logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Seminaria, Targi, Konferencje

II Seminarium Naukowo Techniczne


TECHNOLOGIE
W MOSTOWNICTWIE– KONSTRUKCJE STALOWE

7 – 8 grudnia 2011 r.  w Starych Jabłonkach k. Ostródy

Światowe dokonania inżynierii potwierdzają nieograniczone możliwości tworzenia pionierskich budowli. Osiągnięciem jest nie tylko ich rozpiętość i wysokość. Wielkie dokonania poczyniono w dziedzinie technologii. Można pokusić się o stwierdzenie, że właśnie technologia jest jednym z głównych czynników stymulujących postęp w dziedzinie budownictwa.

7 – 8 grudnia 2011 r. odbędzie się w Starych Jabłonkach k. Ostródy II Seminarium Naukowo-Techniczne „Technologie w  mostownictwie – konstrukcje stalowe” zorganizowane przez Związek Mostowców Rzeczpospolitej Polskiej Oddział Warmińsko-Mazurski i Gdański, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej oraz Fundację Rozwoju Inżynierii Lądowej, pod patronatem m.in. miesięcznika „Materiały Budowlane”. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego jest dr hab. inż. Krzysztof Żółtowski, prof. PG.

 

Czytaj więcej...

VADEMECUM GEOINŻYNIERII - PODSTAWOWE TECHNIKI PALOWE

Instytut Badawczy Dróg i Mostów

oraz

Polskie Zrzeszenie Wykonawców Fundamentów Specjalnych

zapraszają na seminarium szkoleniowe

„VADEMECUM GEOINŻYNIERII – PODSTAWOWE TECHNIKI PALOWE”


Seminarium odbędzie się 17 listopada 2011 r. w Warszawskim Domu Technika NOT, ul. Czackiego 3/5, Warszawa.

 Celem Seminariumm jest popularyzacja wiedzy o projektowaniu oraz wykonywaniu fundamentów palowych. Tematyka seminarium skierowana jest do projektantów, generalnych wykonawców, inspektorów nadzoru i inwestorów oraz pracowników administracji, związanych z procesem decyzyjnym dotyczącym specjalistycznych robót fundamentowych.
Seminarium szkoleniowe jest uzupełnieniem cyklicznych spotkań inżynierów zajmujących się geotechniką, które organizowane są przez IBDiM od 2002 r.

Zostanie na nim zaprezentowana podstawowa wiedza na temat zasad wykonania,
ograniczeń stosowania oraz zalet i wad poszczególnych rodzajów pali: wierconych, wbijanych, CFA i przemieszczeniowych. Ponadto dwa wystąpienia poświęcone będą podstawom projektowania i badania pali.

Szczegółowe informacje do pobrania TUTAJ

Adres Komitetu Organizacyjnego:
Instytut Badawczy Dróg i Mostów
Zakład Geotechniki i Fundamentowania
ul. Instytutowa 1, 03-302 Warszawa
tel. (22) 39 00 183, fax (22) 39 00 193
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Szczegółowy program i warunki uczestnictwa są dostępne na stronie

Dla członków PIIB-ZNIŻKA wysokości 50zł od standardowej opłaty za seminariumESPSC 2011 - European Symposium on Polymers in Sustainable Construction

ESPSC

W dniach 6-7 września, w Warszawie, odbędzie się European Symposium on Polymers in Sustainable Construction – ESPSC 2011 Czarnecki Symposium organizowane przez Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej (Katedra Inżynierii Materiałów Budowlanych) oraz Instytut Techniki Budowlanej. Konferencja odbędzie się pod patronatem JM Rektora Politechniki Warszawskiej, International Congress on Polymers in Concrete - ICPIC oraz Sekcję Inżynierii Materiałów Budowlanych i Fizyki Budowli Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN. Celem Sympozjum jest wymiana doświadczeń związanych z wdrażaniem zrównoważonego rozwoju w budownictwie, ze szczególnym uwzględnieniem roli polimerów. Sympozjum poświęcone jest uczczeniu długoletniej działalności naukowej Prof. zw. dr. hab. inż. Lecha Czarneckiego, uznanego w świecie eksperta w obszarze zastosowań polimerów w betonie.

Szczegółowe informacje dotyczące tego ważnego dla środowiska inżynierii materiałów budowlanych wydarzenia znajdują się w zakładce ESPSC 2011 na stronie www.icpic-community.org).


Czytaj więcej...

III Seminarium naukowo-technicznym Podłogi Przemysłowe .

Dynamiczny rozwój w dziedzinie podłóg przemysłowych jest faktem. Nie dotyczy on tylko ilości układanych co roku metrów kwadratowych. Stale prowadzone badania i udoskonalane technologie umożliwiają projektowanie i wykonywanie coraz wytrzymalszych i trwalszych podłóg.
W poprzednich edycjach naszego seminarium zajmowaliśmy się między innymi projektowaniem, technikami wykonywania, budową, eksploatacją i naprawą podłóg przemysłowych. Znakomici goście z najważniejszych ośrodków naukowych Europy zajmujących się podłogami przemysłowymi dzieli się z uczestnikami wynikami swoich badań, doświadczeniami oraz planami.
W tym roku, w ślad za sugestiami uczestników ostatniej edycji, postanowiliśmy skoncentrować się na otoczeniu prawnym i wytycznymi wykonywania i odbioru podłóg przemysłowych. Omówione zostaną także najczęściej popełniane podczas realizacji błędy. Jesteśmy przekonani, że tematyka oraz zaproszeni prelegenci zgromadzą równie liczną jak w ubiegłych latach grupę osób związanych z naszą branżą.

Zapraszamy do wzięcia udziału w jedynej w naszym kraju konferencji poświęconej podłogom przemysłowym. Jest to wyjątkowa okazja nie tylko do zaprezentowania swojej firmy, ale również do zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami w tej dziedzinie.
Seminarium odbędzie się 7 listopada (poniedziałek) w godz. 10-18 w Małej Auli Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej, w Warszawie przy pl. Politechniki 1.

Czytaj więcej...

Otwarte Posiedzenie SPOŁECZNEJ RADY NARODOWOEGO PROGRAMU REDUKCJI EMISJI

16 czerwca 2011 r. w godz. 12.00-13.25 w auli warszawskiego Teatru Kamienica przy Al. Solidarności 93 odbędzie się otwarte posiedzenie SPOŁECZNEJ RADY NARODOWEGO PROGRAMU REDUKCJI EMISJI, którego organizatorem jest Prezydium Rady pod przewodnictwem prof. Jerzego Buzka.

 Celem spotkania jest m.in. przedstawienie tzw. Białej Księgi, czyli rozwiązań w zakresie redukcji emisji i budowy gospodarki niskoemisyjnej w Polsce. Będzie też mowa m.in. o dekapitalizacji infrastruktury, wytycznych Komisji Europejskiej do derogacji i ich konsekwencji, zagrożeniu zjawiskiem carbon leakage, propozycji i kierunków dalszych działań Rady.

W posiedzeniu przewiduje się udział m.in. wicepremiera Waldemara Pawlaka, ministra środowiska prof. Andrzeja Kraszewskiego, minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej, członków prezydium Rady prof. Krzysztof Żmijewskiego i prof. Michała Kleibera.

 Jednym z punktów dyskusji jest też omówienie realizacji programu demonstracyjnego CCS przez członków zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna, Tauron Polska Energia oraz zaprezentowanie finansowania inwestycji CCS z funduszy UE.

Polska jest zobowiązana wdrożyć przyjęte przez Unię Europejską zapisy pakietu klimatyczno-energetycznego. Jednym ze sposobów na wdrożenie tych regulacji z korzyścią dla naszej gospodarki jej uwzględnienie propozycji Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji. Biała Księga jest realnym programem redukcji emisji stworzonym przez ekspertów Rady specjalnie dla naszego kraju i stanowi podstawowy dokument do tworzonego przez resort gospodarki Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej.

Jesteśmy przekonani, że opracowany dokument przyczyni się do wdrożenia niezbędnych w polskiej gospodarce mechanizmów promujących niskoemisyjne technologie. Przyjęcie przez rząd proponowanych przez Społeczną Radę Narodowego Programu Redukcji Emisji rozwiązań i ich uwzględnienie w Narodowym Programie Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej a następnie zaakceptowanie tych działań przez polskie społeczeństwo daje Polsce szansę na wzrost konkurencyjności przemysłu oraz poprawę dostępu do taniej i czystej energii.

Szczegóły na temat posiedzenia Rady: http://www.rada-npre.pl/

VII Międzynarodowa Konferencja NEUF 2011 - New Energy User Friendly

16 czerwca 2011 r. o godz. 9.00 w „Teatrze Kamienica” przy Al. Solidarności 93 w Warszawie odbędzie się VII Międzynarodowa Konferencja NEUF 2011 – New Energy User Friendly, której organizatorem jest Społeczna Rada Narodowego Programu Redukcji Emisji i Stowarzyszenie na rzecz Efektywności ETA

Celem konferencji NEUF jest przedstawienie istotnych z punktu wiedzenia polskiej gospodarki zagadnień prawnych, ekonomicznych i technicznych, które mają strategiczny wpływ na budowanie niskoemisyjnej gospodarki opartej na przyjaznych dla środowiska technologiach.

W konferencji wezmą udział m.in. Marcin Korolec, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, prof. Michał Kleiber, wiceprzewodniczący SRNPRE oraz prezes PAN, prof. Krzysztof Żmijewski, sekretarz generalny SRNPRE, Tatiana Marquez Uriarte, Dyrektoriat Generalny ds. Energii Komisji Europejskiej, Philippe Castanet, prezes zarządu, EDF Polska, Henryk Majchrzak, prezes zarządu, PSE Operator, Andrzej Szymański, prezes zarządu Landis+Gyr, Grzegorz Onichimowski, prezes zarządu Towarowej Giełdy Energii, Michał Machlejd, prezes zarządu SPEC Stanisław Poręba, ekspert w zakresie elektroenergetyki w Ernst&Young, Janusz Ryk, dyrektor biura Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych, dr Dariusz Ledworowski, Przewodniczący Grupy Roboczej ds. Finansów Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji, Krzysztof Nosal, dyrektor ds. środowiska Arizona Chemical, Kazimierz Żmuda wicedyrektor Departamentu Rynków Rolnych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Piotr Piela, partner w  Ernst&Young, prof. Tomasz Żylicz, dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych UW oraz wiceprzewodniczący SRNPRE. Przewidujemy także udział Radosława Dudzińskiego, wiceprezesa zarządu PGNiG.

 

Czytaj więcej...