logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Budownictwa, przy współpracy Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej organizuje konferencję z cyklu Edukacja Menedżerska Budowlanych - 22-23 listopada 2018r., Mikołajki. Tegoroczne wydarzenie odbywać się będzie pod hasłem „Innowacyjność przedsiębiorstwa warunkiem rozwoju i konkurencyjności na rynku budowlanym”.

Innowacyjność na placu budowy przejawia się głównie w nowoczesnej technologii rozpatrywanej przez pryzmat stosowanej w niej mechanizacji, wywierając wielki wpływ na organizację robót, warunki pracy, tempo budowy, jakość wykonania, bezpieczeństwo pracy, wizerunek firmy, jej relacje z partnerami zewnętrznymi, środowiskiem.

Jeżeli uwzględnimy jeszcze ciągły brak rąk do pracy, to usprawnianie procesów budowlanych, stosowanie nowoczesnego osprzętu i konstrukcji pomocniczych, wykonywanie robót za pomocą samobieżnych maszyn, zarządzanie budową przez internet, kontrola budowy za pomocą markerów GPS, kontrola dokładności wykonania przy pomocy urządzeń elektronicznych – staje się bezwzględnym wymogiem.

Jesteśmy skazani na innowacje w budownictwie. Takie rozwiązania jak: betony samozagęszczające, betony przewodzące światło, pochłaniające CO2, szalunki usuwalne bez usuwania podparcia młodej konstrukcji, systemy samoczynnego wspinania wyposażone w napęd hydrauliczny w wersji stałej lub mobilnej … to tylko kilka przykładów innowacyjnych rozwiązań. Aby za nimi nadążyć musimy być gotowi na podejmowanie ryzyka dotyczącego wdrażania innowacji.

Gośćmi tegorocznej konferencji będą: Technische Universität Darmstadt, Niemcy; Fundación Laboral de la Construcción, Hiszpania oraz Universitat de VALENCIA, Hiszpania.

Program konferencji:

22.11.2018 (czwartek) – przyjazd uczestników

23.11.2018 (piątek)
10:30 - 11:00 Rejestracja uczestników konferencji.
11:00 - 11:15 Otwarcie konferencji - dr hab. inż. Andrzej Minasowicz EurBE - Prezes PSMB; mgr Janusz Zaleski EurBE - Wiceprezes PSMB; dr inż. Paweł Nowak EurBE - Prodziekan WIL PW.

SESJA I
11:15 – 11:35 adwokat Rafał Andrzej Domański – Domański & Brzozowska Adwokaci Spółka Partnerska „Prawno finansowe aspekty innowacyjności w polskim prawie”.
11:35 – 11:55 mgr inż. Henryk Liszka – Prezes Zarządu HOCHTIEF Polska S.A., Prezes ICE w Polsce „Innowacyjność dla inteligentnych – jak i kiedy reagować podążając za zmianami, by nie wypaść z gry”.
11:55 – 12:15 dr inż. Andrzej Tomana – Wiceprezes Zarządu Datacomp Sp. z o.o. „Polska szkoła aplikacji BIM – ważnym elementem wykorzystania modeli cyfrowych do zarządzania w przedsiębiorstwie”.
12:15 – 12:35 Przerwa na kawę
12:35 – 12:55 dr inż. Janusz Sobieraj EurBE – Prezes Zarządu Korporacja RADEX SA „Miasta przyszłości 2020-2050 – potrzeba innowacyjnego myślenia”.
12:55 – 13:15 mgr inż. Michał Wasilewski – Koordynator Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie "Bezpieczeństwo ludzi – istotny element dobrej organizacji inwestycji budowlanej – od studium wykonalności do zakończenia gwarancji”.
13:15 – 13:35 Przedstawiciel firmy PROFIX.PL. „Bezpieczeństwo pracy w praktyce – prezentacja i oferta firmy – wystawa sprzętu ochrony osobistej i narzędzi”.
13:35 – 16:00 Przerwa na obiad

SESJA II
16:00 – 16:15 prof. dr inż. Krzysztof Motzko – Dyrektor Zarządzający w Instytucie Budownictwa Uniwersytetu Technicznego w Darmstadt „Nowe trendy w innowacyjnym budownictwie niemieckim”.
16:15 – 16:35 mgr inż. Piotr Dzięgielewski – Pełnomocnik Zarządu ds. Rozwoju PERI Polska „Innowacyjne technologie wsparte mechanizacją procesów produkcyjnych – przyczynkiem do wzrostu wydajności pracy”.
16:35 – 16:50 dr inż. Igor Ruttmar – Prezes Zarządu TPA Sp. z o.o., przedstawiciel firmy Strabag „Rozjaśnij swoją drogę - świecąca w ciemności ścieżka rowerowa”.
16:50 – 17:10 Anna Tryfon- Bojarska – Skanska SA „Ogniwa fotowoltaniczne nowej generacji – perowskity – nowe możliwości dla projektantów i wykonawców”.
17:10 – 17:35 mgr inż. Jerzy Rosłon, mgr inż. Jacek Zawistowski – WIL Politechnika Warszawska „Zastosowanie nowoczesnych technologii Augmented Reality w zarządzaniu budową i procesem inwestycyjnym”.
17:35 – 18:30 Panel dyskusyjny „Czy polityka finansowa państwa i przepisy prawa wspierają innowacyjne działania przedsiębiorstw”. Uczestnicy panelu: mgr inż. Bogdan Czapczuk – Prezes Zarządu F.B.I. TASBUD S.A.; mgr inż. Piotr Kledzik – Prezes Zarządu PORR SA; mgr inż. Henryk Liszka – Prezes Zarządu HOCHTIEF Polska S.A.; dr inż. Janusz Sobieraj EurBE – Prezes Zarządu Korporacja RADEX SA; mgr Jan Styliński – Prezes Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa; mgr inż. Józef Zubelewicz – Prezes Zarządu ERBUD SA; Moderatorzy panelu: mgr Janusz Zaleski EurBE – Wiceprezes Zarządu PSMB; adwokat Rafał Domański – Domański & Brzozowska Adwokaci Spółka Partnerska; dr inż. Paweł Nowak EurBE - Prodziekan WIL PW.
18:30 Zakończenie konferencji

Źródło: Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Budownictwa