logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Celem organizowanego od 1996 r. konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku” jest wyłonienie zmodernizowanych oraz nowych obiektów, ukończonych w danym roku, wyróżniających się jakością wykonania oraz walorami funkcjonalnymi, estetycznymi i architektonicznymi. Konkurs charakteryzuje się tym, że za konkretną inwestycję nagradzani są inwestorzy, projektanci i wykonawcy, gdyż jest to ich wspólne dzieło.

Do 26. edycji zgłoszono 510 obiektów z całej Polski, ukończonychw2021 r., spośród których 75 znalazło się w finale. Jury konkursu odwiedziło wszystkich finalistów i wyłoniło najlepsze zrealizowane obiekty. Tytuły i wyróżnienia „Modernizacja Roku 2021” przyznano w następujących kategoriach:

 • obiekty mieszkalno-usługowe;
 • rewitalizacja obszarów i przestrzeni publicznej;
 • obiekty ochrony zdrowia;
 • obiekty sportu i rekreacji;
 • obiekty użyteczności publicznej;
 • obiekty zabytkowe;
 • obiekty kultury;
 • obiekty ochrony środowiska;
 • drogi i obiekty mostowe;
 • pamięć miejsc historycznych;
 • małe jest piękne;
 • opieka społeczna.

Natomiast tytuły i wyróżnienia „Budowa XXI wieku” otrzymały nowe inwestycje w kategoriach:

 • obiekty sportowe;
 • obiekty edukacji, szkolnictwa i nauki;
 • obiekty administracyjno-biurowe;
 • obiekty przyjazne zwierzętom;
 • budynki niskoemisyjne plus OZE.

Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowaniaMłyna Rothera zlokalizowanego na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy Fot. R. Sawicki

Oprócz nagród i wyróżnień przyznanych przez jury konkursu, niektóre obiekty otrzymały też nagrody od patronów merytorycznych i medialnych. Redakcja miesięcznika „Materiały Budowlane”, który patronuje konkursowi praktycznie od początku jego istnienia, przyznała nagrodę za „Przebudowę, rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania Młyna Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy” (fotografia), a otrzymali ją: inwestor – Miasto Bydgoszcz; wykonawca – Budimex S.A. Warszawa; autor projektu – Pracownia Architektoniczna LS/Projekt Sp. z o.o. z Wrocławia. Obiekt ten otrzymał również tytuł „Modernizacja Roku 2021” w kategorii „Obiekty kultury”. Jest to jeden z najcenniejszych zabytków architektury przemysłowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Z perspektywy urbanistycznej, zespół budynków Młyna Rothera stanowi serce zabytkowej tkanki Wyspy Młyńskiej, a dzięki renowacji i rewitalizacji poprzemysłowej obiekty będą służyć mieszkańcom jako przestrzeń edukacyjna, historyczna i przeznaczona na działalność lokalnych artystów.

Ogłoszenie wyników 26. edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku” odbyło się 28 września 2022 r. na Zamku Królewskim w Warszawie. W uroczystej gali oprócz laureatów uczestniczyli przedstawiciele patronów merytorycznych, naukowych i medialnych, w tym m.in. Dorota Cabańska – Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego; Adam Baryłka – Dyrektor Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji w Ministerstwie Rozwoju i Technologii; Mariusz Urbański – Dyrektor Instytutu Badawczego Dróg i Mostów; Rudolf Borusiewicz – Dyrektor Biura Związku Powiatów Polskich; Tomasz Piotrowski – Sekretarz Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa; Marek Traczyk – Prezes Warszawskiej Izby Gospodarczej; przedstawiciele Urzędów Marszałkowskich.

Galę uświetnił występ Orkiestry Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny pod batutą Wojciecha Wantuloka.

Jak podkreślił Roman Pikuła – Komisarz Konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku” podczas uroczystej gali wręczenia nagród, organizatorzy mają plan rozwoju konkursu na kolejne pół wieku. Zadeklarował, że jego formuła będzie unowocześniana, aby dawać uczestnikom coraz więcej satysfakcji z rywalizacji i popularyzowania ich przedsięwzięć budowlanych oraz ogłosił rozpoczęcie 27. edycji konkursu.

Krystyna Wiśniewska