez red. Patrycjusza Wyżgę z TVN24, pt. „Budownictwo w polskiej gospodarce” wzięli udział: Tomasz Pałasiński (GDDKiA Oddział w Krakowie), Adrian Furgalski (TOR), Bohdan Wyżnikiewicz (IPiAG) i Dariusz Blocher (Budimex). W drugiej debacie pt. „Prefabrykacja betonowa w budownictwie mieszkaniowym” uczestniczyli: Jacek Bielecki (BGK Nieruchomości), Bolesław Stelmach (Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki), Robert Geryło (Instytut Techniki Budowlanej), Przemysław Borek (Pekabex), Krzysztof Pietraszkiewicz (Związek Banków Polskich), dyskusję zaś prowadził Marek Wielgo – redaktor naczelny Murator Plus.

Wręczono również nagrody konferencji Dni Betonu tzw. „betonowe Oskary”, przyznawane są za szczególny wkład w rozwój technologii betonu. Tym razem otrzymali je (zdjęcie poniżej):
- dr hab. inż. Maria Kaszyńska, prof. Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technicznego, autorka artykułów i referatów z zakresu technologii betonu, betonów samozagęszczalnych, betonów nowej generacji i betonów lekkich,
- prof. Cezary Madryas z Politechniki Wrocławskiej, który prowadzi badania naukowe w zakresie rozbudowy, modernizacji i odnowy infrastruktury podziemnej na terenach zurbanizowanych w większości polskich miast,
- Andrzej Tekiel, od ponad 40 lat związany z przemysłem cementowym, były prezes Cementowni Małogoszcz, a potem Lafarge Cement i Lafarge Polska, współzałożyciel i wielokrotny przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu,
- Stowarzyszenie Producentów Chemii Budowlanej, organizacja zrzeszająca producentów domieszek do betonu,
- Biuro Projektowe Lewicki Łatak, wykorzystujące w projektowanych obiektach beton architektoniczny, laureaci nagrody głównej w konkursie Polski Cement w Architekturze w 2015 r.


Laureaci Betonowych Oskarów - Dni Betonu 2018

Z okazji dziesiątego jubileuszu wręczono także „Medale Dni Betonu”. Otrzymały je 22 osoby reprezentujące Radę Programową, partnerów lub sponsorów konferencji: Israel Barbossa, Jacek Błoński, Mirosław Hrapkowicz, Robert Czołgosz, Michał Elert, Przemysław Gemel, Krzysztof Kaczan, Zdzisław Kohutek, Cristian Melardi, Janusz Miłuch, Krzysztof Pogan, Tomasz Rudnicki, Kazimierz Rupiński, Józef Siwiec, Małgorzata Skalska, Mieczysław Soboń, Krzysztof Starzyk, Arnold Tomala, Tadeusz Wasąg, Jerzy Wrona, Michał Wrzosek i Łukasz Żyła.  

Finał Konkursu Power Concrete
Konkurs Power Concrete 2018 był jednym z wydarzeń towarzyszących konferencji Dni Betonu. Tegoroczne zadanie finałowe polegało na wyprodukowaniu betonu o jak największej wytrzymałości na ściskanie z określonej ilości cementu, dostarczonej przez organizatorów konkursu. 10 września br. w Krakowie finaliści, w obecności jurorów, przygotowali 3 betonowe kostki, które były zgniatane podczas drugiej części finału rozegranej 8 października na oczach uczestników konferencji Dni Betonu w Wiśle. Pierwsze miejsce zdobył zespół technologów Grupy OŻARÓW: w składzie Artur Paszkowski, Krzysztof Pytel, Kamila Mrozowska, Maciej Nowak i Tomasz Kordecki.  

Ekspozycje, pokazy technologiczne, sesje
W tym roku przygotowano 7 pokazów dotyczących technologii betonu i jeden związany z bezpieczeństwem pracy. Konferencji towarzyszyło 41 firmowych stoisk wystawienniczych. Po raz trzeci w czasie konferencji zorganizowano Sesję Posterową, na której zaprezentowano 25 referatów. Jurorzy nagrodzili 4 prace przyznając 2 równorzędne nagrody (po 1000 zł) i 2 wyróżnienia (po 500 zł). Nagrody otrzymali: prof. Tomasz Kozłowski z Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej za pracę pt. „Architektura betonowa – próba definicji” oraz zespół Elżbieta Szmigiera, Magdalena Szadkowska i Joanna Dobosz z Politechniki Warszawskiej za poster pt. „Analiza przyczepności stali i betonu SCC w ściskanych elementach zespolonych typu CFST”. Wyróżnienia trafiły do: Tomasza Barana i Mikołaja Ostrowskiego z Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Krakowie za pracę pt. „Ochrona materiałowo – strukturalna betonów cementowych przed korozją alkaliczną” oraz prof. Stefanii Grzeszczyk i Krystiana Jurkowskiego z Politechniki Opolskiej za prezentację pt. „Nanocząsteczki czynnikiem zwiększającym odporność na wymywanie mieszanki betonowej do robót podwodnych”.

Kolejna konferencja Dni Betonu odbędzie się w dniach 12-14 października 2020 r.

Tekst: Piotr Piestrzyński / SPBT
Zdjęcia: SPBT

08.11.2018 r.