logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

ISSN 0137-2971

e-ISSN 2449-951X

Wersja papierowa jest wersją pierwotną

SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS

I okładka - Fakro (reklama)
II okładka - Tytan (reklama)
Okładka III - ASP 80 Fire+ (reklama)
Okładka IV - ICOPAL (reklama)

MATERIAŁY BUDOWLANE SCIENCE

A. Iżewska – Normalizacja w akustyce budowlanej – stan na czerwiec 2018 / Standardization in building acoustics – stage as of June 2018 ... 3
cytuj/citation: Iżewska Anna. 2018. Normalizacja w akustyce budowlanej – stan na czerwiec 2018. Materiały Budowlane 552 (8): 3-8. DOI: 10.15199/33.2018.08.01

J. Nurzyński – Warunki akustyczne w wielkoprzestrzennych pomieszczeniach biurowych / Acoustic conditions in open space offices ...10
cytuj/citation: Nurzyński Jacek. 2018. Warunki akustyczne w wielkoprzestrzennych pomieszczeniach biurowych. Materiały Budowlane 552 (8): 10-12. DOI: 10.15199/33.2018.08.02

E. Nowicka – Ocena właściwości akustycznych pomieszczeń typu open space / Acoustic properties assessment of open space type area ...16
cytuj/citation: Nowicka Elżbieta. Ocena właściwości akustycznych pomieszczeń typu open space.2018. Materiały Budowlane 552 (8): 16-18. DOI: 10.15199/33.2018.08.03

K. Warzocha – Wpływ kubatury sal do indywidualnych prób muzycznych na akustykę w ich wnętrzu / The influence of a volume on the acoustics of individual rehearsal music rooms ... 20
cytuj/citation: Warzocha Karolina. 2018. Wpływ kubatury sal do indywidualnych prób muzycznych na akustykę w ich wnętrzu. Materiały Budowlane. 552 (8): 20-22. DOI: 10.15199/33.2018.08.04

A. K. Kłosak, K. Nering – Poprawa izolacyjności akustycznej stropu gęstożebrowego z błędnie wykonaną podłogą / Improvements in sound insulation of beam-and-block floor with faultily made floor layers ... 26
cytuj/citation: Kłosak Andrzej, Nering Krzysztof. 2018. Poprawa izolacyjności akustycznej stropu gęstożebrowego z błędnie wykonaną podłogą. Materiały Budowlane. 552 (8): 26-29. DOI: 10.15199/33.2018.08.05

Ł. NowotnyTłumienie dźwięków uderzeniowych przez układy podłogowe / Impact sound reduction of different floor systems ... 32
cytuj/citation: Łukasz Nowotny. 2018. Tłumienie dźwięków uderzeniowych przez układy podłogowe. Materiały Budowlane. 552 (8): 32-34. DOI: 10.15199/33.2018.08.06

W. Jezierski, A. Święcicki, A. Kadłubowski – Wpływ parametrów oraz orientacji okien na zapotrzebowanie na energię użytkową budynku mieszkalnego / Influence of parameters and orientation of windows on the demand for usable energy of a residential building ... 46
cytuj/citation: Jezierski Walery, Święcicki Adam, Kadłubowski Adrian. 2018. Wpływ parametrów oraz orientacji okien na zapotrzebowanie na energię użytkową budynku mieszkalnego. Materiały Budowlane 552 (8): 46-47. DOI: 10.15199/33.2018.08.10

O. Kopyłow, J. Sieczkowski – Połączenia stolarki ze ścianą miejscem wrażliwym / Joint of the windows and the doors with wall is a sensitive place ... 48
cytuj/citation: Kopyłow Ołeksij, Siezkowski Jan. 2018. Połączenia stolarki ze ścianą miejscem wrażliwym. Materiały Budowlane 552 (8): 48-49. DOI: 10.15199/33.2018.08.11

M. Kałużna – Certyfikacja drzwi odpornych na włamanie / Certification of burglary resistant doors ... 53
cytuj/citation: Kałużna Magdalena. 2018. Certyfikacja drzwi odpornych na włamanie. Materiały Budowlane. 552 (8): 53-55. DOI: 10.15199/33.2018.08.12

T. Rybarczyk, Ł. Drobiec – Wpływ wypełnienia spoin na wytrzymałość ścian obciążonych pionowo / Effect of filling joints on resistance of walls under vertical loading ... 62
cytuj/citation: Rybarczyk Tomasz, Drobiec Łukasz. 2018. Wpływ wypełnienia spoin na wytrzymałość ścian obciążonych. Materiały Budowlane. 552 (8): 62-63. DOI: 10.15199/33.2018.08.14

J. Karpiesiuk, T. Chyży – Badania wytrzymałości międzyfazowej lekkiej podłogi z wężownicą grzewczą / The interface strength tests of lightweight floor with a heating coil ... 68
cytuj/citation: Karpiesiuk Jacek, Chyży Tadeusz. 2018. "Badania wytrzymałości międzyfazowej lekkiej podłogi z wężownicą grzewczą". Materiały Budowlane. 552 (8): 68-70. DOI: 10.15199/33.2018.08.17

R. Antczak-Jarząbska, M. Niedostatkiewicz – Influence of the thermal modernization of window on transmission heat losses / Influence of the thermal modernization of window on transmission heat losses ... 71
cytuj/citation: Antczak-Jastrzębska Romana, Niedostatkiewicz Maciej. 2018. "Influence of the thermal modernization of window on transmission heat losses". Materiały Budowlane. 552 (8): 71-76. DOI: 10.15199/33.2018.08.18

A. Machowska – Skurcz zaczynów żużlowo-popiołowych / The shrinkage of slag-fly ash pastes ... 77
cytuj/citation: Machowska Agnieszka. 2018. "Skurcz zaczynów żużlowo-popiołowych". Materiały Budowlane. 552 (8): 77-79. DOI: 10.15199/33.2018.08.19

H. Witkowski, M. Koniorczyk – Porównanie metod pobierania materiału z betonu samozagęszczalnego w analizie FTIR / Comparison of sampling methods of Self-Compacting Concrete in FTIR analysis  ... 80
cytuj/citation: Witkowski Hubert, Koniorczyk Marcin. 2018. "Porównanie metod pobierania materiału z betonu samozagęszczalnego w analizie FTIR". Materiały Budowlane. 552 (8): 80-82. DOI: 10.15199/33.2018.08.20

J. Ślusarek, B.Wilk-Słomka – Charakterystyka wpływów termicznych na obiekty budowlane / Characteristics of thermal influences on building objects ... 83
cytuj/citation: Ślusarek Jan, Wilk-Słomka Beata. 2018. Charakterystyka wpływów termicznych na obiekty budowlane. Materiały Budowlane. 552 (8): 83-85. DOI: 10.15199/33.2018.08.21

A. Błonka, A. Kowal, A.Ubysz – Zastosowanie nanorurek węglowych wz aprawach naprawczych / Usage of carbon nanotubes in repair materials ... 88
cytuj/citation: Błonka Adrian, Kowal Anna, Ubysz Andrzej. 2018. "Zastosowanie nanorurek węglowych w zaprawach naprawczych". Materiały Budowlane. 552 (8): 88-90. DOI: 10.15199/33.2018.08.23

P. Antosiewicz – Oświetlenie ewakuacyjne w warunkach zadymienia / Evacuation lighting under smoke conditions ... 91
cytuj/citation: Antosiewicz Piotr. 2018. "Oświetlenie ewakuacyjne w warunkach zadymienia". Materiały Budowlane. 552 (8): 91-93. DOI: 10.15199/33.2018.08.24

 

TEMAT WYDANIA - Akustyka w budownictwie

reklama Knauf

Inżyniernia przedsięwzięć budowlanych

reklama OWA

reklama Rockfon

System H+H gwarantuje spełnienie obowiązujących wymagań dotyczących izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych ... 14

reklama - Budownictwo w Polsce w 2019

reklama - Swisspor

reklama BSW Polska

D. Dębski, M. Kulesza - System ATLAS ROKER G ... 24

Skuteczna izolacja akustyczna posadzek i schodów ... 30

reklama Getzner

Redukcja hałasu powstającego podczas użytkowania klatki schodowej ... 35

B. Ziarko – Wpływ zadaszenia nad zabytkowym dziedzińcem na akustykę jego wnętrza ... 36
cytuj: Ziarko Bartłomiej. 2018. Wpływ zadaszenia nad zabytkowym dziedzińcem na akustykę jego wnętrza. Materiały Budowlane. 552 (8): 36-39. DOI: 10.15199/33.2018.08.07

L. Dulak – Pomiary terenowe skuteczności niskiego betonowego ekranu akustycznego ... 40
cytuj/citation: Dulak Leszek . 2018. Pomiary terenowe skuteczności niskiego betonowego ekranu akustycznego. Materiały Budowlane. 552 (8): 40-43. DOI: 10.15199/33.2018.08.08

TEMAT WYDANIA - Stolarka budowlana

B. Tomczak – Polski hat-trick eksportowy! ... 44
cytuj Tomczak Beata. 2018. Polski hat-trick eksportowy! Materiały Budowlane. 552 (8): 44-45. DOI: 10.15199/33.2018.08.09

Prawidłowy montaż okien ... 50

Ciepły, czyli szczelny montaż okien z SoudalWindow System ... 51

Ciepły montaż okien – jakość sprawdzona przez fachowców ... 52

W. Woźniak – Wymagania stawiane okuciom budowlanym w drzwiach przeciwpożarowych ... 56
cytuj: Woźniak Wojciech. 2018. Wymagania stawiane okuciom budowlanym w drzwiach przeciwpożarowych. Materiały Budowlane. 552 (8): 56-58. DOI: 10.15199/33.2018.08.13

reklama JRS

reklama Velux

Markizy przeciwsłoneczne zapewniają komfort pracy w upalne dni ... 60

reklama PAINPOL

reklama - BuildingSMART

NOWOCZESNA PREFABRYKACJA BETONOWA

A. Grałek – Współczesna prefabrykacja betonowa ... 64
cytuj: Grałek Anna. 2018. "Współczesna prefabrykacja betonowa". Materiały Budowlane. 552 (8): 64-65. DOI: 10.15199/33.2018.08.15

DACHY – TEORIA I PRAKTYKA

K. Patoka – Kryterium kontrłaty ... 66
cytuj: Patoka Krzysztof. 2018. "Kryterium kontrłaty. Materiały Budowlane". 552 (8): 66-67. DOI: 10.15199/33.2018.08.16 

reklama IRS

INFORMATOR GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO

Departament Prawny GUNB informuje:

Czy na podstawie zgłoszenia można wybudować zespół kilkudziesięciu domków letniskowych?

Obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego w przypadku jego rozbudowy

BIM W BUDOWNICTWIE

K. Stolarski – Własność intelektualna a BIM – wzory przemysłowe ... 86. 
cytuj: Stolarski Kamil. 2018. "Własność intelektualna a BIM – wzory przemysłowe". Materiały Budowlane. 552 (8): 86-87. DOI: 10.15199/33.2018.08.22

KONFERENCJE

IX Kongres Stolarki Polskiej ... 95

Za dwa miesiące DNI BETONU 2018 ... 96

XVII Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy PIIB ... 97

RYNEK BUDOWLANY

Musimy szukać nowych form doskonalenia zawodowego – rozmowa z prof. dr. hab. Zbigniewem Kledyńskim, Prezesem Krajowej Rady PIIB ... 98

30 lat Drukarni Lotos Poligrafia ... 100

M. Sochacki – Utrwalenie tendencji wzrostowych na europejskim rynku budowlanym ... 102
cytuj: Sochacki Mariusz. 2018. "Utrwalenie tendencji wzrostowych na europejskim rynku budowlanym". Materiały Budowlane. 552 (8): 7-8. DOI: 10.15199/33.2018.08.25

 

reklama - ZCB Owczary

reklama Viatop 

Komisja Europejska nie rozpatrzy skargi Fakro ... 104

M. Kowalska – Produkcja materiałów budowlanych w I półroczu 2018 roku ... 105
cytuj: Kowalska Małgorzata. 2018. "Produkcja materiałów budowlanych w I półroczu 2018 roku". Materiały Budowlane. 552 (8): 105. DOI: 10.15199/33.2018.08.26

J. Kobylarz – Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej w I półroczu 2018 roku ... 108
cytuj: Kobylarz Janusz. 2018. "Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej w I półroczu 2018 roku". Materiały Budowlane. 552 (8): 108-110. DOI: 10.15199/33.2018.08.27

Zmiana cen materiałów dla budownictwa w czerwcu 2018 roku ... 110

Prenumerata dla uczelni wyższych

Prenumerata dla szkół średnich