logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

NUMER 10/2017

ISSN 0137-2971
e-ISSN 2449-951X
Wersja papierowa jest wersją pierwotną

SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS

Okładka I - Chryso (reklama)
Okładka II - Fakro (reklama)
Okładka III - Energopol (reklama)
Okładka IV - Icopal (reklama)

MATERIAŁY BUDOWLANE SCIENCE

XXXIII Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji (reklama)

P. Łukowski – Nowe rozwiązania w dziedzinie domieszek do betonu / New solutions in the field of concrete admixtures ... 4
cytuj: Łukowski Paweł. 2017. "Nowe rozwiązania w dziedzinie domieszek do betonu". Materiały Budowlane 542 (10): 4-6. DOI: 10.15199/33.2017.10.01

J. Gołaszewski – Badania i ocena efektywności działania domieszek do betonu / Research and efficiency of action of additives for concrete ... 8
cytuj: Gołaszewski Jacek. 2017. "Badania i ocena efektywności działania domieszek do betonu". Materiały Budowlane 542 (10): 8-10. DOI: 10.15199/33.2017.10.02

D. M. Gil, G. L. Golewski – Badania odporności na pękanie i wielkości mikrorys w betonie ze zmiennym dodatkiem pyłu krzemionkowego i popiołów lotnych / Studies of fracture toughness and size of microcraks in concrete with variable addition of silica fume and fly ash ... 12
cytuj: Gil Damian Marek, Golewski Grzegorz Ludwik. 2017. "Badania odporności na pękanie i wielkości mikrorys w betonie ze zmiennym dodatkiem pyłu krzemionkowego i popiołów lotnych". Materiały Budowlane 542 (10): 12-14. DOI: 10.15199/33.2017.10.03

E. Haustein – Możliwość wykorzystania popiołów z osadów ściekowych w betonie / Possibility of ashes utilization from sewage sludge in concrete ... 15
cytuj: Haustein Elżbieta. 2017. "Możliwość wykorzystania popiołów z osadów ściekowych w betonie". Materiały Budowlane 542 (10): 15-18. DOI: 10.15199/33.2017.10.04

G. L. Golewski – Uogólniona odporność na pękanie betonu z popiołami lotnymi / Generalized fracture toughness of concrete including fly ash ... 19
cytuj: Golewski Grzegorz Ludwik. 2017. "Uogólniona odporność na pękanie betonu z popiołami lotnymi". Materiały Budowlane 542 (10): 19-21. DOI: 10.15199/33.2017.10.05

M. Baszeń, Cz. Miedziałowski – Problemy analizy statycznej drewnianych konstrukcji szkieletowych / Problems of static analysis in light wood-frame ... 22
cytuj: Baszeń Michał, Miedziałowski Czesław. 2017. "Problemy analizy statycznej drewnianych konstrukcji szkieletowych". Materiały Budowlane 542 (10): 22-24. DOI: 10.15199/33.2017.10.06

G. Dmochowski, P. Berkowski – Naprawa żelbetowej płyty fundamentowej z zastosowaniem łączników do uciąglania zbrojenia / Repair of RC concrete foundation slab using mechanical splicing system to connect reinforcement ... 25
cytuj: Dmochowski Grzegorz, Berkowski Piotr. 2017. "Naprawa żelbetowej płyty fundamentowej z zastosowaniem łączników do uciąglania zbrojenia". Materiały Budowlane 542 (10): 25-26. DOI: 10.15199/33.2017.10.07

A. Jabłońska-Krysiewicz – Ocena nośności stalowych węzłów z rur prostokątnych w świetle Eurokodu 3 i analiz metodą elementów skończonych / Ocena nośności stalowych węzłów z rur prostokątnych w świetle Eurokodu 3 i analiz metodą elementów skończonych ... 27
cytuj: Jabłońska-Krysiewicz Agnieszka . 2017. "Ocena nośności stalowych węzłów z rur prostokątnych w świetle Eurokodu 3 i analiz metodą elementów skończonych". Materiały Budowlane 542 (10): 27-29. DOI: 10.15199/33.2017.10.08

J. Kindracki – Naprawa zarysowanych murów za pomocą zbrojenia spoin prętami stalowymi / Repair of cracked masonry walls using steel bars placed in bed joints ... 30
cytuj: Kindracki Jacek. 2017. "Naprawa zarysowanych murów za pomocą zbrojenia spoin prętami stalowymi". Materiały Budowlane 542 (10): 30-31. DOI: 10.15199/33.2017.10.09

K. Klempka, P. Korzeniowski – Metody analizy nośności słupów żelbetowych z uwzględnieniem pełzania betonu / The methods of analyses of load bearing capacity of reinforced concrete columns with considering the creep of concrete ... 32
cytuj: Klempka Krzysztof, Korzeniowski Piotr. 2017. "Metody analizy nośności słupów żelbetowych z uwzględnieniem pełzania betonu". Materiały Budowlane 542 (10): 32-34. DOI: 10.15199/33.2017.10.10

J. Malesza, Cz. Miedziałowski – Aktualne kierunki kształtowania szkieletowych budynków drewnianych / Current directions in costructing of wood-framed buildings ... 35
cytuj: Autor. 2017. "Aktualne kierunki kształtowania szkieletowych budynków drewnianych". Materiały Budowlane 542 (10): XX. DOI: 10.15199/33.2017.10.11

R. Szmit, E. Sędrowska – Analiza wybranych dwuwarstwowych stalowych przekryć walcowych / Structural analysis of some double-layer steel barrel vaults ... 38
cytuj: Szmit Robert, Sędrowska Ewa. 2017. "Analiza wybranych dwuwarstwowych stalowych przekryć walcowych". Materiały Budowlane 542 (10): 38-40. DOI: 10.15199/33.2017.10.12

N. Ciak, M. Ciak, J. Łuba-Dunajska – Właściwości betonu lekkiego na bazie wermikulitu / Properties of lightweight concrete based on vermiculite ... 41
cytuj: Ciak Natalia, Ciak Marek, Łuba-Dunajska Joanna. 2017. "Właściwości betonu lekkiego na bazie wermikulitu". Materiały Budowlane 542 (10): 41-43. DOI: 10.15199/33.2017.10.13

J. Hoła, Ł. Sadowski, A. Hoła – Ultradźwiękowe badania wytrzymałości na ściskanie posadzek cementowych wzdłuż ich grubości / Ultrasonic testing of compressive strength of cement floors along the thickness ... 44
cytuj: Hoła Jerzy, Sadowski Łukasz, Hoła Anna. 2017. "Ultradźwiękowe badania wytrzymałości na ściskanie posadzek cementowych wzdłuż ich grubości ". Materiały Budowlane 542 (10): 44-46. DOI: 10.15199/33.2017.10.14

B. Ferek, K. Biema – Wpływ temperatury eksploatacyjnej na wytrzymałość przewodów instalacyjnych /Infuence of operational temperature on durability of instalation pipes ... 46
cytuj: Ferek Beata, Biema Kamil. 2017. "Wpływ temperatury eksploatacyjnej na wytrzymałość przewodów instalacyjnych". Materiały Budowlane 542 (10): 46-48. DOI: 10.15199/33.2017.10.15

A. Pietrzak, M. Ulewicz – Wpływ odpadów z kineskopowej stłuczki szklanej (CRT) na parametry wytrzymałościowe zapraw cementowych / Effect of waste from cathode ray tube glass (CRT) on the strength parameters of cement mortars ... 49
cytuj: Pietrzak Alina, Ulewicz Małgorzata. 2017. "Wpływ odpadów z kineskopowej stłuczki szklanej (CRT) na parametry wytrzymałościowe zapraw cementowych". Materiały Budowlane 542 (10): 49-50. DOI: 10.15199/33.2017.10.16

J. Popławski, M. Lelusz – Wpływ aktywacji popiołu lotnego ze spalania biomasy na właściwości betonów z takim dodatkiem / The influence of activation of biomass fly-ash on properties of concrete with this kind of addition ... 51
cytuj: Popławski Jakub, Lelusz Małgorzata. 2017. "Wpływ aktywacji popiołu lotnego ze spalania biomasy na właściwości betonów z takim dodatkiem". Materiały Budowlane 542 (10): 51-53. DOI: 10.15199/33.2017.10.17

A. Rudziński – Analiza wpływu dodatku popiołu z hałdy oraz wapna hydratyzowanego na właściwości techniczne zapraw / Analysis of the influence of addition of ash from the heap
and hydrated lime on technical characteristics of mortars
 ... 54
cytuj: Rudziński Andrzej. 2017. "Analiza wpływu dodatku popiołu z hałdy oraz wapna hydratyzowanego na właściwości techniczne zapraw". Materiały Budowlane 542 (10): 54-56. DOI: 10.15199/33.2017.10.18

R. Wójcik, M. Tunkiewicz – Pory butelkowe – charakterystyka, sposoby wyznaczania na przykładzie zaprawy cementowo-wapiennej / Ink-bottle pores – characteristics, methods of determination on the basis of lime – cements mortar ... 57
cytuj: Wójcik Robert, Tunkiewicz Maria. 2017. "Pory butelkowe – charakterystyka, sposoby wyznaczania na przykładzie zaprawy cementowo-wapiennej". Materiały Budowlane 542 (10): 57-59. DOI: 10.15199/33.2017.10.19

J. Zabielski, E. Szafranko, P. Bogacz – Wybrane rozwiązanie materiałowe pionowych izolacji wodochronnych / Selected material solution of vertical waterproofing ... 60
cytuj: Zabielski Jacek, Szafranko Elżbieta, Bogacz Piotr. 2017. "Wybrane rozwiązanie materiałowe pionowych izolacji wodochronnych". Materiały Budowlane 542 (10): 60-61. DOI: 10.15199/33.2017.10.20

J. Harasymiuk, J. Tyburski – Uzyskiwanie opinii o konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania inwestycji budowlanej na obszar Natura 2000 / The environmental impact studies of building investments on Natura 2000 areas ... 62
cytuj: Autor. 2017. "Uzyskiwanie opinii o konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania inwestycji budowlanej na obszar Natura 2000". Materiały Budowlane 542 (10): XX. DOI: 10.15199/33.2017.10.21

E. Szafranko – Określanie czynników oceny inwestycji budowlanej w ramach procedury LCA / The proposal of define evaluation factors of the construction investment on Life Cycle Assessment procedure ... 64
cytuj: Szafranko Elżbieta. 2017. "Określanie czynników oceny inwestycji budowlanej w ramach procedury LCA". Materiały Budowlane 542 (10): 64-66. DOI: 10.15199/33.2017.10.22

M. Zagroba – Wybrane problemy kształtowania obiektów w obszarach zabytkowych na przykładzie kampusu uniwersyteckiego w Olsztynie – Kortowie / Selected issues of formation of structures in cultural heritage protection zones on an example of the university campus in Olsztyn – Kort ... 67
cytuj: Zagroba Marek. 2017. "Wybrane problemy kształtowania obiektów w obszarach zabytkowych na przykładzie kampusu uniwersyteckiego w Olsztynie – Kortowie". Materiały Budowlane 542 (10): 67-68. DOI: 10.15199/33.2017.10.23

R. Antonowicz – Obciążenie okien wiatrem zgodnie z Eurokodami i normą wyrobu / Windows wind loads according to Eurocodes and product standard ... 69
cytuj: Antonowicz Ryszard. 2017. "Obciążenie okien wiatrem zgodnie z Eurokodami i normą wyrobu". Materiały Budowlane 542 (10): 69-71. DOI: 10.15199/33.2017.10.24

R. Wójcik, A. Panuś – Badanie podciągania kapilarnego w murach z wykorzystaniem detekcji promieniowania w podczerwieni / Application of the infrared method for capillary rise measurement in a wall ... 72
cytuj: Wójcik Robert, Panuś Arkadiusz. 2017. "Badanie podciągania kapilarnego w murach z wykorzystaniem detekcji promieniowania w podczerwieni". Materiały Budowlane 542 (10): 72-74. DOI: 10.15199/33.2017.10.25

J. A. Pawłowicz – Zakłócenia występujące podczas zbierania danych o budynkach skanerem laserowym 3D / Disturbances during collecting data about buildings by means of a 3D laser scanner ... 75
cytuj: Pawłowicz Joanna. 2017. "Zakłócenia występujące podczas zbierania danych o budynkach skanerem laserowym 3D". Materiały Budowlane 542 (10): 75-77. DOI: 10.15199/33.2017.10.26

Z. Respondek – Wpływ termicznego ugięcia tafli szklanych na obciążenia eksploatacyjne w szybach zespolonych / Impact of thermal deflection of glass panes on service loading
in insulating glass units
 ... 78
cytuj: Respondek Zbigniew. 2017. "Wpływ termicznego ugięcia tafli szklanych na obciążenia eksploatacyjne w szybach zespolonych". Materiały Budowlane 542 (10): 78-80. DOI: 10.15199/33.2017.10.27

C. Szydłowski, B. Dołżycki – Ocena odporności na pękanie podbudów drogowych z mieszanek mineralno-cementowo-emulsyjnych (MCE) / Investigation of mineral-cement-emulsion (MCE) road subbase fracture parameters ... 81
cytuj: Szydłowski Cezary, Dołżycki Bohdan. 2017. "Ocena odporności na pękanie podbudów drogowych z mieszanek mineralno-cementowo-emulsyjnych (MCE)". Materiały Budowlane 542 (10): 81-85. DOI: 10.15199/33.2017.10.28

M. Jaromińska – Wskaźnik zmian przepuszczalności na przykładzie badania torfów / Permeability change index on peat test ... 85
cytuj: Jaromińska Marzena. 2017. "Wskaźnik zmian przepuszczalności na przykładzie badania torfów". Materiały Budowlane 542 (10): 85-87. DOI: 10.15199/33.2017.10.29

A. Wróblewski, A. Mitura – Badania intensywności natleniania w kanale przepływowym / Intensity research of oxygenation in the flow channel ... 88
cytuj: Wróblewski Andrzej, Mitura Adam. 2017. "Badania intensywności natleniania w kanale przepływowym". Materiały Budowlane 542 (10): 88-89. DOI: 10.15199/33.2017.10.30

H. Żelazny – Porównanie warunków widzenia na narożnych ławkach w pustej pracowni i podczas prowadzenia zajęć / Comparison of vision conditions on benches in laboratory corners in an empty room and while classes conducting ... 90
cytuj: Żelazny Henryk. 2017. "Porównanie warunków widzenia na narożnych ławkach w pustej pracowni i podczas prowadzenia zajęć". Materiały Budowlane 542 (10): 90-93. DOI: 10.15199/33.2017.10.31

I. Galman, R. Jasiński, T. Hahn, K. Konopka – Badanie połączeń ścian murowych / Study of joints masonry wall ... 94
cytuj: Galman Iwona, Jasiński Radosław, Hahn Tomasz, Konopka Karol. 2017. "Badanie połączeń ścian murowych". Materiały Budowlane 542 (10): 94-96. DOI: 10.15199/33.2017.10.32

A. Madaj – Projektuj i buduj – system realizacji inwestycji mostowych a problemy interpretacyjne przepisów na przykładzie przyczółków mostowych / Design and building – bridge project carrying out system towards problems in interpretation of regulations on the example of abutments ... 102
cytuj: Madaj Arkadiusz. 2017. "Projektuj i buduj – system realizacji inwestycji mostowych a problemy interpretacyjne przepisów na przykładzie przyczółków mostowych". Materiały Budowlane 542 (10): 102-105. DOI: 10.15199/33.2017.10.34

K. Żółtowski, P. Kalitowski – Wzmocnienie uszkodzonej belki typu T w przęśle wiaduktu drogowego / Reinforcement of damaged precast beam type T in road viaduct ... 106
cytuj: Żółtowski Krzysztof, Kalitowski Przemysław. 2017. "Wzmocnienie uszkodzonej belki typu T w przęśle wiaduktu drogowego". Materiały Budowlane 542 (10): 106-108. DOI: 10.15199/33.2017.10.35

K. Żółtowski, A. Banaś, M. Malinowski, M. Binczyk – Identyfikacja właściwości statycznych i dynamicznych zwodzonej kładki dla pieszych na wyspę Ołowiankę w Gdańsku / Identification of static and dynamic properties of the pedestrian footbridge on the Ołowianka Island in Gdańsk ... 115
cytuj: Żółtowski Krzysztof, Banaś Anna, Malinowski Maciej, Binczyk Mikołaj. 2017. "Identyfikacja właściwości statycznych i dynamicznych zwodzonej kładki dla pieszych na wyspę Ołowiankę w Gdańsku". Materiały Budowlane 542 (10): 115-117. DOI: 10.15199/33.2017.10.37

K. Falkowski – Nawierzchnie dróg lokalnych z betonu lanego / Local roads surfaces made of cast concrete ... 122
cytuj: Falkowski Krzysztof. 2017. "Nawierzchnie dróg lokalnych z betonu lanego". Materiały Budowlane 542 (10): 122-124. DOI: 10.15199/33.2017.10.39

J. Wróblewska, R. Kowalski, M. Abramowicz – Semi-nieniszczące metody oceny betonu w konstrukcji po pożarze / Semi-nondestructive methods of the assessment of concrete in structure after fire ... 134
cytuj: Wróblewska Julia, Kowalski Robert, Abramowicz Marian. 2017. "Semi-nieniszczące metody oceny betonu w konstrukcji po pożarze". Materiały Budowlane 542 (10): 134-136. DOI: 10.15199/33.2017.10.42

***

Mapei (reklama)

Basf (reklama) 

DACHY – TEORIA I PRAKTYKA

K. PatokaPapa z internetu ... 97
cytuj: Patoka Krzysztof. 2017. "Papa z internetu". Materiały Budowlane 542 (10): 97-99. DOI: 10.15199/33.2017.10.33
E. Sauć – Jak zmniejszyć koszt budowy dachu płaskiego? ... 100

Swisspor (reklama)

BUDOWNICTWO INFRASTRUKTURALNE

K. Germaniuk, T. Gajda, A. Sakowski, T. Wierzbicki, P. Kamiński – Zarysowania konstrukcji mostowych a skurcz betonu ... 109
cytuj: Germaniuk Krzysztof, Gajda Tomasz, Sakowski Artur, Wierzbicki Tomasz, Kamiński Przemysław. 2017. "Zarysowania konstrukcji mostowych a skurcz betonu". Materiały Budowlane 542 (10): 109-112. DOI: 10.15199/33.2017.10.36

P&T (reklama)

Firma Bosch Rexroth wspiera realizację i modernizację obiektów hydrotechnicznych ... 114

Stalprodukt (reklama)

G. Łagoda, M. ŁagodaEstetyka obiektów mostowych ... 118
cytuj: Łagoda Grażyna, Łagoda Marek. 2017. "Estetyka obiektów mostowych". Materiały Budowlane 542 (10): 118-119. DOI: 10.15199/33.2017.10.38
Ta technologia ma szansę „kupić czas” – rozmowa z Tomaszem Odrzywolskim, Prezesem Przedsiębiorstwa Produkcji Materiałów Drogowych KRUSZBET S.A. ... 120

Kruszbet (reklama)

PRAKTYKA BUDOWLANA

S. ŁukasikOchrona skarp przed zagrożeniami w warunkach zabudowy miejskiej ... 125
cytuj: Łukasik Stanisław. 2017. "Ochrona skarp przed zagrożeniami w warunkach zabudowy miejskiej". Materiały Budowlane 542 (10): 125-126. DOI: 10.15199/33.2017.10.40

Tynk gipsowy zapewniający ochronę mikrobiologiczną – nowość na rynku ... 127

M. Hynowski, B. MichałowskiMineralne zaprawy tynkarskie ... 128

B. Francke, J. PopczykWpływ nagłego obniżenia temperatury zewnętrznej podczas procesu wiązania na trwałość tynków gipsowych ... 130
cytuj: Francke Barbara. 2017. "Wpływ nagłego obniżenia temperatury zewnętrznej podczas procesu wiązania na trwałość tynków gipsowych". Materiały Budowlane 542 (10): 130-131. DOI: 10.15199/33.2017.10.41

Forum Rusztowaniowe – Płochocin 2017 ... 131

Painpol / Tres (reklama)

 BIM W BUDOWNICTWIE

K. Orlińska-DejerBIM w przetargach publicznych – analiza wybranych postępowań przetargowych ... 137
cytuj: Orlińska-Dejer Katarzyna. 2017. "BIM w przetargach publicznych – analiza wybranych postępowań przetargowych". Materiały Budowlane 542 (10): 137-139. DOI: 10.15199/33.2017.10.43

INFORMATOR GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO ... 140

BUDUJEMY NASZĄ ZAMOŻNOŚĆ

P. J. DąbrowskiCo trzeba zrobić, byśmy w Polsce zarabiali lepiej? ZADANIE 10 – rozwinąć infrastrukturę ... 141

RYNEK BUDOWLANY

M. KowalskaProdukcja materiałów budowlanych w sierpniu 2017 roku ... 142
cytuj: Kowalska Małgorzata. 2017. "Produkcja materiałów budowlanych w sierpniu 2017 roku". Materiały Budowlane 542 (10): 142-144. DOI: 10.15199/33.2017.10.44

ZCB Owczary (reklama)

J. KobylarzSprzedaż produkcji budowlano-montażowej i produkcja sprzedana budownictwa w okresie ośmiu miesięcy 2017 roku ... 146
cytuj: Kobylarz Janusz. 2017. "Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej i produkcja sprzedana budownictwa w okresie ośmiu miesięcy 2017 roku". Materiały Budowlane 542 (10): 146-147. DOI: 10.15199/33.2017.10.45

M. Mysior-SyczukZmiana cen materiałów budowlanych w sierpniu 2017 roku ... 147

M. RobakiewiczXXV lat działalności Fundacji Poszanowania Energii ... 148

VI seminarium w Centrum Techniki Okrętowej S.A. ... 149

CTO (reklama)

Prenumerata dla uczelni wyższych ... 150
Prenumerata dla szkół średnich ... 152