logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

ISSN 0137-2971

e-ISSN 2449-951X

Wersja papierowa jest wersją pierwotną

SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS

Okładka I - beton komórkowy Solbet (reklama)
Okładka II - styropian Austrotherm (reklama)
Okładka III - SIKA POLAND - systemy posadzkowe (reklama)
Okładka IV - papy ICOPAL (reklama)

MATERIAŁY BUDOWLANE SCIENCE

 J. Babińska – Posadzki przemysłowe a reaktywność alkaliczna kruszyw / Alkaline reactivity in industrial floors ... 8
cytuj/citation: Babińska Joanna. 2018. Posadzki przemysłowe a reaktywność alkaliczna kruszyw. Materiały Budowlane 553 (9): 8-11. DOI: 10.15199/33.2018.09.03

P. Wolka, W. Żebrowski, B. Karczewski – Zastosowanie zeolitu naturalnego w posadzkowym betonie nawierzchniowym / The use of natural zeolite in flooring concrete ... 13
cytuj/citation: Wolka Paweł, Żebrowski Wojciech, Karczewski Benedykt. 2018. Materiały Budowlane 553 (9): 13-16. DOI: 10.15199/33.2018.09.04

J. Szymanowski, Ł. Sadowski, M. Piechówka-Mielnik – Wpływ modyfikacji posadzki betonowej wybranymi nanocząstkami na jej parametry wytrzymałościowe / Influence of modification of cement floor with selected nanoparticles on its strength parameters ... 17
cytuj/citation: Szymanowski Jacek, Sadowski Łukasz, Piechówka-Pielnik Magdalena. 2018. Wpływ modyfikacji posadzki betonowej wybranymi nanocząstkami na jej parametry wytrzymałościowe. Materiały Budowlane 553 (9): 3-8. DOI: 10.15199/33.2018.09.05

E. Sudoł – Odporność posadzek na poślizg / Slip resistance of floorings ... 20
cytuj/citation: Sudoł Ewa. 2018. Odporność posadzek na poślizg. Materiały Budowlane 553 (9): 20-22. DOI: 10.15199/33.2018.09.06

A. Mazurek – Diagnostyka betonowych posadzek przemysłowych metodami nieniszczącymi / Diagnosis of damages of industrial concrete floors with non-destructive methods ... 25
cytuj/citation: Mazurek Aleksandra. 2018. Diagnostyka betonowych posadzek przemysłowych metodami nieniszczącymi. Materiały Budowlane 553 (9): 25-27. DOI: 10.15199/33.2018.09.07

M. Gruszczyński – Wykorzystanie cienkich warstw cementowo-polimerowych do naprawy i wzmacniania posadzek betonowych / The use of thin cement-polymer layers to repair and strengthening concrete floors ... 30
cytuj/citation: Gruszczyński Maciej. 2018. Wykorzystanie cienkich warstw cementowo-polimerowych do naprawy i wzmacniania posadzek betonowych. Materiały Budowlane 553 (9): 34-36. DOI: 10.15199/33.2018.09.08

S. Słonina, G. Bajorek – Epoksydowe posadzki przemysłowe – problemy wykonawcze / Epoxy industrial floors – performance problems ... 34
cytuj/citation: Słonina Sławomir, Bajorek Grzegorz. 2018. Epoksydowe posadzki przemysłowe – problemy wykonawcze. Materiały Budowlane 553 (9): 3-8. DOI: 10.15199/33.2018.09.09

I. Cała, A. Jóźwik – Fasady podwójne w budynkach wysokich – zagadnienie wentylacji naturalnej / Double skin façades in tall buildings – the issue of natural ventilation ... 40
cytuj/citation: Cała Ireneusz, Jóźwik Anna. 2018. Fasady podwójne w budynkach wysokich – zagadnienie wentylacji naturalnej. Materiały Budowlane 553 (9): 40-44. DOI: 10.15199/33.2018.09.11

A. Ambroziak – Szyby zespolone w systemach fasadowych / Window panels in façade systems ... 50
cytuj/citation: Ambroziak Andrzej. 2018. Szyby zespolone w systemach fasadowych. Materiały Budowlane 553 (9): 50-52. DOI: 10.15199/33.2018.09.13

P. Krause, Ł. Drobiec – Problemy z wykonaniem i utrzymaniem ścian wentylowanych z okładziną z płyt gresowych / Problems with the performance and maintenance of ventilated walls with cladding of porcelain tiles ... 52
cytuj/citation: Krause Paweł, Drobiec Łukasz. 2018. Problemy z wykonaniem i utrzymaniem ścian wentylowanych z okładziną z płyt gresowych. Materiały Budowlane 553 (9): 52-53. DOI: 10.15199/33.2018.09.14

O. Kopyłow, J. Sieczkowski – Ocieplenie budynków w systemie Veture / Thermal insulation of buildings in the Veture system ... 56
cytuj/citation: Kopyłow Ołeksij, Sieczkowski Jan. 2018. Ocieplenie budynków w systemie Veture. Materiały Budowlane. 553 (9): 56-58. DOI: 10.15199/33.2018.09.15

A. Kaliszuk-Wietecka – Ocieplenie elewacji w systemie ETICS / Thermal insulation of the facade in the ETICS system ... 62
cytuj/citation: Kaliszuk-Wietecka Agnieszka. 2018. Ocieplenie elewacji w systemie ETICS. Materiały Budowlane. 553 (9): 62-64. DOI: 10.15199/33.2018.09.16

P. Krause – Defekty termiczne ścian pełnych z ociepleniem ETICS / Thermal defects on full walls insulated with ETICS ... 66
cytuj/citation: Krause Paweł. 2018. Defekty termiczne ścian pełnych z ociepleniem ETICS. Materiały Budowlane 553 (9): 66-68. DOI: 10.15199/33.2018.09.17

K. Chilmon, P. Woyciechowski, W. Jackiewicz-Rek – Zastosowanie zbrojenia ocynkowanego w fasadach z betonu architektonicznego / Application of hot dip galvanized reinforcement in facades made of architectural concrete ... 69
cytuj/citation: Chilmon Karol, Woyciechowski Piotr, Jackiewicz-Rek Wioletta. 2018. Zastosowanie zbrojenia ocynkowanego w fasadach z betonu architektonicznego. Materiały Budowlane 553 (9): 69-71. DOI: 10.15199/33.2018.09.18

Ł. Drobiec – Badania ścian z ABK w skali naturalnej poddanych ściskaniu – analiza strefy wokół okna. Część 1 / Tests of natural scale AAC walls subjected to compression – analysis of the zone around the window. Part 1 ... 75
cytuj/citation: Drobiec łukasz. 2018. Badania ścian z ABK w skali naturalnej poddanych ściskaniu – analiza strefy wokół okna. Część 1. Materiały Budowlane 553 (9): 75-77. DOI: 10.15199/33.2018.09.20

P. Antosiewicz, P. Suchy – Badanie wentylatorów oddymiających wg PN-EN 12101-3:2015 / Testing powered smoke and heat control ventilators according to standard PN-EN 12101-3:2015 ... 82
cytuj/citation: Antosiewicz Piotr, Suchy Przemysław. 2018. Badanie wentylatorów oddymiających wg PN-EN 12101-3:2015. Materiały Budowlane 553 (9): 82-84. DOI: 10.15199/33.2018.09.23

R. Kotynia, M. Lewandowski, R. Walendziak – Analiza parametrów betonu siarkowego / Analysis of the chosen parameters of sulfur concrete ... 89
cytuj/citation: Kotynia Renata, Lewandowski Michał, Walendziak Radosław. 2018. Analiza parametrów betonu siarkowego. Materiały Budowlane. 553 (9): 89-92. DOI: 10.15199/33.2018.09.25

B. Sierecka-Nowakowska, R. Nowakowski – Materiał budowlany jako cecha przestrzeni miasta i świadectwo epoki na przykładzie Łodzi / Building material as a feature of the city space and a certificate of the epoch e.g. Łódź ...93
cytuj/citation: Sierecka-Nowakowska Barbara. 2018. Materiał budowlany jako cecha przestrzeni miasta i świadectwo epoki na przykładzie Łodzi. Materiały Budowlane 553 (9): 93-95. DOI: 10.15199/33.2018.09.26 

TEMAT WYDANIA - Podłogi

A. Nowacki – Posadzki przemysłowe z betonu utwardzonego powierzchniowo i żywiczne ... 2
cytuj: Nowacki Andrzej. 2018. Posadzki przemysłowe z betonu utwardzonego powierzchniowo i żywiczne. Materiały Budowlane 553 (9): 2-3 DOI: 10.15199/33.2018.09.01

Z. Fyall, L.Wysocki – Wpływ zanieczyszczeń kruszywa na trwałość posadzek betonowych  ... 4
cytuj: Fyall Zuzanna, Wysocki Leszek. 2018. Wpływ zanieczyszczeń kruszywa na trwałość posadzek betonowych. Materiały Budowlane 553 (9): 4-6. DOI: 10.15199/33.2018.09.02

Reklama Visbud-Projekt: kompozyty RureGold® / włokna do betonu RuredilRXF54®

Reklama Astra Technologia betonu - Geopolimerowy Komozyt Betonowy

Reklama Rettenmaier Polska - Viatop

Reklama CT Service - preparaty antypoślizgowe CTS-R9

Reklama PalGaz - posadzki przemysłowe

Reklama Targi BAU 2019 - Przyszłość budownictwa

M. KuźmińskiPropozycja rozwiązywania problemów nawierzchni brukowych ... 28

Reklama Cemix - posadzki przemysłowe

Reklama Rettenmaier Polska - Canastol

Reklama PainPol - posadzki przemysłowe

E. Sudoł, M. Wasiak – Posadzki drewniane na ogrzewaniu podłogowym ... 38
cytuj: Sudoł Ewa, Wasiak Magdalena. 2018. Posadzki drewniane na ogrzewaniu podłogowym. Materiały Budowlane 553 (9): 38-39. DOI: 10.15199/33.2018.09.10

TEMAT WYDANIA - Elewacje

M. Jakimowicz – Ściany osłonowe metalowo-szklane w świetle obowiązujących przepisów ... 46
cytuj: Jakimowicz Marzena. 2018. Ściany osłonowe metalowo-szklane w świetle obowiązujących przepisów. Materiały Budowlane 553 (9): 46-49. DOI: 10.15199/33.2018.09.12

reklama - Rawlplug - kołek fasadowy

S. CzernikOdporność materiałów elewacyjnych Atlas na porastanie glonami ... 54

Duropal HPL Compact Exterior – unikalna trwałość i styl do zastosowań zewnętrznych ... 59

Badanie trwałości mocowania elewacji w warunkach pożaru ... 60

Reklama AGS - łączniki pasywne

Reklama PROTEKT - Roofer AC - zestaw asekuracyjny

Reklama Infatec - system ociepleń ścian z klnkierem

Reklama Rettenmaier Polska - Arbocel

PROBLEMY NAUKOWE BUDOWNICTWA

P. Bodzak – Analiza pracy dwuteowych belek stalowych w konstrukcjach typu Slim Floor ... 72
cytuj: Bodzak Przemysław. 2018. Analiza pracy dwuteowych belek stalowych w konstrukcjach typu Slim Floor. Materiały Budowlane 553 (9): 72-74. DOI: 10.15199/33.2018.09.19

NOWOCZESNA PREFABRYKACJA BETONOWA

R. Krzymowski, M. Jaros – Korzyści z tworzenia modeli 3D w prefabrykacji ... 78
cytuj: Krzymowski Rafał, Jaros Maciej. 2018. Korzyści z tworzenia modeli 3D w prefabrykacji. Materiały Budowlane 553 (9): 78-79. DOI: 10.15199/33.2018.09.21

DACHY – TEORIA I PRAKTYKA

K. Patoka – Inwestor DOMINANT ... 80
cytuj: Patoka Krzysztof. 2018. Inwestor DOMINANT. Materiały Budowlane 553 (9): 80-81. DOI: 10.15199/33.2018.09.22

BUDOWNICTWO INFRASTRUKTURALNE

P. PiestrzyńskiDrogi betonowe jak dobre wino, im starsze, tym bardziej je docenisz ... 85

PRAKTYKA BUDOWLANA

M. Gołębiewski, G. Adamczewski – Wytrzymałość na ściskanie kompozytów konopno-wapiennych wytworzonych metodą ubijania ... 86
cytuj: Gołębiewski Michał, Adamczewski Grzegorz. 2018. Wytrzymałość na ściskanie kompozytów konopno-wapiennych wytworzonych metodą ubijania. Materiały Budowlane 553 (9): 86-88. DOI: 10.15199/33.2018.09.24

BIM W BUDOWNICTWIE

K. Stolarski – Własność intelektualna a BIM – prawo autorskie ... 96
cytuj: Stolarski Kamil. 2018. Własność intelektualna a BIM – prawo autorskie. Materiały Budowlane 553 (9): 96-97. DOI: 10.15199/33.2018.09.27

Promocja studencka

BEZPIECZEŃSTWO W BUDOWNICTWIE

Bezpieczeństwo się opłaca. Wszystkim! – rozmowa z Leszkiem Gołąbieckim, Prezydentem Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, Prezesem Zarządu Unibep SA ... 98

ZRÓWNOWAŻONE BUDOWNICTWO

J. Fangrat, M.Głowacz – Realizacja zadań Sektorowej Rady ds.Kompetencji w Budownictwie ... 100
cytuj: Fangrat Jadwiga, Głowacz Małgorzata. 2018. Realizacja zadań Sektorowej Rady ds.Kompetencji w Budownictwie. Materiały Budowlane 553 (9): 100-103. DOI: 10.15199/33.2018.09.28

INFORMATOR GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO

Departament prawny GUNB informuje ... 104

Reklama ZCB Owczary - pustaki ceramiczne TERMOton

RYNEK BUDOWLANY

Naszą dewizą jest produkcja styropianu najlepszej jakości – rozmowa z Anną Śpiewak, Prezes Zarządu Austrotherm Sp. z o.o ... 106

M. Kowalska – Produkcja materiałów budowlanych w lipcu 2018 r. ... 108
cytuj: Kowalska Małgorzata. 2018. Produkcja materiałów budowlanych w lipcu 2018 r. Materiały Budowlane 553 (9): 108-109. DOI: 10.15199/33.2018.09.29

J. Kobylarz – Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej w okresie siedmiu miesięcy 2018 r. ... 110
cytuj: Kobylarz Janusz. 2018. Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej w okresie siedmiu miesięcy 2018 r. Materiały Budowlane 553 (9): 110-111. DOI: 10.15199/33.2018.09.30

M. Mysior-SyczukZmiana cen materiałów dla budownictwa w lipcu 2018 r. ... 111

KONFERENCJE

J. Modrzyńska - XVII Walny Zjazd Delegatów SITPMB ... 112

Prenumerata dla uczelni wyższych

Prenumerata dla szkół średnich